Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
IntegritySyndicate.com
Batayan ng Banal na Kasulatan

Batayan ng Banal na Kasulatan

Batayan ng Banal na Kasulatan

Saklaw ng mga sumusunod na artikulo ang ginustong mga pagsasalin ng Bibliya, mga mapagkukunan sa pag-aaral ng Bibliya, ang aming pagbibigay diin sa kung anong mga sulat na pang-apostoliko ang pinaka-makapangyarihan, at isang nabagong NT canon na may katwiran.