Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Pag-unawa sa Mga Logo
Pag-unawa sa Mga Logo

Pag-unawa sa Mga Logo

Diksyunaryo / Lexiconical na Kahulugan ng Logos (λόγος) isinalin na "Word"

Diksyonaryo ni Strong  g3056

λόγος mga logo; mula sa 3004; may sinabi (kasama na ang iniisip); sa pamamagitan ng implikasyon, isang paksa (paksa ng diskurso), pangangatuwiran (ang guro ng kaisipan) o motibo; sa pamamagitan ng extension, isang pagkalkula; lalo na, (kasama ang artikulo sa Juan) ang Banal na Pagpapahayag (ie Christ): - account, sanhi, komunikasyon, x patungkol, doktrina, katanyagan, x kailangang gawin, hangarin, bagay, bibig, pangangaral, tanong, dahilan, + isaalang-alang, alisin, sabihin (-ing), ipakita, x tagapagsalita, pagsasalita, pag-uusap, bagay, + wala sa mga bagay na ito ang gumagalaw sa akin, mga balita, treatise, pagsasalita, salita, trabaho.

Kumpletong Expository Dictionary ni Mounce

(MED) [3364] ςος mga logo ng 330x isang salita, isang bagay na binigkas, Mt. 12:32, 37; 1 Cor. 14:19; pagsasalita, wika, usapan, Mat 22:15; Lk. 20:20; 2 Cor. 10:10; Si Jas. 3: 2; pag-uusap, Lk. 24:17; simpleng paguusap, palabas na palabas, 1 Cor. 4:19, 20; Col. 2:23; 1 Jn. 3:18; wika, mode ng diskurso, istilo ng pagsasalita, Mt 5:37; 1 Cor. 1:17; 1 Tes. 2: 5; isang kasabihan, isang pagsasalita, Mk. 7:29; Ef. 4:29; isang ekspresyon, anyo ng mga salita, pormula, Mt 26:44; ROM. 13: 9; Gal. 5:14; isang kasabihan, isang bagay na itinaguyod sa diskurso, Mat 7:24; 19,11; Si Jn. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; isang mensahe, anunsyo, 2 Cor. 5:19; isang makahulang anunsyo, Jn. 12:38; isang account, pahayag, 1 Alaga. 3:15; isang kwento, ulat, Mt 28:15; Si Jn. 4:39; 21,23; 2 Tes. 2: 2; isang nakasulat na salaysay, isang pahayag, Gawa 1: 1; isang itinakdang diskurso, Gawa 20: 7; doktrina, Jn. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; paksa-bagay, Gawa 15: 6; pagtutuos, account, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk. 16: 2; Gawa 19:40; 20,24; ROM. 9:28; Phil. 4:15, 17; Heb. 4:13; isang pagsusumamo, Mt. 5:32; Gawa 19:38; a nagpapakilos, Gawa 10:29; dahilan, Gawa 18:14; Gayundin, ang salita ng Diyos, lalo na sa Ebanghelyo, Mat. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk. 1: 2; Gawa 6: 4; Gayundin, ang banal na SALITA, o Mga Logo, Jn. 1: 1 [3056] Tingnan ang mensahe; iulat salita

Analytical Lexicon ng Greek New Testament

ςος, ου, ὁ. nauugnay sa λέγω (ayusin nang maayos); (1) bilang isang pangkalahatang term para sa pagsasalita, pero lagi may katwiran na nilalaman salita, pagsasalita (MT 22.46); madalas sa tapat ng ἔργον (gawa) (1J 3.18); (2) na may tiyak na pagsasalin depende sa iba't ibang mga konteksto; (a) tanong (MT 21.24); (b) hula (JN 2.22); (c) utos (2P 3.5); (d) ulat (AC 11.22); (e) mensahe, pagtuturo (LU 4.32); (f) deklarasyon, pahayag, pahayag (MT 12.32), kabaligtaran μῦθος (alamat); (g) pangmaramihan, ng mga salitang bumubuo ng pagkakaisa ng pagpapahayag ng diskurso, pagsasalita, pagtuturo, pag-uusap (MT 7.24); (h) ng kung ano ang tinatalakay na paksa, bagay, bagay (MK 9.10); (3) ng banal na paghahayag; (a) salita, mensahe (ng Diyos) (JN 10.35); (b) (mga) utos (MT 15.6); (c) ng buong paghahayag ng Diyos sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo ang Salita (JN 1.1); (d) ng nilalaman ng salitang ebanghelyo, mensahe (LU 5.1); (4) sa isang medyo ligal o teknikal na kahulugan; (a) akusasyon, usapin, singil; (b) account, reckoning (RO 14.12); (c) dahilan, motibo (AC 10.29)

Juan 1: 1-3, Ang kahulugan na pinatunayan ng mga maagang salin sa Ingles

Mga Logo (isinalin na Salita) ay nangangahulugang isang bagay na sinabi (kabilang ang kaisipan) at maaari ding maunawaan bilang sinasalita-karunungan, pangangatuwiran, intensyon o plano ng Diyos. Palagi itong nauugnay sa nakapangangatwiran na nilalaman. Ito ang dahilan kung bakit halos bawat salin sa Ingles mula sa Griyego na bago ang pagsasalin ng KJV, ay binigyang-kahulugan ang Mga Logo (Salita) sa Juan 1: 3, bilang isang "ito" sa halip na isang "siya". Sa karamihan ng mga modernong pagsasalin sa Ingles ang Juan 1: 1-3 ay karaniwang isinalin sa isang paraan upang makiling ang mambabasa sa pagbibigay kahulugan sa Salita bilang isang paunang nagkatawang-tao na Cristo. Gayunpaman, dapat itong maunawaan na ang Mga Logo ay isang abstract na pangngalan na nauugnay sa aspeto ng karunungan ng Diyos kabilang ang kanyang lohika, pangangatuwiran, hangarin, plano, o layunin para sa sangkatauhan. Ito ay sa pamamagitan nito Mga Logo (Salita) na ang lahat ng bagay ay naging. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Salita ay isang preexistent na tao na umiral bago si Jesus ay ipinaglihi.

Tyndale's 1526 at 1534 Mga Pagsasalin

Ang unang bersyon ng Ingles ng Banal na Kasulatan na ginawa ng direktang pagsasalin mula sa orihinal na Hebrew at Greek, at ang unang nakalimbag, ay gawa ni William Tyndale. Nakatagpo ng matinding pagsalungat, inakusahan siya ng pagwawalang-saysay ng kahulugan ng Banal na Kasulatan. Noong Oktubre 1536 siya ay ginawang publiko sa publiko at sinunog sa istaka. Gayunpaman ang gawain ni Tyndale ay naging pundasyon ng kasunod na mga bersiyong Ingles. Si William Tyndale ay nagsalin ng paunang salita ng Ebanghelyo ni Juan na higit na naiiba kaysa sa mga tanyag na modernong pagsasalin. Ang imahe sa kanan ay ang unang pahina ng ebanghelyo ni John ng isang natitirang kopya ng Tyndale's 1526 New Testament. 

Modernong pagbaybay ng Juan 1: 1-5,14 ng Tyndale na 1534 na pagsasalin:

“Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng diyos: at ang salita ay diyos. Ang pareho ay sa simula sa diyos. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan nito, at nang wala ito, ay walang ginawang, ginawa iyon. Dito ay buhay, at ang buhay ay ilaw ng mga tao, at ang ilaw ay nagniningning sa kadiliman, ngunit hindi ito naintindihan ng kadiliman… At ang salita ay naging laman at tumahan sa gitna namin, at nakita namin ang kaluwalhatian nito, bilang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng ama, na ang salitang puno ng biyaya at katotohanan. "

 

Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang karunungan / pang-unawa / kaalaman

Kawikaan 3: 19-20 (ESV)

"Ang Panginoon sa pamamagitan ng karunungan itinatag ang mundo; sa pamamagitan ng pag-unawa itinatag niya ang langit; ni ang kanyang kaalaman ang kalaliman ay bumukas, at ang mga ulap ay nahuhulog ng hamog. "

Jeremias 10:12 (ESV)

Siya ang gumawa ng lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, na nagtaguyod ng mundo sa pamamagitan ng kanyang karunungan, at sa pamamagitan ng ang pagkaunawa niya iniunat ang langit.

Jeremias 51:15 (ESV)

Siya ang gumawa ng lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, na nagtaguyod ng mundo sa pamamagitan ng kanyang karunungan, at sa pamamagitan ng ang pagkaunawa niya iniunat ang langit.

Awit 33: 6 (LSV)

Sa pamamagitan ng salita of YHWH - Ang langit ay ginawa - At ang lahat ng kanilang host sa pamamagitan ng hininga ng Kanyang bibig. 

Mga Awit 104: 24 (ESV)

Oh PANGINOON, gaano karami ang iyong mga gawa! Sa karunungan ginawa mo silang lahat; ang lupa ay puno ng iyong mga nilikha.

Mga Awit 136: 5 (ESV)

sa kanya na sa pamamagitan ng pagunawa ay ginawa ang langit, sapagkat ang kanyang matatag na pag-ibig ay nananatili magpakailanman;

Ang Diyos ay nagtaglay ng karunungan sa simula ng Kanyang gawain

Ang karunungan ay naisapersonal sa Kawikaan 8 bilang "siya / siya" ngunit hindi literal na isang dati nang persona. Ito ay magkasingkahulugan sa pauna nang Logo ng prologue ni John. 

Kawikaan 8 (ASV)

1 Hindi karunungan sigaw, At ang pagkaunawa ay inilabas kanya boses?
2 Sa tuktok ng mga matataas na dako sa tabi ng daan, Kung saan nagtatagpo ang mga landas, siya tumatayo;
Sa tabi ng mga pintuang-daan sa pasukan ng lungsod, sa pagpasok sa mga pintuan. siya sumisigaw ng malakas:
4 Sa inyo, O mga tao, tumatawag ako; At ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao.
5 O kayong mga simple, maunawaan hinahon; At, kayong mga tanga, maging ng an nakakaintindi ng puso.
Makinig, sapagkat magsasalita ako ng magagaling na mga bagay; At ang pagbubukas ng aking mga labi ay magiging mga tamang bagay.
7 Sapagka't ang aking bibig ay magsasabi ng katotohanan; At ang kasamaan ay karumaldumal sa aking mga labi.
Ang lahat ng mga salita ng aking bibig ay nasa katuwiran; Walang baluktot o baluktot sa kanila.
Lahat sila ay payak sa kaniya na nakakaunawa, at tama sa kanila na makakasumpong kaalaman.
10 Tanggapin ang aking pagtuturo, at hindi pilak; At kaalaman kaysa sa piniling ginto.
11 Para sa Ang karunungan ay mas mahusay kaysa sa rubi; At lahat ng mga bagay na maaaring hinahangad ay hindi maihahalintulad dito.
12 ko karunungan Ginawang aking tirahan ang kabutihan, at alamin ang kaalaman at paghuhusay.
13 Ang takot sa Panginoon ay mapoot sa kasamaan: pagmamataas, at kayabangan, at ng masamang daan, at ng masungit na bibig, ay kinamumuhian ko.
14 Ang payo ay akin, at mahusay na kaalaman: Naiintindihan ko; May lakas ako.
15 Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari, at ang mga prinsipe ay nag-uutos ng katarungan.
16 Sa pamamagitan ko ay namumuno ang mga prinsipe, At ang mga mahal na tao, maging ang lahat ng mga hukom sa lupa.
17 Mahal ko sila na nagmamahal sa akin; At yaong mga naghahanap sa akin ng masigasig ay mahahanap ako.
18 Ang kayamanan at karangalan ay nasa akin; Oo, matibay na kayamanan at katuwiran.
Ang aking prutas ay mas mahusay kaysa sa ginto, oo, kaysa sa pinong ginto; At ang aking kita kaysa sa piniling pilak.
20 lakad ako papasok ang daan ng katuwiran, Sa gitna ng mga landas ng hustisya;
21 Upang aking maipamana ang mga nagmamahal sa akin na mana, at upang mapunan ko ang kanilang mga kayamanan.
22 Jehovah nagmamay-ari sa akin sa simula ng kanyang daan, Bago ang kanyang mga gawa ng una.
23 Ako ay nai-set up mula sa walang hanggan, mula sa simula, Bago ang mundo ay.
24 Nang walang kalaliman, Nanganak ako, Nang walang mga bukal na puno ng tubig.
25 Bago ang mga bundok ay naayos, Bago ang mga burol ako ay nanganak;
26 Habang hindi pa niya ginawa ang lupa, ni ang parang, ni ang simula ng alabok ng mundo.
27 Nang maitaguyod niya ang mga langit, nandoon ako: Nang magtakda siya ng isang bilog sa mukha ng kalaliman,
28 Nang pinatibay niya ang kalangitan sa itaas, Nang ang mga bukal ng kalaliman ay naging malakas,
29 Nang ibigay niya sa dagat ang hangganan niya, upang ang tubig ay huwag lumabag sa kaniyang utos, nang kaniyang iginawad ang mga patibayan ng lupa;
30 Pagkatapos ay nasa tabi ko siya, bilang isang dalubhasang manggagawa; At ako ay pang-araw-araw na kasiyahan niya, Palaging masaya sa harap niya,
31 Nagagalak sa kanyang napapanahong lupa; At ang aking kaligayahan ay kasama ng mga anak ng mga tao.
32 Ngayon nga, mga anak ko, makinig kayo sa akin; Sapagka't pinagpala ang nagsisunod sa aking mga lakad.
33 Makinig ng tagubilin, at maging matalino, At huwag itong tanggihan.
34 Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang-bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan.
35 Sapagka't ang sinoman na makasumpong sa akin ay makakahanap ng buhay, at tatanggap ng biyaya ng Panginoon.
36 Datapuwa't ang nagkakasala laban sa akin ay pinapahamak ang sarili niyang kaluluwa: Lahat ng nangapopoot sa akin ay umiibig sa kamatayan.

Konteksto ang paggamit ng “logos” sa Juan at 1 Juan

Ang salitang Logo ay ginamit nang 326 beses sa Bagong Tipan. Isang survey sa karaniwang paggamit ng Logo ay naaayon sa kahulugan ng mensahe, pangangatwiran o plano. Mga Logo ay ginamit sa Juan ng higit sa tatlumpung beses sa labas ng paunang salita ni Juan. Ang paggamit na ito ay nagbibigay ng indikasyon kung ano ang dapat nating maunawaan Logo maging.

Juan 2:22 (ESV), Naniniwala sila sa Banal na Kasulatan at sa mga logo na sinalita ni Jesus

22 Nang siya nga'y muling nabuhay mula sa mga patay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa Banal na Kasulatan at sa salitang (logo) na sinalita ni Jesus.

Juan 5:38 (ESV), At wala kang mga logo na mananatili sa iyo, sapagkat hindi ka naniniwala sa ipinadala niya

38 at wala sa iyo ang kanyang salita (logos) na nananatili sa iyo, sapagkat hindi ka naniniwala sa isa na kanyang sinugo

Juan 10: 34-36 (ESV), Kung tinawag nilang mga diyos kung kanino nanggaling ang mga logo ng Diyos

34 Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, 'Sinabi ko, kayo'y mga diyos'? 35 Kung tinawag nilang mga diyos kung kanino nanggaling ang salita (logo) ng Diyos—At ang Banal na Kasulatan ay hindi maaaring masira— 36 sinasabi mo tungkol sa kaniya na itinalaga ng Ama at isinugo sa sanglibutan, 'Nasisusungit ka? sapagka't sinabi ko, Ako ang Anak ng Diyos'?

Juan 12:38 (ESV), Ang salitang (logos) na sinabi ni propeta Isaias

38 upang ang salita (logos) na sinalita ni propeta Isaias maaaring matupad: “Panginoon, sino ang naniwala sa narinig niya sa amin, at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?”

Juan 14: 23-24 (ESV), Ang salita (logos) na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama

23 Sinagot siya ni Jesus, “Kung may nagmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita (mga logo), at mamahalin siya ng aking Ama, at pupunta kami sa kanya at makakasama namin ang aming tahanan. 24 Sinumang hindi nagmamahal sa akin ay hindi pinapanatili ang aking mga salita (mga logo). At ang salita (logos) na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin.

Juan 17: 14-19 (ESV), binigyan ko sila ng iyong mga logo, at kinamumuhian sila ng mundo

14 Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita (mga logo), at kinamumuhian sila ng sanlibutan sapagkat sila ay hindi kabilang sa sanglibutan, na tulad din ng hindi ako taga-sanlibutan. 15 Hindi ko hinihiling na ilabas mo sila sa mundo, ngunit ilayo mo sila sa kasamaan. 16 Hindi sila sa sanlibutan, tulad ng hindi ako sa sanlibutan. 17 Pabanalin sila sa katotohanan; ang iyong salita (logos) ay katotohanan. 18 Kung paano mo ako isinugo sa mundo, sa gayon ay isinugo ko rin sila sa mundo. 19 At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili, upang sila rin ay pakabanalin sa katotohanan.

1 Juan 1:1-2 (ESV), Ang Salita (Logo) ng Buhay – ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama.

1 Yaong mula sa pasimula, na aming narinig, na aming nakita ng aming mga mata, na aming nakita at nahawakan ng aming mga kamay, patungkol sa salita (logos) ng buhay- 2 ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at aming pinatotohanan at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa atin-

Konteksto na paggamit ng "logos" sa Luke-Acts

Lucas 1: 1-4 (ESV), Upang magkaroon ka ng katiyakan hinggil sa mga logo na itinuro sa iyo

1 Hangga't marami ang nagsikap na magsulat ng isang salaysay ng mga bagay na nagawa sa atin, 2 tulad ng mga mula sa simula ay mga nakasaksi at ministro ng salita (mga logo) na naihatid sa atin, 3 Para sa akin ay mabuti rin, na sinundan ko ng mabuti ang mga bagay sa ilang panahon, upang sumulat ng isang maayos na account para sa iyo, ikaw na pinaka magaling na Theophilus, 4 upang magkaroon ka ng katiyakan hinggil sa mga bagay (logo) na itinuro sa iyo

Lucas 5: 1 (ESV), Ang karamihan ng mga tao ay nagpunta sa kanya upang pakinggan ang mga logo ng Diyos

1 Sa isang okasyon, habang ang karamihan ng tao ay pumipilit sa kanya upang pakinggan ang salita (mga logo) ng Diyos, nakatayo siya sa tabi ng lawa ng Genesaret

Lucas 24: 44-47 (ESV), Lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa Batas ni Moises at ng mga Propeta ay dapat matupad

44 Pagkatapos sinabi niya sa kanila, “Ito ang ang aking mga salita (logo) na kinausap kita habang kasama kita pa, na lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises at ng mga Propeta at ng Mga Awit ay dapat matupad. " 45 Pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan ang Banal na Kasulatan, 46 at sinabi sa kanila,Kaya't nasusulat, na ang Cristo ay magdurusa at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay47 at ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipahayag sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem.

Mga Gawa 4: 29-31 (ESV), Ipagkaloob sa iyong mga tagapaglingkod na patuloy na magsalita ng iyong mga logo nang buong katapangan

29 At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at bigyan ang iyong mga lingkod na patuloy na magsalita ng iyong salita (mga logo) nang may buong katapangan, 30 habang iniunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at mga palatandaan at kababalaghan ay ginaganap sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. " 31 At nang sila ay manalangin, ang lugar kung saan sila nagkatipon ay nayanig, at silang lahat ay napuno ng Banal na Espiritu at patuloy na nagsasalita ng salita (mga logo) ng Diyos nang may katapangan.

Mga Gawa 10:34-44 (ESV), Ang salita – pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo

34 Kaya't binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi: 35 ngunit sa bawat bansa ang sinumang may takot sa kaniya at gumawa ng tama ay tanggap sa kanya. 36 Tulad ng para sa salita (logo) na ipinadala niya sa Israel, nangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo (siya ang Panginoon ng lahat), 37 kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: 38 kung paano pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya. 39 At kami ang mga saksi ng lahat na ginawa niya kapuwa sa bansa ng mga Judio at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno, 40 ngunit binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at pinakita siya, 41 hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin na pinili ng Dios bilang mga saksi, na kumain at uminom kasama niya pagkatapos na siya ay magbangon mula sa mga patay. 42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at ng mga patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan." 44 Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga bagay na ito, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa lahat na nakarinig ng salita (mga logo).

Mga Gawa 13: 26-33 (ESV), Sa atin ay naipadala ang mensahe (mga logo) ng kaligtasang ito

26 "Mga kapatid, mga anak ng angkan ni Abraham, at yaong nasa inyo na may takot sa Diyos, ay ipinadala sa atin ang mensahe (mga logo) ng kaligtasan na ito. 27 Para sa mga naninirahan sa Jerusalem at kanilang mga pinuno, sapagkat hindi nila siya nakilala ni maunawaan ang mga sinabi ng mga propeta, na binabasa tuwing Sabado, na natupad sa pamamagitan ng pagkondena sa kanya. 28 At kahit na wala silang natagpuang sala na karapat-dapat sa kamatayan, hiniling nila kay Pilato na ipapatay siya. 29 At nang maisakatuparan nila ang lahat na nakasulat tungkol sa kaniya, ay ibinaba nila siya mula sa puno at inilagay sa isang libingan. 30 Ngunit binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, 31 at sa loob ng maraming araw ay nagpakita siya sa mga sumama sa kaniya mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem, na ngayon ay mga saksi niya sa bayan. 32 At dinadalhan ka namin ng mabuting balita na ang ipinangako ng Diyos sa mga ama, 33 ito ay natupad niya sa atin ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapalaki kay Hesus, tulad din ng nasusulat sa ikalawang Awit, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ay pinanganak kita."  

Mga Gawa 18: 5 (ESV), sinakop ni Pablo ang salitang (mga logo), na pinatutunayan na si Cristo ay si Jesus

5 Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, ang Paul ay sinakop ng mga salita (mga logo), na nagpapatotoo sa mga Hudyo na ang Cristo ay si Jesus.

Ayon kay Pablo, ang mga logo ng Diyos (banal na plano) ay nakasentro sa ebanghelyo ni Jesus, ang Pinahiran

Si Hesus ay ang katuparan ng Diyos Logo (sinalita-karunungan) at siyang sentro ng plano at layunin ng Diyos para sa sangkatauhan - upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Cristo. Ang magkakaibang karunungan ng Diyos ay walang hanggang layunin ng Diyos na natanto kay Cristo Jesus na ating Panginoon.

1 Mga Taga Corinto 1: 18-25 (ESV), Ang mga logo ng krus - Si Cristo ay kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos

18 Para sa salita (logo) ng krus kamangmangan sa mga nawawalan, ngunit sa atin na naliligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. 19 Sapagka't nasusulat, Aking sisirain ang karunungan ng pantas, at ang pag-unawa sa may karunungan ay pipigilan ko. 20 Nasaan ang matalino? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang debater ng panahong ito? Hindi ba ginawang maloko ng Diyos ang karunungan ng sanglibutan? 21 Sapagka't sapagkat ang karunungan ng Diyos, ang mundo ay hindi nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan, kinalugdan ng Diyos ang kalokohan ng ating ipinangangaral na iligtas ang mga naniniwala. 22 Para sa mga Hudyo ay humihingi ng mga palatandaan at ang mga Griyego ay naghahanap ng karunungan, 23 ngunit ipinangangaral namin si Kristo na ipinako sa krus, isang hadlang sa mga Judio at kahangalan sa mga Gentil, 24 ngunit sa mga tinawag, kapwa mga Judio at Griyego, Si Cristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. 25 Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao.

Galacia 4: 4-5 (ESV), isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, upang tubusin - upang makatanggap tayo ng pag-aampon bilang mga anak

"Ngunit kapag ang dumating ang kaganapan ng oras, Sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, ipinanganak ng babae, ipinanganak sa ilalim ng batas, upang tubusin yaong mga nasa ilalim ng batas, upang makatanggap tayo ng pag-aampon bilang mga anak. "

Mga Taga-Efeso 1: 3-5 (ESV), He predestined us for adoption alinsunod sa layunin ng kanyang kalooban

“Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na pinagpala sa atin kay Cristo ng bawat espirituwal na pagpapala sa mga makalangit na lugar, tulad ng pinili tayo sa kanya bago pa itatag ang mundo, na tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Umiibig itinakda na niya sa amin para sa pag-aampon sa kanyang sarili bilang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa layunin ng kanyang kalooban. "

Mga Taga-Efeso 1: 7-13 (ESV), Ang salitang (mga logo) ng katotohanan ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan

7 Sa kaniya tayo ay may pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa yaman ng kanyang biyaya, 8 na kung saan ay tinanggap niya sa amin, sa lahat karunungan at pananaw 9 na ipinaalam sa atin ang misteryo ng kanyang kalooban, alinsunod sa kanyang hangarin, na itinakda niya kay Cristo 10 bilang isang plano para sa kaganapan ng oras, upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya, mga bagay sa langit at mga bagay sa mundo. 11 Sa kanya tayo nakakuha ng mana, na natukoy nang ayon sa layunin ng kanya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban, 12 upang tayo na unang umasa kay Cristo ay mapurihan ng kanyang kaluwalhatian. 13 Sa kanya ka rin, nang marinig mo ang salita (mga logo) ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, at naniwala sa kanya, tinatakan ng ipinangakong Banal na Espiritu

Mga Taga-Efeso 3:9-11 (ESV), Ang plano - ang sari-saring karunungan ng Diyos - ang walang hanggang layunin na natupad niya kay Cristo Jesus.

"Upang maipaliwanag sa lahat kung ano ang ang plano ng misteryo na nakatago sa edad ng Diyos, na lumikha ng lahat ng mga bagay, upang sa pamamagitan ng iglesya ang sari-saring karunungan ng Diyos maaari na ngayong iparating sa mga pinuno at awtoridad sa makalangit na lugar. Ito ay ayon sa walang hanggang layunin na napagtanto niya kay Cristo Jesus na ating Panginoon. "

Mga Taga-Colosas 3:16 (ESV), Hayaan ang mga logo ni Cristo ay nananahan sa iyo ng mayaman, nagtuturo at nagpapayo sa isa't isa sa buong karunungan

16 Hayaan ang salita (mga logo) ni Cristo na manatili sa iyo nang mayaman, na nagtuturo at nagpapayo sa isa't isa sa buong karunungan, pagkanta ng mga salmo at himno at mga awiting espiritwal, na may pasasalamat sa inyong mga puso sa Diyos

1 Tesalonica 5: 9-10 (ESV), inilaan ng Diyos na makakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo

"Para sa Hindi tayo inilaan ng Diyos para sa poot, ngunit upang makakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Kristo, na namatay para sa atin upang kung gising o tulog man ay mabuhay tayo kasama niya. ”

2 Timoteo 1: 8-10 (ESV), ang Kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon

"Ang Diyos na nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa isang banal na tungkulin, hindi dahil sa ating mga gawa ngunit dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon, at na ngayon ay naipamalas sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus. "

Tito 1: 2-3 (ESV), Ang pag-asa ng buhay na walang hanggan - ipinangako bago magsimula ang edad - sa tamang oras na ipinakita sa kanyang salita

 2 sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos, na hindi kailanman nagsisinungaling, bago magsimula ang mga panahon 3 at sa tamang oras na ipinakita sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na ipinagkatiwala sa akin ng utos ng Diyos na ating Tagapagligtas;

Mga Logo sa Pahayag

Pahayag 1:1-3 (ESV), Saksi sa salita (logos) ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo

1 Ang paghahayag ni Jesucristo, na ibinigay sa kanya ng Diyos upang ipakita sa kanyang mga lingkod ang mga bagay na dapat maganap sa lalong madaling panahon. Nalaman niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anghel sa kanyang lingkod na si Juan, 2 na nagpatotoo sa salita (mga logo) ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo, kahit sa lahat ng nakita niya. 3 Mapalad ang nagbabasa ng malakas ng mga salita (logo) ng propesiya na ito, at mapalad ang nangakikinig, at tumutupad ng nasusulat doon, sapagkat malapit na ang panahon.

Pahayag 1: 9 (ESV), Dahil sa salita (mga logo) ng Diyos at sa patotoo ni Jesus

9 Ako, si Juan, ang iyong kapatid at kapareha sa pagdurusa at ang kaharian at ang matiyagang pagtitiis na kay Jesus, ay nasa islang tinawag na Patmos dahil sa salita (mga logo) ng Diyos at sa patotoo ni Jesus.

Pahayag 17:17 (ESV), Upang maisakatuparan ang kanyang hangarin - hanggang sa matupad ang mga salita (logo) ng Diyos

17 sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso upang maisakatuparan ang kanyang pakay sa pamamagitan ng iisang pag-iisip at pagbibigay ng kanilang kapangyarihan sa hari sa hayop, hanggang sa ang mga salita (logo) ng Diyos ay natupad.

Pahayag 19: 9-16 (ESV), Ang patotoo kay Hesus ay ang espiritu ng propesiya - ang pangalan na kung saan siya tinawag ay ang Salita ng Diyos

9 At sinabi sa akin ng anghel, "Isulat mo ito: Mapalad ang mga inanyayahan sa hapunan sa kasal ng Kordero. " At sinabi niya sa akin, "Ito ang totoong mga salita (logo) ng Diyos. " 10 Pagkatapos ay dumapa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya, ngunit sinabi niya sa akin, “Huwag mong gawin iyon! Ako ay isang kapwa lingkod na kasama mo at ng iyong mga kapatid na nananatili sa patotoo ni Jesus. Pagsamba sa Diyos." Sapagka't ang patotoo ni Jesus ay ang diwa ng hula. 11 Pagkatapos ay nakita kong bumukas ang langit, at, narito, isang puting kabayo! Ang nakaupo rito ay tinawag na Matapat at Totoo, at sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipaglaban. 12 Ang kanyang mga mata ay tulad ng isang apoy ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming mga diadema, at mayroon siyang nakasulat na pangalan na walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. 13 Siya ay nakasuot ng isang balabal na nahuhulog sa dugo, at ang pangalan kung saan siya tinawag ay ang Salita (mga logo) ng Diyos. 14 At ang mga hukbo ng langit, na nakasuot ng pinong lino, puti at dalisay, ay sumusunod sa kaniya na may mga puting kabayo. 15 Mula sa kanyang bibig ay nagmumula ang isang matalim na tabak na kung saan ay papatayin ang mga bansa, at siya ang mamamahala sa kanila ng isang pamalo ng bakal. Tatapakan niya ang pisaan ng alak ng galit ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. 16 Sa kanyang balabal at sa kanyang hita ay may nakasulat siyang pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.

  • Sa kontekstong ito, na kung saan ay isang propesiya, si Jesus ay tinawag na Salita (mga logo) ng Diyos dahil sa katotohanang "ang patotoo kay Jesus ay ang espiritu ng propesiya." (Apoc 19:10)

Juan 1:1-4, 14 – Ano ang Sinasabi ng Griego?

Karaniwang isinalin ang mga pagsasalin sa Ingles sa isang kampi na paraan sa suporta ng trinitary theology. Upang makakuha ng isang mas malinaw na ideya ng kung ano ang tunay na sinasabi ng Griyego, ang teksto ng Griyego para sa Juan 1: 1-4, 14 ay ibinigay sa ibaba na sinusundan ng mga salin na Salin-salin at Interpretatibo mula sa Griyego. 

Juan 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Literal at Interpretative Translations

Ang parehong literal at interpretative na pagsasalin ay ibinigay sa ibaba para sa Juan 1:1-3, 14. Ang Literal na pagsasalin ay batay sa isang kumpletong interlinear table na makukuha dito: Juan 1:1-4, 14 Interlinear 

Juan 1: 1-4, 14, Pagsasalin sa Literal

1 Sa simula ay ang Salita

at ang Salita ay patungo sa Diyos,

at ang Diyos ang Salita.

2 Ito ay sa simula patungo sa Diyos.

3 Sa lahat ng ito ay naging sanhi ito

at bukod dito naging sanhi ito na maging isa.

Ano ang sanhi-sa-maging 4 sa buhay na ito ay,

at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao

14 At ang Salita – laman – ito ay dulot-to-be

at naninirahan sa amin,

at nakita namin ang kaluwalhatian

ng kahit na kaluwalhatian bilang natatanging mula sa ama,

puno ng biyaya at ng katotohanan.

Juan 1: 1-4, 14 Interpretative Translation

1 Noong una ay ang plano,

at ang plano ay nauukol sa Diyos,

at isang banal na bagay ang plano.

2 Ang plano noong una ay nauukol sa Diyos.

3  Lahat ng bagay sa pamamagitan ng plano ay ginawa,

at bukod sa plano ay walang ginawa.

Ano ang ginawa 4 nasa plano ang buhay,

at ang buhay ang ilaw ng mga tao…

14 At ang plano ay naging laman,

at tumira sa gitna namin,

at nakita namin ang kaluwalhatian,

kaluwalhatian tulad ng natatanging mula sa ama,

puno ng biyaya at katotohanan.

Pangunahing tala at obserbasyon sa Prologue kay John

“Salita”

Ang kahulugan ng Logo ay ibinigay mula sa iba't ibang mga lexicon sa tuktok ng pahinang ito. Mga Logo nangangahulugan ng isang bagay na sinabi kasama ang pangangatwiran. Ang "spoken-wisdom" ay isang shorthand na paraan ng paglalarawan ng malawak na kahulugan ng salita. Ibig sabihin, ang Logos ay tumutukoy sa kung ano ang iniisip ng Diyos gayundin ang sinasabi ng Diyos. Kabilang dito ang karunungan, pangangatwiran, intensyon, lohika, plano, at layunin ng Diyos na palaging nasa kamalayan ng Diyos. Ang "Plano" ay pinakaangkop sa konteksto ng Prologue ni Juan.

“ang Salita ay sa Diyos”

Ang salitang Griyego pros ay isang preposisyon na pinaka-literal na nangangahulugang patungo. Naiuugnay nito ang kuru-kuro na ang Logo ay sa paningin ng Diyos (sa kamalayan ng Diyos) at nakaharap sa Diyos (harap at gitna sa mga pagiisip ng Diyos). Patungo rin sa "nauugnay sa" o "ayon sa." Iyon ay, ang Logo ay isang aspeto ng Diyos na nauugnay sa mga hangarin / karunungan ng Diyos. Kung nilayon ng may-akda na ilarawan ang isang tao na kasama ng Diyos, gagamitin niya ang salitang ito meta sa halip na kalamangan 

“Ang Diyos ang Salita"

Ang mga kaisipan ng Diyos ay mga pag-iisip ng Diyos. Ang mga aspeto ng Diyos ay ang Diyos. Ang Salita ay isang banal na bagay (hindi Persona). Sa katulad na kahulugan, ang Espiritu (hininga) ng Diyos ay Diyos (na Siyang nagkokontrol na impluwensya). 

"Sa lahat ng ito ito ay sanhi-ng-maging at bukod dito ito ay-sanhi-maging hindi isa."

Lahat ng mga bagay ay nabuhay sa pamamagitan ng sa Diyos Logo (plano). Kabilang dito ang mga hayop at ang unang tao, si Adan. Bukod sa mga intensyon ng Diyos, walang nagkakaroon. Ang lahat ay ginawa sa pamamagitan ng pangangatwiran at layunin ng Diyos.

"Ano ang sanhi-sa-maging sa ito buhay ay at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao" 

Karamihan sa mga salin sa Ingles ay may maling istraktura ng pangungusap upang isama ang mga salita sa taludtod 3 na dapat talagang bahagi ng talata 4. Sa halip ang taludtod 3 ay dapat magtapos sa "ginawa hindi isang" at talata 4 ay dapat isama ang "Ano ang ginawa". Sinusundan ng mga sikat na salin sa Ingles ang bantas na Byzantine at hindi ang naunang bantas na Alexandrian na ipinakita sa Kritikal na Tekstong Greek (NA-28). Ang isang halimbawa ng isang pagsasalin sa Ingles na gumagamit ng bantas na Alexandrian ng pinakamaagang mga manuskrito ng Griyego ay ang Comprehensive New Testament (COM).

Ang huling dalawang salita sa taludtod 3 (ὃ γέγονεν) ay dapat na bahagi ng talata 4. Ginagamit ng mga bias ang mga tagasalin ang bantas na Byzantine sa paglaon upang maitago ang katotohanang ang buhay na "ang ilaw ng mga tao" ay isang produkto ng Logo at hindi ang Logo mismo Maayos na mababasa ng talata 4 ang "Ano ang sanhi-ng-maging (ginawa) dito (Logo) ang buhay at ang buhay na ito ang ilaw ng mga tao. " Sa katulad na kahulugan na ang lahat ng mga bagay ay nagmula sa pamamagitan ng Logo (plano), “ang buhay na siyang ilaw ng mga tao” (Jesus) ay umiral din sa pamamagitan ng Logo ng Diyos.

"At ang Salita - laman - ito ay dulot-to-be"

Alam natin mula sa Juan 1: 3 na ang lahat ng mga bagay ay naging laman sa pamamagitan ng Logo at bukod sa Logo (plano) ng Diyos, walang nag-iral (ay sanhi-to-be). Ang Greek ginomai (γίνομαι) na nangangahulugang "caused-to-be" ay ang parehong salitang Griyego para sa cause-to-be sa Juan 1:3-4, "Sa lahat ng ito ay ginawa, at bukod dito ay hindi ginawa. .” Si Hesus ay produkto ng mga logo (plano) tulad ng lahat ng iba pa ay na umiral. Ang lahat ng bagay, kasama si Kristo, ay dulot-na-nagawa (ginawa) sa pamamagitan ng Mga Logo ng Diyos. 

Ang Logo Ang pagiging nagkatawang-tao ay ang sinasabi ng Diyos na si Jesus ay umiral ayon sa kanyang Salita. Dahil si Jesus ang nangunguna sa plano ng Diyos na magdala ng Kaligtasan sa mundo, si Jesus ay malapit na nauugnay sa karunungan ng Diyos at maaaring tawaging Mga Logo ng Diyos (Apoc 19:13). Ito ay sa diwa na ang patotoo ni Jesus ay ang diwa ng propesiya (Apoc 19:10). Ang plano ng master ng Diyos upang i-save ang mga sentro ng sangkatauhan sa paligid ng kanyang Mesiyas (pinahiran). Nauunawaan natin na ang mga hangarin at hangarin ng Diyos ay natutupad kay Cristo Jesus. Bagaman wala si Jesus bilang isang personal na nilalang mula pa sa simula, ang plano ng Diyos na iligtas ang mundo sa pamamagitan niya ay mayroon nang simula. Ang magkakaibang karunungan ng Diyos, ang plano ng misteryo na nakatago sa maraming panahon sa Diyos, ay ang walang hanggang layunin na natanto kay Cristo Jesus (Efe 3: 9-11)

Ang Kahulugan ng pros sa Juan 1: 1 - "at ang Salita ay kasama ng (mga pros) Diyos"

Ang salitang Griyego na madalas isinaling "kasama" sa Juan 1: 1b ay pros (πρὸς). Mga kalamangan ang pinaka literal na nangangahulugang nangangahulugang "patungo". Samakatuwid, ang isang mas literal na pagsasalin ng Juan 1: 1b ay "ang Salita ay patungo sa Diyos". 

Ipinapakita ng diagram ang Greek prepositions kabilang ang Mga kalamangan "Patungo." Tulad ng nakikita mo mula sa diagram maaari ding maunawaan na nangangahulugang "nakaharap" (isang bagay na patungo sa ibang bagay ang nakaharap dito). Upang sabihin na ang mga logo (pasalitang-talento) ay nakaharap sa Diyos ay upang sabihin na ito ay sa paningin ng Diyos. Iyon ay, mauunawaan na ang mga saloobin ng Diyos ay nangunguna sa kamalayan ng Diyos (sa pagkaunawang kasama nila ang Diyos). 

Ang "patungo sa" Diyos ay maaari ring magpahiwatig ng "alinsunod sa Diyos" o "nauukol sa Diyos" na naglalarawan ng isang aspeto ng Diyos na nauugnay sa karunungan, hangarin, plano, layunin, pangangatuwiran, lohika, atbp.

Pagsasalin pros bilang "with" ay nagbibigay ng isang bias upang maiisip ito ng mambabasa bilang isang tao sa ibang tao. Mga kalamangan ay maaaring mangahulugan ng "kasama" sa diwa na ang isang tao ay nasa kanila ang mga saloobin ngunit hindi isang tao sa ibang tao. Isa pang salitang Greek meta Ang (μετὰ) ay nangangahulugang "kasama" sa diwa ng isang taong kasama ang ibang tao, Halimbawa sa 1 Juan 1: 3, "… sa katunayan ang ating pakikisama ay kasama ng (meta) Ama at sa (meta) kanyang Anak na si Jesucristo." Kung naintindihan ni John ang Logo upang maging isang tao sa Diyos, gagamitin sana niya ang salita layunin

Paglilinaw sa Juan 1: 1-3 sa 1 Juan 1: 1-3

Ang prologue sa 1 John, na isinulat ng parehong may-akda, ay nagbibigay ng ilang mga kagiliw-giliw na pahiwatig upang linawin ang Prologue ni John. Sinusuri namin dito ang Greek at nagbibigay ng isang literal at interpretative na pagsasalin ng 1 Juan 1: 1-3 na sinusundan ng mga pangunahing obserbasyon.

1 Juan 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ ῦοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 at ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, ὶαὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ ῦοῦ πατρὸς καὶ μετὰ ῦοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Literal Rendering at Interpretative Translations

Parehong literal at interpretative na mga pagsasalin ay ibinigay sa ibaba para sa 1 Juan 1:1-3. Ang literal na pagsasalin ay batay sa isang kumpletong interlinear table na makukuha dito: 1 Juan 1:1-3 Interlinear

1 Juan 1: 1-3, Pagsasalin sa Literal

1 Ano ang mula sa una,

ang narinig,

ang aming nakita,

na sa paningin sa amin,

kung ano ang aming naobserbahan,

yung mga kamay naming hinawakan,

tungkol sa ang salita ng buhay

2 at ang buhay ay ipinakita,

at nakita natin,

at nagpatotoo kami,

at ipinapahayag namin sa iyo,

ang buhay na walang hanggan,

na patungo sa Ama,

at ipinakita sa amin.

3 Kung ano ang nakita natin,

at kung ano ang ipinapahayag namin,

at sa iyo upang ikaw din,

pakikilahok na maaaring mayroon ka sa sa amin,

at ang pakikilahok sa ang Ama,

at sa ang Anak niya,

ng pinahiran ni Hesus.

1 Juan 1: 1-3 Interpretative Translation

1 Iyon ay mula pa sa simula,

ang narinig,

ang aming nakita,

ang nasa harap ng aming mga mata,

kung ano ang aming naobserbahan,

mga awtoridad na nakasalamuha namin,

tungkol sa ang plano ng buhay

2 at ang buhay ay ipinakita,

at nakita natin,

at nagpatotoo kami,

at ipinapahayag namin sa iyo,

ang buhay na walang hanggan,

na sa paningin ng Ama,

at ipinakita sa amin.

3 Kung ano ang nakita natin,

at kung ano ang ipinapahayag namin,

sa iyo din upang ikaw ay,

 maaaring magkaroon ng pakikilahok sa sa amin,

at ang pakikilahok sa ang Ama,

at sa ang kanyang Anak,

Jesus Mesias.

Mga pagmamasid mula sa 1 Juan 1: 1-3

Ito ang mga pangunahing obserbasyon tungkol sa prologue ng 1 John upang matulungan linawin ang mga implikasyon ng prologue ni John.

"Ang salita ng buhay"

Sa talata 1, ang salitang Griyego ay Logo ("Ang Logo ng buhay ”). Ang Logo (pagsasalita-karunungan, pangangatuwiran, plano, hangarin, hangarin, saloobin, atbp.) ng Diyos ay nauugnay sa buhay (inilaan ng Diyos na makibahagi tayo ng kaligtasan mula pa noong una). 

"Ang buhay ay ipinakita"

Ito sa simula ng mga talata 2 ay kahanay ng Juan 1: 4 "Ano ang naging buhay noon at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao." Iyon ay, ang buhay (sino si Hesus) ay isang produkto ng mga logo, ang mga logo mismo ay sinasalita ng karunungan ng Diyos, pangangatwiran, hangarin, at pag-iisip na nauugnay sa Diyos. 

"Ang buhay na walang hanggan, na patungo sa Ama, at ipinakita sa atin"

Ang mga logo din pros ang Ama sa Juan 1: 1. Dahil ang buhay na walang hanggan ay hindi isang tao ngunit isang konsepto, maaari nating makita sa isang katulad na kahulugan Logo ay isang konsepto na nauugnay sa mga saloobin ng Diyos na direkta sa kamalayan ng Diyos (nakaharap sa Diyos ngunit nakatago sa atin). Ang buhay na walang hanggan ay magkasingkahulugan sa Mga Logo (pasalitang-dahilan) sapagkat ito ay bahagi ng plano ng Diyos mula pa sa simula, na naging pros (sa view ng) ang Ama mula sa simula. 

"Kasama ang ama at kasama ang Anak niya"

Ang tatlong paglitaw ng "kasama" sa taludtod 3 ay mula sa salitang Griyego meta (Hindi pros). Kapag ang isang tao ay inilarawan na makasama ang isa pa mas naaangkop na gamitin meta sa halip na kalamangan Ito ay kung bakit meta ay hindi ginamit sa Juan 1: 1, sapagkat ang mga logo (sinasalita-na karunungan) ay hindi isang dating tao. 

Mga Logo sa Sanggunian sa Diyos at Paglikha

Ang Logo ay isang aspeto ng Diyos na nauukol sa mga hangarin ng Diyos (Karunungan). Lahat ng mga bagay ay nabuhay sa pamamagitan ng sa Diyos Logo (sinalita-karunungan). Ganito ginawa ang orihinal na nilikha (unang Adan) at ganito ang pagkakagawa kay Jesucristo (ang huling Adan). 

Konklusyon

Ang mga modernong salin sa Ingles ay isinalin gamit ang isang bias ng Trinitaryo upang maipalagay na ang Logo ay ang pre-incarnate Christ sa halip na isang aspeto ng Diyos na nauukol sa kanyang karunungan at hangarin. Inililigaw nila ang mambabasa habang tinatakpan din kung ano Mga Logo tunay na nangangahulugan na tumutukoy sa walang hanggang karunungan ng Diyos. Si Jesus ay talagang isang produkto ng Mga Logo (Spoken-Wisdom) ng Diyos tulad ng lahat ng iba pa na nadala sa pagkakaroon sa pamamagitan ng mga intensyon ng Diyos. Ang Logo ang pagiging laman ay ang Diyos na nagsasalita kay Jesus na mayroon ayon sa kanyang kaalamang sinalita. Si Jesus ang nangunguna sa plano ng Diyos na magdala ng Kaligtasan sa mundo. Ang plano ng master ng Diyos upang i-save ang mga sentro ng sangkatauhan sa paligid ng kanyang Mesiyas (pinahiran). Nauunawaan natin na ang mga hangarin at hangarin ng Diyos ay natutupad kay Cristo Jesus. Ang magkakaibang karunungan ng Diyos, ang plano ng misteryo na nakatago sa maraming panahon sa Diyos, ay ang walang hanggang layunin na natanto kay Cristo Jesus (Efe 3: 9-11)

TD paglalarawan ni Jakes ng Logo (nakuha niya ito)