Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Juan 1 Interlinear
Juan 1 Interlinear

Juan 1 Interlinear

Ano ang Sinasabi ng Griyego?

Karaniwang isinalin ang mga pagsasalin sa Ingles sa isang kampi sa suporta ng trinitary theology. Upang makakuha ng isang mas malinaw na ideya ng kung ano ang tunay na sinasabi ng Griyego, ang teksto ng Griyego para sa Juan 1: 1-4, 14 ay ibinigay sa ibaba na sinusundan ng mga salin na Salin-salin at Interpretatibo mula sa Griyego. 

Juan 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Interlinear Table, Juan 1: 1-4, 14

Nasa ibaba ang isang salita para sa salitang interlinear table na may Greek, English translation, Parsings at lexicon kahulugan ng bawat salita (Maikli Greek-English Diksiyonaryo ng Bago Tipan, Barclay Newman, dinagdagan ng BDAG)

Griyego

Pagsasalin

Nagpaparada

Talasalitaan

1 ..

1 in

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en - prep. kasama ang dat. sa, sa, sa; malapit, ng, bago; kabilang, sa loob; ni, kasama

..

sa simula

Pangngalan, Dative, Feminine, Singular

arko - simula, una

..

ay

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ehn - maging, mayroon; mangyari, maganap; mabuhay; na matatagpuan sa; manatili, manatili; halika

ang

Determiner, Nominative, Masculine, Singular

ho - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

λόγος

Salita

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

Logo - may sinabi (hal. Salita; sinasabi; mensahe, pagtuturo; usapan, pag-uusap; pangangatuwiran

καί

at

Magkakasama

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ang

Determiner, Nominative, Masculine, Singular

ho - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

λόγος

Salita

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

Logo - may sinabi (hal. Salita; sinasabi; mensahe, pagtuturo; usapan, pag-uusap; pangangatuwiran

..

ay

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ehn - maging, mayroon; mangyari, maganap; mabuhay; na matatagpuan sa; manatili, manatili; halika

..

patungo

Pang-ukol na Pamamahala sa Akusasyon

pros - (gen.) Sa, para sa; (dat.) sa, sa, malapit, ng; (acc.) sa, patungo sa; kasama ang; nang sa gayon; laban

..

ang

Determiner, Accusative, Masculine, Singular

tonelada - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

Diyos

Pangngalan, Accusative, Masculine, Singular

ang sa - Diyos

καί

at

Magkakasama

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

..

Diyos

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

ang sa - Diyos

..

ay

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ehn - maging, mayroon; mangyari, maganap; mabuhay; na matatagpuan sa; manatili, manatili; halika

ang

Determiner, Nominative, Masculine, Singular

ho - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

λόγος

Salita

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

Logo - may sinabi (hal. Salita; sinasabi; mensahe, pagtuturo; usapan, pag-uusap; pangangatuwiran

2 οὗτος

2 ito

Panghalip, Nominative, Masculine, Singular

mga houtos - ito, ang isang ito; siya, siya, ito

..

ay

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ehn - maging, mayroon; mangyari, maganap; mabuhay; na matatagpuan sa; manatili, manatili; halika

..

in

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en - prep. kasama ang dat. sa, sa, sa; malapit, ng, bago; kabilang, sa loob; ni, kasama

..

sa simula

Pangngalan, Dative, Feminine, Singular

arko - simula, una

..

patungo

Pang-ukol na Pamamahala sa Akusasyon

pros - (gen.) Sa, para sa; (dat.) sa, sa, malapit, ng; (acc.) sa, patungo sa; kasama ang; nang sa gayon; laban

..

ang

Determiner, Accusative, Masculine, Singular

tonelada - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

Diyos

Pangngalan, Accusative, Masculine, Singular

ang sa - Diyos

3 πάντα

3 lahat

Pang-uri, Nominative, Neuter, Plural

pas - (1) nang walang bawat artikulo, bawat (pl. Lahat); bawat uri ng; lahat, buong, ganap, pinakadakila; (2) kasama ang buong artikulo, buo; lahat; (3) lahat, lahat

διʼ

sa pamamagitan ng (sa pamamagitan ng)

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

araw - (1) gen sa pamamagitan ng, sa pamamagitan ng, sa; sa panahon, sa buong; sa pamamagitan, sa gitna, sa buong; (2) acc. dahil sa, sa account ng, alang-alang sa; sa pamamagitan ng, sa pamamagitan ng (bihira); samakatuwid, para sa kadahilanang ito

αὐτοῦ

nito

Panghalip, Genitive, Masculine, Singular, 3rd Person

autos - sarili, ng sarili, kahit na, napaka; naunahan ng artikulo ng pareho; bilang isang third person pro. siya, siya, ito

o,

ito ay sanhi-to-be

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ginomai - upang maging ("gen" -erate), ibig sabihin (reflexively) upang maging (dumating sa pagiging), ginamit na may mahusay na latitude (literal, matalinhaga, masinsinang, atbp.): - bumangon, tipunin, maging (-dumating, -fall, -have self), dinala (to pass), (be) come (to pass)

καί

at

Magkakasama

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

..

hiwalay

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

chōris - (1) prep. may gen nang walang, bukod sa, nang walang kaugnayan sa, bukod sa, bilang karagdagan sa; (2) adv. magkahiwalay, sa pamamagitan ng sarili

αὐτοῦ

nito

Panghalip, Genitive, Masculine, Singular, 3rd Person

autos - sarili, ng sarili, kahit na, napaka; naunahan ng artikulo ng pareho; bilang isang third person pro. siya, siya, ito

o,

ito ay sanhi-to-be

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ginomai - upang maging ("gen" -erate), ibig sabihin (reflexively) upang maging (dumating sa pagiging), ginamit na may mahusay na latitude (literal, matalinhaga, masinsinang, atbp.): - bumangon, tipunin, maging (-dumating, -fall, -have self), dinala (to pass), (be) come (to pass)

οὐδὲ

hindi

pang-abay

matanda - alinman, o, at hindi

ἕν

isa

Pang-uri, Nominative, Neuter, Singular

siya ay - isa; a, isang, solong; isa lang

na

Determiner, Nominative, Masculine, Singular

marami - sino, alin, ano, iyon

 γέγονεν

 ito ay sanhi-to-be

Pandiwa, Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ginomai - upang maging ("gen" -erate), ibig sabihin (reflexively) upang maging (dumating sa pagiging), ginamit na may mahusay na latitude (literal, matalinhaga, masinsinang, atbp.): - bumangon, tipunin, maging (-dumating, -fall, -have self), dinala (to pass), (be) come (to pass)

4 ..

4 in

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en - prep. kasama ang dat. sa, sa, sa; malapit, ng, bago; kabilang, sa loob; ni, kasama; sa (= είς); sa, para sa (bihira); ἐν τῷ kasama si inf. habang, habang, bilang

αὐτῷ

it

Panghalip, Dative, Masculine, Singular, 3rd Person

autos sarili, ng sarili, kahit na, napaka; naunahan ng artikulo ng pareho; bilang isang third person pro. siya, siya, ito

..

buhay

Pangngalan, Nominative, Feminine, Singular

zōē buhay

..

ay

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ehn - maging, mayroon; mangyari, maganap; mabuhay; na matatagpuan sa; manatili, manatili; halika

καί

at

Magkakasama

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ang

Determiner, Nominative, Pambabae, Singular

ho - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

buhay

Pangngalan, Nominative, Feminine, Singular

zōē - buhay

..

ay

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ehn - maging, mayroon; mangyari, maganap; mabuhay; na matatagpuan sa; manatili, manatili; halika

..

ang

Determiner, Nominative, Neuter, Singular

ho - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

liwanag

Pangngalan, Nominative, Neuter, Singular

phōs - ilaw

..

ng

Determiner, Genitive, Masculine, Plural

ho - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

ng mga lalake

Pangngalan, Genitive, Masculine, Plural

antrōpos - tao, tao; sangkatauhan, mga tao; lalaki, asawa

   

 

14 καί

14 at

Magkakasama

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ang

Determiner, Nominative, Masculine, Singular

ho - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

λόγος

Salita

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

Logo - may sinabi (hal. Salita; sinasabi; mensahe, pagtuturo; usapan, pag-uusap; pangangatuwiran

..

laman

Pangngalan, Nominative, Feminine, Singular

sarx - laman, pisikal na katawan

.ο

ito ay sanhi-to-be

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ginomai - upang maging ("gen" -erate), ibig sabihin (reflexively) upang maging (dumating sa pagiging), ginamit na may mahusay na latitude (literal, matalinhaga, masinsinang, atbp.): - bumangon, tipunin, maging (-dumating, -fall, -have self), dinala (to pass), (be) come (to pass)

καί

at

Magkakasama

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

..

tumira

Pandiwa, Aorist, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

skēnoō - mabuhay, tumira

..

in

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en - prep. kasama ang dat. sa, sa, sa; malapit, ng, bago; kabilang, sa loob; ni, kasama; sa (= είς); sa, para sa (bihira)

ἡμῖν

sa amin

Panghalip, Dative, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, Unang Tao

hēmin - kami, tayo

καί

at

Magkakasama

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ἐθεασάμεθ α

nakita namin

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Nagpapahiwatig, 1st Person, Plural

theaomai - kita, tingnan; pansinin, obserbahan; dumalaw

..

ang

Determiner, Accusative, Pambabae, Isahan

ho - ang; ito, iyon; siya, siya, ito

δόξαν

kaluwalhatian

Pangngalan, Accusative, Feminine, Singular

doxa - kaluwalhatian, karangyaan, kadakilaan (sa gen. Madalas na maluwalhati); kapangyarihan, kaharian; papuri, parangal; kayabangan

αὐτοῦ,

ng pantay

Panghalip, Genitive, Masculine, Singular, 3rd Person

autos - sarili, ng sarili, kahit na, napaka; naunahan ng artikulo ng pareho; bilang isang third person pro. siya, siya, ito

δόξαν

kaluwalhatian

Pangngalan, Accusative, Feminine, Singular

doxa - kaluwalhatian, karangyaan, kadakilaan (sa gen. Madalas na maluwalhati); kapangyarihan, kaharian; papuri, parangal; kayabangan

ὡς

as

Partikel

hōs - bilang, na, paano, tungkol sa, kailan; tulad ng, bilang

μονογενοῦς

ng natatanging

Pang-uri, Genitive, Masculine, Singular

monogenēs - Isa lamang, natatangi

παρὰ

mula

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

para - (gen.) Mula sa; (dat.) kasama, bago, kasama, sa paningin ng; (acc.) sa tabi, sa tabi, sa, sa

τρόςατρός,

ng ama

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

patēr - ama

..

ganap

Pang-uri, Genitive, Masculine, Singular

plērēs - puno; kumpleto; matanda na

χάριτος

ng biyaya

Pangngalan, Genitive, Feminine, Singular

charis - biyaya, kabaitan, awa, mabuting kalooban

καί

at

Magkakasama

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ἀληθείας

ng katotohanan

Pangngalan, Genitive, Feminine, Singular

alētheia - katotohanan, katotohanan; katotohanan

Literal at Interpretative Translations

Ang parehong literal at interpretative na pagsasalin ay ibinigay sa ibaba para sa 1 Juan 1: 1-3, Ang Pagsasalin sa Literal ay batay sa interlinear table na magagamit sa pahinang ito. 

Juan 1: 1-4, 14, Pagsasalin sa Literal

1 Sa pasimula ay ang Salita,

at ang Salita ay patungo sa Diyos,

at ang Diyos ang Salita.

2 Ito ay sa simula patungo sa Diyos.

3 Sa lahat ng ito ay naging sanhi ito

at bukod dito naging sanhi ito na maging isa.

 Ano ang sanhi-sa-maging 4 sa buhay na ito ay,

at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao

14 At ang Salita – laman – ito ay dulot-to-be

at naninirahan sa amin,

at nakita namin ang kaluwalhatian

ng kahit na kaluwalhatian bilang natatanging mula sa ama,

puno ng biyaya at ng katotohanan.

Juan 1: 1-4, 14 Interpretative Translation

1 Noong una ay ang plano,

at ang plano ay nauukol sa Diyos,

at isang banal na bagay ang plano.

2 Ang plano noong una ay nauukol sa Diyos.

3  Lahat ng bagay sa pamamagitan ng plano ay ginawa,

at bukod sa plano ay walang ginawa.

Ano ang ginawa 4 nasa plano ang buhay,

at ang buhay ang ilaw ng mga tao…

14 At ang plano ay naging laman,

at tumira sa gitna namin,

at nakita namin ang kaluwalhatian,

kaluwalhatian tulad ng natatanging mula sa ama,

puno ng biyaya at katotohanan.