Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Korapsyon ng Banal na Kasulatan
Korapsyon ng Banal na Kasulatan

Korapsyon ng Banal na Kasulatan

Mga Korupasyong Tekstwal na Mas Pinagmumulan ng Posisyon ng Trinitaryo

Ang mga Trinitarians ay may ugali ng pag-apila sa ilang mga talata bilang katibayan para sa kanilang doktrina kahit na ang mga talatang ito ay kilala na may iba't ibang pagbabasa na nagpapahiwatig na ang mga manuskrito ay nasira.

Zacarias 12: 10

Binasa ng mga Trinitaryo ang talatang ito na waring si Jesus ay Yahweh na nagsabing, "Titingnan nila ako na kanilang tinusok." Gayunpaman, ang ilang mga manuskrito ng Hebrew ay "tumingin sa kanya" hindi "tumingin sa Akin." Sa katunayan, ang sipi na ginamit ni Apostol Juan sa Juan 19:37 ay tumutukoy sa pagiging tunay ng dating nagbasa kaysa sa huli. Hindi lamang iyon, ang variant na "tumingin sa Akin" ay walang katuturan sa konteksto dahil sinasabi nitong Tumingin sila sa "ME"Na tinusok ngunit nagdalamhati para sa iba,"SIYA. "

John 1: 18

Ang ilang mga manuskrito ay nabasa na “monogenes Anak "habang ang iba ay binabasa ang"monogenes Diyos. " Karamihan sa mga panitikang Kristiyano ay nakararami ng quote sa pagbabasa ng "Anak" at hindi sa pagbabasa ng "Diyos". Ang pagbabasa ng "Diyos" ay batay sa aming pinakamaagang manuskrito ng talatang ito na matatagpuan sa kaparehong paligid ng Nag Hammadi, Egypt. Gayunpaman, ito ay isang kilalang katotohanan na ang pinakamaaga ay hindi nangangahulugang pinakamahusay dahil nagsimula ang mga katiwalian sa isang napaka-aga. Ipinapahiwatig ng katibayan ng kasaysayan na ang pagbabasa ng "Diyos" ay pangunahin na tradisyon ng Ehipto dahil ang pagbabasa na ito ay unang pinatunayan din sa mga taga-Ehipto tulad nina Origen at Clement ng Alexandria. Ang pagbabasa ng "Diyos" ay maaaring isang katiwalian ng Gnostic mula pa noong "monogenes Diyos ”ay isang mahalagang katangian ng kanilang mga paniniwala.

Gawa 7: 59

Ang salin ni King James ay nagsingit ng salitang "Diyos" sa talatang ito na nagpapahiwatig na si Jesus ay nakikilala bilang Diyos.

Gawa 20: 28

Ang mga mahahalagang paunang manuskrito tulad ng Codex Alexandrinus, Codex Bezae, at Codex Efraemi Rescriptus ay binabasa na "simbahan ng Panginoon" kaysa "simbahan ng Diyos." Sinipi rin ni Irenaeus ang “simbahan ng Panginoon.

1 10 Corinto: 9

Ang ilang mga manuskrito ay mayroong “Christ” habang ang ibang mga sinaunang manuskrito ay may nakasulat na “Lord.”

Efeso 3: 9

Ang ilang mga manuskrito ay mayroong "sa pamamagitan ni Hesu-Kristo" ay iba pang mga manuskrito ay hindi.

1 Timothy 3: 16

Ang sobrang bigat ng katibayan ng manuskrito ay pinilit ang mga iskolar na kilalanin na ang "Diyos ay ipinakita sa laman ”bersyon ng talatang ito ay isang katiwalian. Nonsensical din ito dahil magreresulta ito sa Diyos na nakikita ng mga anghel (bakit isinasaad ang halata?) At na ang Diyos ay nabigyang katarungan sa Espiritu.

2 1 Peter: 1

Ang mga Trinitaryo ay madalas na nag-apela sa Granville Sharp Rule patungkol sa talatang ito upang magtaltalan na si Jesus ay kinikilala bilang Diyos. Gayunpaman, ang Codex Sinaalty, isang napaka-aga ng manuskrito, ay hindi binabasa ang "Diyos at Tagapagligtas" ngunit "Panginoon at Tagapagligtas."

1 3 John: 16

Ang salin ni King James ay nagsingit ng salitang "Diyos" sa talatang ito na nagpapahiwatig na kinikilala ni Juan si Jesus bilang "Diyos."

1 5 John: 7

Ang sobrang bigat ng katibayan ng manuskrito ay pinilit ang mga iskolar na kilalanin na ang talatang ito ay isang tiyak na katiwalian na naipasok sa Banal na Kasulatan.

Para sa higit pang mga halimbawa ng mga katiwalian sa tela, tingnan ang artikulo sa BibinaryUnitary.com: 

https://www.biblicalunitarian.com/articles/textual-corruptions-favoring-the-trinitarian-position

Ang Orthodox Korupsyon ng Banal na Kasulatan: Ang Epekto ng Maagang mga Kristiyanong Kontrobersiya sa Teksto ng Bagong Tipan

I-download: https://www.academia.edu/15883758/Orthodox_Corruption_of_Scripture

Amazon: https://amzn.to/3nDaZA2

Ang mga nagwagi ay hindi lamang nagsusulat ng kasaysayan: gumagawa din sila ng mga teksto. Ang gawaing ito ay tuklasin ang malapit na ugnayan sa pagitan ng kasaysayan ng lipunan ng maagang Kristiyanismo at tradisyon ng tekstuwal ng umuusbong na Bagong Tipan, sinusuri kung paano nakakaapekto ang maagang pakikibaka sa pagitan ng "erehe" at "orthodoxy" ng Kristiyano sa paghahatid ng mga dokumento kung saan maraming debate ang isinagawa . 

* Si Bart Ehrman ay dapat lamang isaalang-alang para sa kanyang maagang gawain sa kritika sa teksto - hindi ang kanyang mas kamakailang gawain (higit sa 20 taon) sa interpretasyon ng Bibliya.

Ang Teksto ng Bagong Tipan: Ang Paghahatid, Korapsyon, at Pagpapanumbalik (ika-4 na Edisyon) 

https://amzn.to/3e61mXj

Ang lubusang binagong edisyon ng klasikong akda ni Bruce M. Metzger na ito ang pinaka-bagong manwal na magagamit para sa tekstuwal na pintas ng Bagong Tipan. Ang Teksto ng Bagong Tipan, Pang-apat na Edisyon. Dinala ng rebisyon na ito ang talakayan ng mga mahahalagang bagay tulad ng maagang mga manuskrito ng Griyego at mga pamamaraan ng pamimintas sa tekstuwal hanggang sa kasalukuyan, na pinagsasama ang mga kamakailang natuklasan at diskarte sa pananaliksik sa katawan ng teksto (taliwas sa nakaraang mga pagrerebisyon, na nagsama ng mga bagong materyal at tala sa mga appendice ). Ang pamantayang teksto para sa mga kurso sa mga pag-aaral sa Bibliya at ang kasaysayan ng Kristiyanismo mula nang unang nai-publish noong 1964.

* Si Bart Ehrman ay dapat lamang isaalang-alang para sa kanyang maagang gawain sa kritika sa teksto - hindi ang kanyang mas kamakailang gawain (higit sa 20 taon) sa interpretasyon ng Bibliya.

Ang Komprehensibong Bagong Tipan

https://amzn.to/2Rcl1vE

Ginawa lalo na para sa mga pag-aaral sa Bibliya. Isa sa mga pangunahing tampok ay ang mga footnote na ibinibigay sa ilalim ng bawat pahina patungkol sa mga pagkakaiba-iba ng mga tekstong Griyego na pangkalahatang inuri sa dalawang pangkat: Ang pangkat na "Alexandrian" ay kumakatawan sa pinakalumang natitirang mga manuskrito. Ang pangkat na "Byzantine" ay kumakatawan sa karamihan ng mga manuskrito. Nagpapakita rin ito ng mga menor de edad na variant din. Nasa ilalim din ng bawat pahina ang isang parallel na tekstuwal na kagamitan na nagpapakita ng mga pagpipilian sa tekstuwal ng 20 mga bersyon ng Bibliya para sa bawat talata ng Bagong Tipan. Bagaman isinalin mula sa isang trinitaryong pananaw, ang salin na ito ay gumagamit ng Kritikal na Teksto (NA-27) bilang pinagmulang teksto 100% ng oras at lubos ding nababasa.