IntegritySyndicate.com

Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
IntegritySyndicate.com

IntegritySyndicate.com

Integrity Syndicate - Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Mga Artikulo ng Pananampalataya

Una ang Pag-ibig

Ang Diyos ay Pag-ibig. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay maging ganap sa atin upang maging tunay na mga tagasunod ni Cristo Magbasa Pa "Ang Pag-ibig ay Unahin"

Ebanghelyo ng Mga Gawa

Ang Ebanghelyo ng Mga Gawa ay ang Mabuting Balita ni Jesucristo ayon sa aklat ng Mga Gawa Magbasa Pa "Ebanghelyo ng Mga Gawa"

Hindi sa ilalim ng Batas

Hindi lumalabag sa batas sa harap ng Diyos ngunit sa ilalim ng batas ni Kristo, 1Cor 9: 20-21 Magbasa Pa "Hindi Nasa ilalim ng Batas"

Ang Nag-iisang Diyos at Ama

Mayroong isang Diyos, ang Ama, na nagmula sa kanya ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral (1Cor 8: 5-6) Magbasa Pa "Ang Isang Diyos at Ama"

Si Jesus, Ang Mesiyas

Mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang lalaking si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. (1Tim 2: 5-6) Magbasa Pa "Jesus, The Mesias"

Buhay, Kamatayan at ang Pag-asa ng Kaligtasan

Ang mga anak ng Diyos ay umuungal sa panloob na sabik na naghihintay para sa pag-ampon bilang mga anak - ang pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli Magbasa Pa "Buhay, Kamatayan at ang Pag-asa ng Kaligtasan"

Pagsisisi

Ang pamantayang Apostoliko ng pagsisisi - Magsisi at maniwala sa Ebanghelyo Magbasa Pa "Pagsisisi"

Bautismo sa Pangalan ni Jesus

Ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan Magbasa Pa "Bautismo sa Pangalan ni Jesus"

Regalo ng Banal na Espiritu

Pag-unawa sa pattern at pag-asa ng pagtanggap ng regalo ng Banal na Espiritu Magbasa Pa "Regalo ng Banal na Espiritu"

Kailangan ang panalangin

Isang pangkalahatang ideya ng kahalagahan ng panalangin na may mga alituntunin sa kung paano tayo dapat manalangin Magbasa Pa "Kailangan ng Panalangin"

Pagtiyaga hanggang sa Wakas

Binibilang ko ang lahat bilang pagkawala dahil sa labis na halaga ng pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon (Fil 3: 8) Magbasa Pa "Pagtiyaga hanggang sa Wakas"

Maligayang pagdating sa Integrity Syndicate

Mga mapagkukunan

 

Unitarian ng Bibliya

Saklaw ng mga sumusunod na artikulo ang mga paksang nauugnay sa pundasyon ng Bibarian Unitarianism. 

Trinity Debate

Ang Ebolusyon ng Doktrina ng Trinity

Ang artikulong ito ay nagha-highlight ng mga tukoy na katotohanan tungkol sa mga tao at mga kaganapan na pumapalibot sa pag-unlad ng doktrinang Trinitaryo na mahalaga sa tumpak na pagsusuri, ...

Magbasa Pa
Isang bukas na bibliya na may mga sinag ng ilaw na kung saan alam natin ang Doktrina ng mga Apostol

Pagkasundo ni Kristo

Pag-unawa sa anong diwa si Kristo ay umuna nang una - Ay ang dating pagkakaroon ni Jesus sa isang makahulang kahulugan bilang sentro ng plano ng Diyos - o ...

Magbasa Pa
Isang bukas na bibliya na may mga sinag ng ilaw na kung saan alam natin ang Doktrina ng mga Apostol

Pagsusuri sa Filipos Kabanata 2

Form of God = Exaltation (Not Preexistence) - Ang detalyadong pagsusuri sa isa sa mga pinaka hindi nauunawaan na mga daanan sa Bagong Tipan Mga Taga Filipos 2: 5-11

Magbasa Pa
Batayan ng Banal na Kasulatan

Luke-Acts Primacy

Ang kaso para sa paghawak sa Luke-Acts bilang pangunahing saksi ng Apostolic Christianity Magbasa Pa "Luke-Acts Primacy"

Kredibilidad ng Mateo Bahagi 2: Mga Kontradiksyon ni Mateo

Ang mga halimbawa ng mga kontradiksyon ni Mateo laban sa ibang mga account sa ebanghelyo ay ibinigay. Ang mga karagdagang may problemang daanan ay din ibubuod pagkatapos ng mga kontradiksyon. Magbasa Pa "Kredibilidad ni Mateo Bahagi 2: Mga Kontradiksyon ni Mateo"

Kredibilidad ng Mateo Bahagi 3: Mateo 28:19

Ang pormulang trinitaryo ng pagbibinyag ng pagtatapos ng Mateo ay malamang na hindi orihinal kay Mateo. Kasama sa ebidensya ang mga pagsipi ni Eusebius at maraming mga sanggunian Magbasa Pa "Kredibilidad ng Mateo Bahagi 3: Mateo 28:19"