Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Si Hesus ang Huwaran para sa Amin
Si Hesus ang Huwaran para sa Amin

Si Hesus ang Huwaran para sa Amin

Si Hesus ang modelo para sa mga sumusunod sa kanya. Maraming paglalarawan tungkol kay Jesus ang nalalapat din sa mga nasa kay Cristo. Maraming mga pahayag na nauukol kay Jesus ay nauugnay din sa kanyang mga tagasunod.