IntegritySyndicate.com

Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
IntegritySyndicate.com
Ang lahat ng mga post

Pagkontrol ng Impluwensya - Ano ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu ay ang hininga o hangin ng Diyos. Ang impluwensya ng pagkontrol ng Diyos ang nakikipag-ugnay sa tao at sa mundo. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang "kamay ng Diyos" ay nasa atin at ang Espiritu ay simbolo ng "daliri" ng Diyos. Sa iba`t ibang paraan ang Banal na Espiritu ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos upang magawa ang kalooban ng Diyos.