Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
IntegritySyndicate.com
Mga Artikulo ng Pananampalataya

Mga Artikulo ng Pananampalataya

Mga Artikulo ng Pananampalataya

Ang Mga Artikulo ng Pananampalataya (Doktrina ng mga Apostol) ay nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng mga pangunahing kaalaman ng paniniwala at kasanayan sa Kristiyano. Ang mga ito ay lohikal na nakaayos at nakabatay nang direkta sa mga sangguniang Banal na Kasulatan upang magbigay ng isang maigsi at detalyadong buod ng Kristiyanismo.

Pag-ibig sa Katotohanan at Espiritu, integridadsyndicate.com

Una ang Pag-ibig

Ang Diyos ay Pag-ibig. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay maging ganap sa atin upang maging tunay na mga tagasunod ni Cristo

Magbasa Pa
Larawan ng Krus para sa pagsisisi - Si Jesus ang Mesiyas at ang Ebanghelyo

Si Jesus, Ang Mesiyas

Mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang lalaking si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. (1Tim 2: 5-6)

Magbasa Pa

Pagsisisi

Ang pamantayang Apostoliko ng pagsisisi - Magsisi at maniwala sa Ebanghelyo

Magbasa Pa

Mga Artikulo ng Pananampalataya sa YouTube Playlist