Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Mga Salungat sa Bibliya
Mga Salungat sa Bibliya

Mga Salungat sa Bibliya

Panimula: Pakikipag-agawan, Mga Kalabuan, at Malasakit Silogismo

Sa halip na patunayan ang mga Banal na Kasulatan na malinaw sa pagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ni Jesus at ng Diyos sa personal na pagkakakilanlan at ontology (1Tm 2: 5-6), maraming mga Kristiyanong humihingi ng paumanhin ay magkakaugnay na mga talata, gumagamit ng mga syllogism, at nagtatalo na si Hesus ay Diyos sa pamamagitan ng pag-uusap ( ang kilos ng pagpasa mula sa isang panukala, pahayag, o paghuhusga na itinuturing na totoo sa iba pa na ang katotohanan ay pinaniniwalaang sumusunod mula sa nauna). Ang isang karaniwang pagkakamali ay ipinapalagay na dahil si Hesus ay malapit na nauugnay sa Diyos at binigyan ng banal na mga pamagat, awtoridad at kapangyarihan, pinatutunayan nito na siya ang Diyos sa isang literal na ontolohikal na diwa (sa kanyang pagkatao at personal na pagkatao). Patuloy na hindi pinapansin ng mga apologist na ito ang batas ng ahensya ng mga Hudyo - isang pangunahing konsepto ng Bibliya (tingnan https://biblicalagency.com)

Pagtatalo

Pagtatalo ay ang pagsasama ng dalawa o higit pang mga hanay ng impormasyon, teksto, ideya, atbp, sa isa, madalas na error. Sa lohika, pagsasanay ng paggamot sa dalawang konsepto o magkatulad na konsepto sa dalawang magkakaibang konteksto na para bang katumbas na nagreresulta sa error. Karaniwang uri ng conflasyon ay pagsasama-sama ng isang daanan ng Lumang Tipan tungkol sa PANGINOONG Diyos sa isang daanan ng Bagong Tipan na nauukol sa Panginoong Jesucristo, na bumubuo ng isang syllogism sa pagitan ng dalawa, at pagguhit ng mga konklusyon sa pamamagitan ng paghihinuha.  Hindi naaangkop na conflasyon nangyayari kapag ang mga expression ay hindi nangangahulugang magkatulad na bagay, ngunit magbahagi ng isang karaniwang salita o tema. Ito ay madalas na pinapasukan ng sobrang simplistic na mga guro ng Bibliya na naayos sa pamamagitan ng mga karaniwang salita at tema na nabigo silang pahalagahan ang konteksto na ginamit nila.

Isang pangunahing halimbawa kung a hindi pantay Ang pagtatalo ay ipinapalagay na si Jesus ay inaangkin sa Diyos, ang "Ako ay ako" ng Exodo 3:14, nang makilala niya ang kanyang sarili gamit ang mga katagang "Ako" (ego eimi sa Greek) sa mga ebanghelyo. Ginagawa nila ito nang walang pagsangguni sa konteksto at paglilinaw na ginawa ni Jesus kapag inilalarawan ang kanyang sarili. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa Juan 8:28, “Kapag naitaas mo ang Anak ng Tao, kung gayon malalaman mo iyan Ako ay he (ego eimi), at na hindi ako gumagawa ng anuman sa aking sariling awtoridad, kundi magsalita tulad ng itinuro sa akin ng Ama. Narito na nakikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang Anak ng Tao (na walang ginagawa sa kanyang sariling awtoridad) at nakikilala din ang sarili mula sa Amang nagturo sa kanya. Sa Juan 9: 9, sinabi ng isang bulag na nabigyan ng paningin na gumagamit ako ng parehong mga terminong Greek na "ego eimi." Ito ay pinaka-nakakatakot na pagsamahin tulad ng pangkalahatang isang papuri tulad ng "Ako" na ginamit ng Anak ng Tao (ang Mesiyas) sa Makapangyarihang Diyos. Para sa higit pa tungkol sa kung paano nakikilala ni Jesus ang kanyang sarili sa Ebanghelyo kasama ang pagsusuri ng mga pahayag na "Ako", kita n'yo https://iamstatements.com. 

Mga kalabuan

Ang mga kalabuan ay madalas na ugat ng mga maling kahulugan ng interpretasyon sa Bibliya, mga conflation at mga maling syllogism. Isang Kalabuan ay nangyayari kapag ang isang parirala, pahayag o resolusyon ay hindi malinaw na tinukoy, na ginagawang may katotohanan ang maraming interpretasyon. Pangunahing uri ng mga hindi siguridad na magbubukas ng pinto para sa error ay ang lexical at semantic ambiguities. A kalabuan sa leksikal nangyayari kapag ang isang salita o parirala ay may higit sa isang kahulugan sa wikang kinabibilangan ng salita. A Semantic ambiguity nangyayari kapag ang isang salita, parirala o pangungusap, na kinuha sa labas ng konteksto, ay may higit sa isang interoperation. Karaniwan kung saan may mga tulad na hindi siguridad, ang mga partikular na apologist ay magpataw ng kahulugan na nais nila sa talata kaysa sa pagsubok na malutas ang kalabuan sa pamamagitan ng pagtingin sa nakapaligid na konteksto. Sa artikulong ito ay tatalakayin natin ang mga tipikal na pagsasama-sama ng mga nagtatalo na si Jesus ay Diyos at malulutas ang mga maliwanag na pagkalabuan sa pamamagitan ng direktang pag-apila sa konteksto. 

Bagaman hindi ang pokus ng artikulo, dapat ding banggitin na marami rin mga hindi siguradong sintaktika sa Bibliya na lumilitaw kapag ang isang pangungusap ay maaaring magkaroon ng dalawa (o higit pa) magkakaibang kahulugan dahil sa istraktura ng pangungusap (syntax nito). Ang ilang mga talata ay isinalin upang ipahiwatig na si Jesus ay kasama ng Diyos ang Roma 9: 5, Tito 2:13, at 2 Pedro 1, at 1 Juan 5:20. Ang iba't ibang mga pagsasalin ay maaaring mag-render ng iba't ibang mga talatang ito dahil hindi malinaw ang syntax sa orihinal na wika at maraming mga pagpipilian para sa pagbubuo ng pangungusap. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng makabuluhang kalabuan sa syntactic at madalas isinalin sa paraang pinaka-kanais-nais sa "orthodoxy". Gayunpaman, dapat pansinin, kahit na ang isang talata ay maaaring tumukoy kay Jesus bilang Diyos, hindi ito kinakailangan sa isang literal na ontolohikal na kahulugan. Ang mga ahente ng Diyos ay maaaring tawaging Diyos batay sa batas ng ahensya. Ang malawak na katawan ng Banal na Kasulatan ay nagpapakita na si Hesus ay isang kinatawan ng Diyos - ang tao na Mesiyas. (tingnan https://onemediator.faith)

Nababagsak na Syllogism

silogismo ay isang uri ng lohikal na argumento upang makarating sa isang konklusyon batay sa dalawang panukalang iginiit o ipinapalagay na totoo. Mayroong higit sa isang dosenang uri ng mga pagkakamali na nauugnay sa mga syllogism. Maraming mga Kristiyanong humihingi ng paumanhin ang malawakang gumagamit ng paggamit ng mga syllogism at ginagawa ito sa isang maling paraan. Ang isang kamalian ay ang paggamit ng maling pangangatuwiran, madalas na may maling paggalaw, sa pagbuo ng isang pagtatalo. Ang isang palpak na pagtatalo ay maaaring maging mapanlinlang sa pamamagitan ng paglitaw na mas mahusay kaysa sa tunay na ito. Ang ilang mga kamalian ay sadyang nakatuon upang manipulahin o akitin ng panlilinlang, habang ang iba ay hindi sinasadyang nagawa dahil sa pag-iingat o kamangmangan.

Ang isang halimbawa ng isang palusot na syllogism ay 

P1: Ang Diyos ay hari

P2: Si David ay hari

C: Si David ay Diyos o ang Diyos ay David

Ang maling konklusyon ay ipinapalagay na ang pagkakasunud-sunod upang maging isang hari dapat kang maging Diyos at ang titulong hari ay eksklusibo sa Diyos. Maaaring may isang aspeto sa pagiging hari ng Diyos na espesyal ngunit hindi kinakailangan na ang isa pa ay dapat na hari sa parehong kahulugan. Ang mga Kristiyanong humihingi ng paumanhin ay madalas na gumagamit ng mga katulad na syllogism sa kanilang pagtatangka na mahihinuha si Jesus ay Diyos. Sa halimbawa sa itaas ang ibang mga salita ay maaaring gamitin kapalit ng "hari" kasama ang "panginoon", "hukom", at "tagapagligtas". Kapag ang parallel na wika (pareho o magkatulad na wika) ay inilalapat sa dalawang magkakaibang entity, hindi ito ginagawang pareho silang tao, kapangyarihan o awtoridad. Tatalakayin natin ang mga karaniwang conflations ni Hesus sa Diyos gamit ang mga ganitong uri ng mga palpak na syllogism. Hinahayaan munang masakop ang una ang konsepto ng ahensya pati na rin ang panghuli kumpara sa proximate (pangunahing kumpara sa pangalawang sanhi).

Proximate at ultimate causation

proximate sanhi ay ang pinakamalapit sa, o agad na responsable para sa sanhi, ilang naobserbahang resulta. Ito ay umiiral sa kaibahan sa isang mas mataas na antas pangwakas na dahilan na karaniwang iniisip na "totoong" dahilan na may nangyari. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)

Ang pangkalahatang tema ng Bibliya ay ang Diyos ay palaging ang pangwakas na dahilan at ang Diyos ay gumagamit ng mga ahente upang maisakatuparan ang kanyang mga hangarin na proximate o pangalawang sanhi. Hayaang kunin ang halimbawa ng 2 Samuel 3:18 sa ibaba. Ang PANGINOON (ang punong-guro) ay ang una /tunay sanhi ng kaligtasan habang si David (kanyang ahente) ay ang pangalawa / malapit sapagka't sinasabi, "Sa kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel." Parehong Diyos at David ay mga tagapagligtas na may paggalang sa Israel. Ngayon ay dinala ng Diyos sa Israel ang isang tagapagligtas, si Jesus tulad ng ipinangako niya (Gawa 13:23)

2 Samuel 3:18 (ESV), "Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel"

18 Ngayon ay isakatuparan mo; sapagka't ipinangako ng Panginoon kay David, na sinasabi,Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo, at mula sa kamay ng kanilang lahat na mga kaaway. '”

Mga Gawa 13: 22-23 (ESV), dinala ng Diyos sa Israel ang isang Tagapagligtas, si Jesus ayon sa pangako niya

22 At nang maalis na niya siya, itinaas niya si David na maging kanilang hari, na pinatotohan niya at sinabi, 'Natagpuan ko kay David na anak ni Isai ang isang lalake ayon sa aking puso, na gagawin ang aking buong kalooban.' 23 Sa mga supling ng lalaking ito Ang Diyos ay nagdala sa Israel ng isang Tagapagligtas, si Jesus, tulad ng pangako niya

Batas ng ahensya

Sa kaisipang Hebrew, ang unang sanhi o panghuli na sanhi ay hindi laging nakikilala mula sa pangalawang o malapit na mga sanhi. Iyon ay upang sabihin, ang punong-guro ay hindi laging malinaw na nakikilala form na ahente (ang isang kinomisyon upang magsagawa ng isang kilos sa ngalan ng iba pa). Minsan ang ahente na nakatayo para sa punong-guro, ay itinuturing na kung siya mismo ang punong-guro, kahit na hindi ito literal. Ang punong-guro at ahente ay mananatiling dalawang natatanging tao. Ang ahente na kumikilos at nagsasalita para sa punong-guro ay ang punong-guro sa pamamagitan ng proxy (isang taong pinahintulutan na kumilos para sa iba pa). 

Ang salitang Hebrew para sa ahente o ligal na emisaryo ay Shaliach na maihahambing sa mundo ng Greek Mga Apostolos at salitang Ingles na Apostol. Ang isang apostol ay isang ahente na kinomisyon ng isang punong-guro. Nabasa natin sa Hebreo 3: 1-2, si Hesus ay ang apostol at mataas na saserdote ng ating pagtatapat at tapat sa kanya na nagtalaga sa kanya, tulad din ni Moises na matapat din sa buong bahay ng Diyos. Sa katunayan ang patotoo ng Banal na Kasulatan na si Hesus ay ahente ng Diyos. Para sa higit pa tungkol dito tingnan https://biblicalagency.com

ahente, Encyclopedia of the Jewish Religion, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, p. 15.

Ahente (Hebrew. Shaliach); Ang pangunahing punto ng batas ng ahensya ng mga Hudyo ay ipinahayag sa dikta, "ang ahente ng isang tao ay itinuturing na tao mismo" (Ned. 72B; Kidd, 41b) Samakatuwid, ang anumang kilos na ginawa ng isang wastong hinirang na ahente ay itinuturing na na ginawa ng punong-guro, na samakatuwid ay mayroong buong responsibilidad para dito. 

"Pinagmulan at Maagang Kasaysayan ng Opisina ng Apostoliko," T. Korteweg, sa Ang Panahong Apostoliko sa Kaisipang Patristiko, ed. Hilhorst, p 6f.

Ang pinanggalingan ng tanggapan ng apostoliko ay nakasalalay… halimbawa sa Mishnah Berakhot 5.5: 'Ang ahente ng isang tao ay tulad ng sa kanyang sarili.' ang nucleus hindi lamang ng pagtatalaga ng mga Hudyo ng shaliach, kundi pati na rin ng Kristiyanong apostolado tulad ng nakita namin ito sa NT… ang tukoy na Semitiko at Hudyong konsepto ng kinatawang awtoridad na ipinahiwatig sa pagtatalaga ng shaliach.

Hebreo 3: 1-2 (ESV), Jesus the apostol (shaliach) at mataas na pari (tagapamagitan) ng ating pagtatapat

1 Samakatuwid, mga banal na kapatid, kayo na nakikibahagi sa isang makalangit na pagtawag, isaalang-alang Si Jesus, ang apostol at mataas na pari ng ating pagtatapat, 2 na naging matapat sa kanya na nagtalaga sa kanya, Kung paanong si Moises ay naging matapat sa buong bahay ng Dios.

Ako ang PANGINOON, at bukod sa akin ay walang tagapagligtas

Ang Diyos ang panghuli at unang sanhi ng kaligtasan. Bukod sa Diyos ay walang probisyon para sa kaligtasan. Gayunpaman ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng mga ahente ng tao upang magawa ang kanyang mga plano at masasabing sila din ay mga tagapagligtas. Ang mga ahente ng tao na ito ay ang malapit o pangalawang sanhi ng kaligtasan. Ang mga tagapagligtas ng Diyos ay ang mga pinili ng Diyos upang ipatupad ang kanyang mga direktiba kabilang ang mga nagpapatakbo bilang mga lingkod ng Diyos upang ipatupad ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga ahente ng tao, walang kaligtasan na hiwalay sa Diyos. 

Ang patotoo ng Banal na Kasulatan ay binigyan tayo ng Diyos ng mga tagapagligtas. Malinaw na ito ang kaso tulad ng nakasaad sa Nehemias 9:27. Muli, ang mahalagang bagay na mauunawaan ay ang Diyos ang pangwakas na sanhi ng kaligtasan at ang mga pinahiran ng Diyos ay mga ahente at tagapagligtas din sa loob ng balangkas ng mga hangarin ng Diyos. Sinasabi ng Isaias 43:10 na "Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili." Sa katulad na kahulugan, kinikilala ng Rebolusyon 1: 5-6 si Jesus bilang, "ang tapat na saksi, ang panganay ng patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa" at pagkatapos ay tinutukoy siya bilang, "siya na nagmamahal sa atin at pinalaya tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. " Itinaas ng Diyos na ating tagapagligtas si Hesus sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas (Gawa 5: 30-31).

Isaias 43: 10-11, "Ako ang PANGINOON (YHWY), at bukod sa akin ay walang tagapagligtas"

10 "Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, "at ang aking lingkod na aking pinili, upang iyong makilala at maniwala sa akin at maunawaan na ako ang siya. Bago sa akin walang diyos na nabuo, ni magkakaroon man ng susunod sa akin. 11 I, Ako ang PANGINOON,  at bukod sa akin ay walang tagapagligtas.

Isaias 45:21, “Isang matuwid na Diyos at isang Tagapagligtas; wala sa tabi ko ”

21 Ipahayag at ipakita ang iyong kaso; hayaan silang magpayo ng sama-sama! Sino ang nagsabi nito noong una? Sino ang nagdeklara nito noong una?
Hindi ba ako, ang PANGINOON? At wala nang ibang diyos bukod sa akin, a matuwid na Diyos at isang Tagapagligtas; walang iba bukod sa akin

Oseas 13: 4, Wala kang ibang alam na Diyos maliban sa akin, at bukod sa akin ay walang tagapagligtas

4 Ngunit ako ang PANGINOON na iyong Diyos mula sa lupain ng Ehipto; wala kang alam na Diyos maliban sa akin, at bukod sa akin ay walang tagapagligtas.

2 Samuel 3:18, "Sa kamay ng aking lingkod na si David ililigtas ko ang aking bayang Israel"

18 Ngayon ay isakatuparan mo; sapagka't ipinangako ng Panginoon kay David, na sinasabi,Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo, at mula sa kamay ng kanilang lahat na mga kaaway. '”

Nehemias 9:27, Binigyan mo sila ng mga tagapagligtas na nagligtas sa kanila mula sa kamay ng kanilang mga kaaway

27 Kaya't iyong ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, na pinahirapan sila. At sa oras ng kanilang pagdurusa ay nagsigawan sila sa iyo at narinig mo sila mula sa langit, at ayon sa iyong dakilang mga awa binigyan mo sila ng mga tagapagligtas na nagligtas sa kanila mula sa kamay ng kanilang mga kaaway.

Lucas 2: 11-14, Sa iyo ipinanganak sa araw na ito isang Tagapagligtas, na si Cristo na Panginoon. (sino ang Panginoong Mesiyas)

11 Sapagka't sa iyo ay ipinanganak sa araw na ito sa bayan ni David na isang Tagapagligtassino ang Cristo na Panginoon12 At ito ang magiging tanda para sa iyo: mahahanap mo ang isang sanggol na nakabalot ng mga tela at nakahiga sa isang sabsaban. " 13 At biglang kasama ng anghel ang isang karamihan sa langit na host na pinupuri ang Diyos at sinasabi, 14 "Kaluwalhatian sa Diyos sa kataastaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga kinalulugdan niya!"

Mga Gawa 5: 30-31, itinaas ng Diyos si Jesus sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan.

Mga Gawa 13: 22-23, dinala ng Diyos sa Israel ang isang Tagapagligtas, si Jesus, tulad ng ipinangako niya

22 At nang maalis na niya siya, itinaas niya si David na maging kanilang hari, na pinatotohan niya at sinabi, 'Natagpuan ko kay David na anak ni Isai ang isang lalake ayon sa aking puso, na gagawin ang aking buong kalooban.' 23 Sa mga anak ng taong ito, dinala ng Diyos sa Israel ang isang Tagapagligtas, si Jesus, ayon sa pangako niya.

1 Juan 4:14, Ipinadala ng Ama ang kanyang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanlibutan

At nakita at pinatotoo natin iyan ipinadala ng Ama ang kanyang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanlibutan.

Apocalipsis 1: 5-6, si Jesucristo na matapat na saksi - na gumawa sa atin ng mga pari sa kanyang Diyos at Ama

5 at mula sa Si Jesucristo ang matapat na saksi, ang panganay ng mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa mundo.
Sa kanya na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo 6 at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Hesukristo - siya ang Panginoon sa lahat

Hinahayaan nating halimbawa ang pahayag na "Si Jesus ay Panginoon ng Lahat." Ito ay isang pahayag na nalalapat bilang isang pangkalahatang tuntunin na may isang mahalagang pagbubukod - ang Isang Diyos at Ama. Sa gayon dapat nating maunawaan na ang pahayag na "Panginoon ng lahat" ay nawawala ang kwalipikadong "nilikha." Iyon si Jesus ay "Panginoon ng lahat ng nilikha" hindi "Panginoon ng lahat" sa isang ganap na kahulugan nang walang pagbubukod. Mayroong isang bilang ng mga talata upang ipakita ang pagbubukod sa paglalahat.

Mga Gawa 10: 36-43 (ESV), Jesus Christ - siya ang Panginoon ng lahat

36 Tungkol sa salitang ipinadala niya sa Israel, na nangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan Si Jesucristo (siya ang Panginoon ng lahat), 37 kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: 38 kung paano pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya. 39 At kami ang mga saksi ng lahat na ginawa niya kapuwa sa bansa ng mga Judio at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno, 40 ngunit binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at ipinakita siya, 41 hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin na pinili ng Dios bilang mga saksi, na kumain at uminom kasama niya pagkatapos na siya ay magbangon mula sa mga patay. 42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

 • Pagsusuri
  • Sa loob ng konteksto ng daanan na ito makikita natin na si Jesus "ay ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay"
  • Ang kahulugan ng konteksto ng "Panginoon ng lahat" = hukom ng buhay at ng patay
  • Ang pagbubukod sa paglalahat na "siya ay Panginoon ng Lahat" ay ang Diyos na humirang sa kanya na hukom

1 Mga Taga Corinto 15: 25-27 (ESV), inilagay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa

25 Sapagka't siya ay dapat maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. 26 Ang huling kaaway na nawasak ay ang kamatayan. 27 para sa "Ang Diyos ay naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. " Ngunit nang sabihin nito, "lahat ng mga bagay ay napailalim," malinaw na siya ay walang kasama na nagpailalim sa lahat ng mga bagay sa ilalim niya.

 • Pagsusuri
  • Masasabi nating si Hesus ay "Panginoon ng Lahat" sapagkat inilagay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa.
  • Ang Diyos ay hindi kasama kung sino ang nagpailalim sa lahat ng mga bagay sa ilalim niya. (talatang 27 malinaw na sinabi ito) 
  • Ang kahulugan ayon sa konteksto ay si Jesus ay Panginoon ng lahat ng mga bagay maliban sa Diyos na sumailalim sa kanya ng lahat ng mga bagay.

Mga Gawa 2: 34-36 (ESV), ginawa siya ng Diyos na kapwa Lord at Christ

34 Sapagkat si David ay hindi umakyat sa langit, ngunit siya mismo ang nagsabi, "'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, "Umupo ka sa aking kanan, 35 hanggang sa gawin kong mga tuntungan ng iyong mga kaaway. 36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

 • Pagsusuri
  • Ang Mesiyas ay ang Panginoon ni David
  • Ang PANGINOONG Diyos ang gumawa sa kanya kapwa Lord at Christ (Mesias)
  • Ang PANGINOONG Diyos ay ang Panginoon ni Jesus

Mga Taga-Filipos 2: 8-11, mataas na siya ay itinaas ng Diyos at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan.

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus9 Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

 • Pagsusuri
  • Itinaas siya ng Diyos (Hesus) at iginawad sa kanya ang pangalan na higit sa bawat pangalan
  • Yaong dapat na yumukod sa kanya ay nabuong bilang mga "nasa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa"
  • Dapat ipagtapat ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon (Si Jesus ay Panginoong Mesiyas) sa kaluwalhatian ng Diyos (Ama)
  • Ang Diyos (ang tumaas sa kanya) ay walang bayad mula sa mga dapat yumuko kay Jesus

Ang mga karagdagang talata na naglilinaw sa pagbubukod ay ang mga sumusunod

Mga Gawa 5: 30-31, itinaas ng Diyos si Jesus sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan.

1 Mga Taga Corinto 11: 3, Ang ulo ni Cristo ay ang Diyos

3 Ngunit nais kong maunawaan mo iyon ang ulo ng bawat tao ay si Cristo, ang ulo ng isang asawa ay ang kanyang asawa, at ang ulo ni Cristo ay ang Diyos.

Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon

Ang Diyos na "nananahan sa hindi malalapitan na ilaw" at na "walang sinumang nakakita o makakakita" ay tinukoy bilang "ang nag-iisang Soberano, ang mga Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon" sa 1 Tim 1: 15-16. Sa Pahayag 14:14 at Pahayag 19:14, si Jesus (ang Kordero) ay tinukoy din bilang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Tulad ng nakita natin sa nakaraang seksyon na si Hesus na "Panginoon ng lahat" ay may pagbubukod sa Diyos na ginawang panginoon. Gayundin sa kaso na ang parehong Diyos at Jesus ay maaaring tawaging "Hari ng mga hari at panginoon ng mga Lords" dahil ang pangkalahatang ito ay nalalapat sa kapwa Diyos at Jesus. Gayunpaman sa kaso ni Hesus, mananatili ang Diyos sa pagbubukod (1 Cor 15:27). Makikita natin sa Apocalipsis 12: 10-10 na, “ang kaharian ng ating Diyos na awtoridad ng kanyang Cristo ay dumating. Nakita natin sa daanan na ito na si Cristo ay nakikilala mula sa Diyos at ang awtoridad na si Cristo (Mesias) ay hindi laging mayroon.

Ito ay magiging isang syllogistic fallacy (ng aksidente) upang maiugnay ang personal na pagkakakilanlan at ontology ni Hesus sa Diyos dahil sa terminolohiya ay ginagamit para sa Diyos sa isang ganap na kahulugan ngunit nalalapat din kay Jesus sa isang diwa na medyo limitado (na may Diyos na pagbubukod). Sa Bibliya, ang "hari ng mga hari" ay ginagamit din para sa mga pinakaprominenteng pinuno sa mundo kasama ang Artaxerxes sa Ezra 7:12, at si Nabucodonosor na hari ng Babilonya sa Ezekiel 26: 7 at Darnel 2:37.

1 Timoteo 6: 15-16 (ESV), tanging soberano, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon

15 na ipapakita niya sa tamang oras — siya na ang pinagpala at tanging ang Soberano, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon, 16 na nag-iisa lamang na walang kamatayan, na naninirahan sa hindi malalapitan na ilaw, na kahit kanino man ay hindi pa nakikita o nakikita. Sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen.

Pahayag 12: 10-11 (ESV), Ang kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng kanyang Cristo ay dumating

10 At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabing, Ngayon ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios at ang awtoridad ng kanyang Cristo ay dumating, sapagkat ang nagsusumbong sa aming mga kapatid ay natapon, na inaakusahan sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Diyos. 11 At sinakop nila siya sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.

Pahayag 17:14 (ESV), ang Kordero, siya ang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari

14 Makikipaglaban sila sa Kordero, at ng Masakop sila ng Kordero, sapagkat siya ay Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari, at ang mga kasama niya ay tinawag at pinili at tapat. ”

 • Pagsusuri
  • Si Cristo ay nakikilala mula sa Diyos sa Apoc. 12:10
  • Si Cristo ang tupa Apoc 12:11
  • Ang Kordero ay nakikilala mula sa Diyos
  • Ang Kordero ng Diyos ay ang "Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari" maliban sa Diyos

Pahayag 19:16 (ESV), Isang pangalan na nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon

16 Sa kanyang robe at sa kanyang hita mayroon siyang nakasulat na pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.

Ezra 7:12 (ESV), Artaxerxes, hari ng mga hari

12 "Artaxerxes, hari ng mga hari, kay Ezra na saserdote, na eskriba ng Batas ng Diyos ng langit. Kapayapaan

Ezequiel 26: 7 (ESV), Nabucodonosor na hari ng Babelonia, hari ng mga hari

7 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Narito, aking dadalhin laban sa Tiro mula sa hilaga Nabucodonosor na hari ng Babelonia, hari ng mga hari, na may mga kabayo at karo, at may mga mangangabayo at maraming hukbo.

Daniel 2:37 (ESV), ang mga hari ng mga hari, na pinagkalooban ng Diyos ng langit ang kaharian

37 Ikaw, Oh hari, ang hari ng mga hari, na pinagkalooban ng Diyos ng langit ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang lakas, at ang kaluwalhatian,

Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon, Mga Awit 110

Ang Awit 110: 1 ”ay binanggit sa maraming mga lugar sa Bagong Tipan kasama na ang Mateo 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42, Gawa 2:34 at Hebreyo 1:13. Ang pariralang ito na "Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon" ay tila itinalaga na mayroong dalawang Lords at maaaring ipalagay ng ilan na ito ay katibayan na si Jesus ay Diyos. Gayunpaman, ang Mga Awit 110 ay tumutukoy sa sinabi ni YHWH sa Mesiyas ng tao.

Mga Awit 110: 1-4 (ESV), Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon

1 Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon: "Umupo ka sa aking kanang kamay, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na iyong tuntungan ng mga paa. " 2 Ang Panginoon ay nagpapadala mula sa Sion ng iyong makapangyarihang setro. Magmando sa gitna ng iyong mga kaaway! 3 Ang iyong bayan ay mag-aalay ng kanilang sarili ng malaya sa araw ng iyong kapangyarihan, sa mga banal na kasuutan; mula sa sinapupunan ng umaga, ang hamog ng iyong kabataan ay magiging iyo. 4 Ang PANGINOON ay nanumpa at hindi magbabago ng kanyang isip, Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec.

Mga Awit 110: 1-4 (LSV), YHWH sa aking Panginoon

Isang deklarasyon ng YHWH sa aking Panginoon"Umupo ka sa kanang kamay ko, || Hanggang sa gawing tumbanan ng mga tao ang iyong mga kaaway. " Ang YHWH ay nagpapadala ng tungkod ng Iyong lakas mula sa Sion, || Maghari sa gitna ng Iyong mga kaaway. Ang iyong bayan ay [mga] malayang kaloob na kaloob sa araw ng iyong lakas, sa karangalan ng kabanalan, || Mula sa sinapupunan, mula sa umaga, || Mayroon kang hamog ng Iyong kabataan. Si YHWH ay nanumpa, at hindi sumuko, "Ikaw [ay] isang pari sa lahat ng oras, || Ayon sa utos ni Melchizedek. "

Pagsasalin sa salitang Lord

Sa aming mga Bibliya sa English, ang parehong salitang "panginoon" ay nagsasalin ng maraming magkakaibang mga salitang Hebreo. Ang isang matagal nang itinatag na "kombensiyon ng mga tagasalin" ay gumagamit ng iba't ibang mga kumbinasyon ng mga malalaki at maliit na titik na titik ("PANGINOON," "Panginoon," at "panginoon") upang makilala ang pagitan ng mga orihinal na salitang Hebreo. Kapag nakita nating nakasulat ang "Panginoon" na may pang-itaas na "L," ang mga hindi nakakabasa ng Hebrew ay umaasa sa itinatag na kombensiyon na, madalas, isang salin ng "Adonai." Ang problema ay sa talatang ito ang orihinal na salitang Hebrew ay hindi "adonai" ngunit sa halip "adoni," Sa Hebrew mayroong pagkakaiba sa mga salitang isinalin na "PANGINOON at Panginoon" sa dalawang kaso na ito. Inililista ng Young Concordance ang labing-isang salitang Hebrew na isinalin na "panginoon." Ang apat na patungkol sa amin dito ay ang mga sumusunod:

YHWH

(Yawe o Jehova) Ang salitang ito ay ang unang "PANGINOON" sa Awit 110: 1. Ito ang Banal na Pangalan na itinuturing na sagrado ng mga Hudyo na hindi ito binibigkas. Sa halip kapag binabasa mula sa Banal na Kasulatan pinalitan nila ang salitang "Adonai." Ang tinatanggap na kombensiyon ay na sa mga salin sa Ingles palagi itong lumilitaw bilang alinman sa PANGINOON, o DIYOS (lahat ng pang-itaas na kaso) na nagpapahintulot sa amin na makilala na ang orihinal na salita ay "Yahweh."

ADON

Ang salitang ito ay nabuo mula sa Hebrew consonants na Aleph, Dalet, Nun. Lumilitaw ito madalas sa form na ito (nang walang anumang panlapi). Bukod sa halos 30 mga okasyon kung saan tumutukoy ito sa Banal na Panginoon, ang lahat ng iba pang mga pangyayari ay tumutukoy sa mga panginoon ng tao.

ADONAI

Sa pangunahing anyo nito, palagi itong tumutukoy sa Diyos, at walang iba. Ang tinanggap na "kombensiyon ng mga tagasalin" ay sa pormularyong ito, palaging lilitaw sa Ingles bilang "Lord" (na may pang-itaas na kaso na "L")

ADONI

Nabuo ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng panlapi na "i" sa "adon." Sa panlapi na ito nangangahulugan ito ng "panginoon ko"(Minsan din isinalin ito bilang" panginoon. ") Lumilitaw ito ng 195 beses, at ginagamit halos lahat ng mga panginoon ng tao (ngunit paminsan-minsan ng mga anghel). Kapag isinalin na "panginoon," laging lilitaw ito na may isang mas mababang kaso na "l" (maliban sa isang oras na iyon sa Awit 110: 1) Isang listahan ng pdf ng 195 na mga paglitaw ng adoni sa 163 talata ay narito: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874

Ang tunay na salitang Hebreo na ginamit para sa "Panginoon" na tumutukoy kay Jesus, "Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon”Si ADONI. Ang salitang ito ay tumutukoy sa mga panginoon ng tao. Nagsasalita ito tungkol sa pagiging TAO ni Hesus - hindi Diyos. Sa Greek ang salitang kyrios ay ginagamit sa parehong mga pagkakataon. Kyrios, ang isinaling "lord" ay isang pangkaraniwang term na nangangahulugang master at hindi isang term na ginamit lamang para sa Diyos. Alam natin na maraming tinaguriang "mga panginoon" ngunit sa mga tuntunin ng ating pananampalataya na si Jesus ay ang iisang Panginoon na sa pamamagitan nito ay tumatanggap tayo ng kaligtasan na pagkakaloob mula sa iisang Diyos at Ama - mula kanino ang lahat ng mga bagay at kanino tayo umiiral (1 Cor 8 : 5-6).

Sa konteksto ng Mga Awit 110: 1-4, nakikita natin na ang Panginoon (adoni) ay ginawang isang saserdote magpakailanman ayon sa pagkakasunud-sunod ng Melchizedek. Ito rin ay isang mahalagang bakas. Ang mga mataas na pari ay ahente ng Diyos na napili mula sa mga kalalakihan. Ang Hebreo 5 Gumagawa ng isang direktang koneksyon sa Mga Awit 110:

Mga Hebreo 5: 1-10 (ESV), si Kristo ay itinalaga ng nagsabi sa kanya, "Ikaw ay saserdote magpakailanman"

1 para bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. 2 Mahinahon niyang makitungo sa mga ignorante at masuwayot, dahil siya mismo ay nababalot ng kahinaan. 3 Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. 4 At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. 5 Gayon din naman Si Cristo ay hindi nagtataas ng kanyang sarili upang gawing mataas na saserdote, ngunit hinirang siya na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, "Ikaw ay isang pari magpakailanman, pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek. " 7 Sa mga kaarawan ng kanyang laman, nag-alay si Jesus ng mga pagdarasal at pagsusumamo, na may malakas na sigaw at luha, sa kanya na nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan, at narinig siya dahil sa kanyang paggalang. 8 Bagaman siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa kanya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote alinsunod sa pagkakasunud-sunod ni Melchizedek.

James Dunn, Ang Cristo at ang Espiritu, Tomo 1: Christology, 315-344, p. 337

Para kay Paul the kyrios ang pamagat ay madalas na gumana bilang isang paraan upang makilala si Kristo mula sa iisang Diyos. Malinaw natin itong nakikita sa paulit-ulit na pariralang “ang Diyos at Ama of natin Panginoon Jesus Christ ”(Roma 15: 6; 2 Cor. 1: 3, 11:31; Efe. 1: 3, 17; Col. 1: 3); din sa 1 Cor. 8: 6, kung saan si Cristo ay ipinahayag bilang isang Panginoon sa tabi ng propesyon ng Shema ng iisang Diyos; at higit sa lahat sa 1 Cor. 15: 24-28, kung saan ang panginoon ni Cristo sa mga terminong kapwa sa Ps. 110: 1 at Ps. 8: 6 na mga rurok sa sariling pagsuko ng Anak sa Diyos Ama, "upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. ”Kahit na ang himno ng taga-Filipos ay dapat na nabanggit dito; para sa aking paghuhusga ito ay isang pagpapahayag ng Adam christology, kung kaya't ang Phil. Ang 2:10 ay pinakamahusay na nakikita bilang isang pag-amin ng panginoon ni Cristo bilang (huling) Adan, kung saan, ginagawang malinaw ni Paul, kinikilala ng lahat ng nilikha ang pagiging panginoon ni Cristo "Sa kaluwalhatian ng Diyos Ama" (Fil 2: 11)

Tumawag sa pangalan ng Panginoon

Ang pariralang "tumawag sa pangalan ng Panginoon" ay ginagamit kapwa para sa PANGINOONG Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Sinusubukan ng ilan na pagsamahin ang Awit 116: 4 o Joel 2:32 sa 1 Corinto 1: 2 upang mahihinuha na ang Panginoong Jesus ay ang PANGINOONG Diyos. Gayunpaman ipinakita namin na pareho silang tagapagligtas (Si Jesus ang paglalaan ng Diyos para sa kaligtasan) at ang PANGINOONG Diyos ay ang Panginoon ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus, ang tao na Anak ng Diyos ay ang isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao (1 Tim 2: 5-6). Si Kristo bilang nakatayo bilang isang proxy para sa Diyos na ang Panginoon na inilagay ng Diyos sa posisyon upang mamagitan sa pagitan ng kanyang sarili at ng mga tao. Si Jesus ang ating mataas na saserdote na sa pamamagitan niya tayo ay nakipagkasundo sa Diyos (Tingnan sa Mga Hebreohanon 8: 1-6, Mga Hebreyo 9: 11-14, at Mga Hebreyo 9: 23-28). 

Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay may iba't ibang implikasyon sa dating tipan kaysa ngayon ang bagong tipan. Sa matandang tipan ang PANGINOONG Diyos ay pangunahin na kinilala bilang Panginoon ayon sa pananampalataya ng Israel, "Makinig ka Israel, ang PANGINOON na aming Diyos, ang PANGINOON ay iisa." (Deut 6: 5) Na patungkol sa salitang Lord na isinalin mula sa salitang Greek kurios, ito ay isang pangkaraniwang salita para sa "panginoon" at hindi kinakailangang nauugnay sa PANGINOON (YHWH) na Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat sa Awit 116: 4. Ang nangyayari dito ay pagkumpuni ng tiyak na pangalan ng Panginoong Diyos sa pangkaraniwang salita para sa panginoon sa Greek. Nasa ibaba ang kahulugan mula sa lexicon ng BDAG para sa salitang Greek na κύριος (isinalin na panginoon).

κύριος, (Gk-EnLex_NT) BDAG

 Ang pangunahing mng. nauugnay sa pagkakaroon ng kapangyarihan o awtoridad, sa iba`t ibang kahulugan: 'malakas, may kapangyarihan, wasto, namumuno'; pagkatapos ay sa kung saan ay higit sa lahat mahalagang prinsipal, mahalaga

1 isa na namamahala sa bisa ng pagmamay-ari, may-ari

2 isa na nasa posisyon ng awtoridad, panginoon, panginoon

Buod

Sa bagong tipan ay ginawa ng Diyos si Jesus na kapwa Lord at Christ (Gawa 2:36). Νgayon may tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Jesucristo (1 Tim 2: 5-6). Siya ang itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas (Gawa 5:31). Sa loob ng bagong tularan na ito, kahit na maraming tinatawag na "diyos" at maraming tinatawag na "mga panginoon," para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, at isang Panginoon, si Jesucristo (1 Cor 8: 5-6). Sa kategorya ng "mga diyos" - mayroong isang Diyos na Ama. Sa kategorya ng "mga panginoon" - mayroong isang Panginoon, si Jesucristo. Kahit na ang Diyos Ama ay mananatiling PANGINOON (YHWH) sa lahat (sa isang ganap na kahulugan), ginawa niya si Jesucristo na Panginoon na ang huhusga sa mundo sa katuwiran at maghahari sa kaharian na itatatag. Iyon ay, si Hesus ay ang tao na Mesiyas na bibigyan at walang hanggang kaharian. Gayunman, ang awtoridad na ito ay nagmula sa iisang Diyos at Ama, na nagmula sa kanya ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral (1 Cor 8: 5-6).

Mga Awit 116: 4, Tumawag sa pangalan ng PANGINOON

4 Tsaka ako tumawag sa pangalan ng PANGINOON: "O PANGINOON, isinasamo ko, iligtas mo ang aking kaluluwa!"

Roma 10: 12-13, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas

12 Sapagkat walang pagkakaiba sa pagitan ng Hudyo at Griyego; sapagkat ang iisang Panginoon ay Panginoon ng lahat, na nagbibigay ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kaniya. 13 para sa "ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. "

Joel 2:32, Lahat ng tumatawag sa pangalan ng PANGINOON ay maliligtas

32 At ito ay mangyayari lahat na tumawag sa pangalan ng PANGINOON ay maliligtas. Sapagka't sa bundok ng Sion at sa Jerusalem ay magkakaroon ng mga makatakas, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga makaligtas ay yaong mga tinawag ng Panginoon.

Mga Gawa 2: 20-21, Ang bawat tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas

20 ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, ang dakila at kamangha-manghang araw. 21 At ito ay mangyayari ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. '

1 Mga Taga Corinto 1: 1-3, Tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo

1 Si Paul, na tinawag ng kalooban ng Diyos na maging isang apostol ni Cristo Jesus, at ang ating kapatid na si Sosthenes, 2 Sa iglesya ng Diyos na nasa Corinto, sa mga pinaging banal kay Cristo Jesus, na tinawag na maging mga banal kasama ng lahat ng mga nasa lahat ng dako. tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapwa ang kanilang Panginoon at ang ating: 3 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na aming Ama at ng Panginoong Jesucristo.

Mga Gawa 2:36, Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ 

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na ang Diyos ay gumawa sa kanya kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

1 Mga Taga Corinto 8: 5-6, Para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, at isang Panginoon, si Jesucristo

5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 pa para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, na pinagmulan ng lahat ng mga bagay at kanino tayo umiiral, at iisang Panginoon, si Jesucristo, sa pamamagitan kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kanino tayo umiral.

1 Timoteo 2: 5-6, Isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus

5 Sapagka't may isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

Hukom ng Diyos / Kristo 

Ang ilan ay pinagsama ang Roma 14: 9-12 at 2 Corinto 5: 9-10 upang mapaghihinuha na ang hanay ng paghatol ng Diyos ay ginamit sa isang pagkakataon at ang luklukan ng paghatol ni Cristo ay ginamit sa isa pa upang magmungkahi na si Cristo ay Diyos sa kanyang ontolohikal na pagkakakilanlan. Ito ay isa pang halimbawa ng pagkakamali na nauugnay sa kawalan ng pagkaunawa na hinirang ng Diyos si Jesus upang Hukom ang mundo sa katuwiran (Gawa 17: 30-31). Kahit na si Jesucristo ang gagawa ng aktwal na paghuhusga, ang Diyos ang may kapangyarihan sa likuran niya (ibinigay ito sa kanya ng Diyos) tulad ng sinasabi sa Gawa 10:42, "siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay." Alinsunod sa ganap na kahulugan nito na ang upuan sa Paghuhukom ay naiugnay sa kapwa Diyos at Cristo, ang isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao (1 Tim 2: 5-6). 

Inilalarawan ng Apocalipsis 20: 11-13 ang paghuhukom sa puting trono. Kahit na ang gumagawa ng paghuhukom ay hindi nakasaad, masasabi natin mula sa balanseng patotoo ng Banal na Kasulatan na si Hesu Kristo (ang mas tumpak na mga tekstong Griyego na binabasa na "trono" sa Apoc. 20:12, hindi "Diyos"). Sa Biblikal na pag-iisip ng mga Hudyo, walang dahilan upang malito sa konsepto na ang hukumang silya ng "Diyos" ay ang hukom ng "Cristo." Ang konsepto ng Agency ay sapat. Ang Diyos ay ang kapangyarihan sa likod ng paghuhukom, na nagawa sa pamamagitan ng kanyang ahente na siya ay itinaas sa kanyang kanang kamay, si Jesucristo. Sa gayon, ito ay ang silya ng paghatol ng Diyos sapagkat mayroon itong Kanyang pangwakas na awtoridad. Gayunpaman, ito ay ang luklukan ng paghatol ni Cristo sapagkat siya ang gumagawa ng aktwal na paghuhusga. Nilinaw ni Jesucristo na gagawin niya ang aktwal na paghuhukom nang sinabi niya: "Ang Ama ay hindi humahatol sa sinuman, ngunit ipinagkatiwala ang lahat ng paghuhukom sa Anak ... At binigyan niya siya ng awtoridad na humusga dahil siya ang Anak ng Tao. Sa aking sarili wala akong magawa; Hinahusgahan ko lamang ang naririnig ko, at ang hatol ko ay makatarungan, sapagkat hindi ko hinahangad na kalugdan ang aking sarili kundi ang nagsugo sa akin ”(Juan 5:22, 27, 30).

Roma 14: 9-12 (ESV), Hukom ng Diyos

9 Dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na mag-uli, upang siya ay maging Panginoon kapwa sa mga patay at ng mga buhay. 10 Bakit mo hinuhusgahan ang iyong kapatid? O ikaw, bakit mo hinamak ang iyong kapatid? Para tayong lahat ay tatayo bago ang hukumang upuan ng Diyos; 11 sapagka't nasusulat,Buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay yuyukod sa akin, at ang bawat dila ay magtatapat sa Diyos. " 12 Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay ng ulat tungkol sa kanyang sarili sa Diyos.

2 Mga Taga Corinto 5: 9-10 (ESV), Hukuman ng Paghuhukom ni Cristo

9 Kaya't nasa bahay man tayo o wala, ginagawa nating hangarin na kalugdan siya. 10 Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang humarap sa hukuman ng paghatol ni Cristo, upang ang bawat isa ay makatanggap ng nararapat sa ginawa sa katawan, mabuti man o masama.

Mga Gawa 10:42 (ESV), Siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan

42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay.

Mga Gawa 17: 30-31 (ESV), hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya

30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 dahil sa nagtakda siya ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

Juan 5: 25-29 (ESV), binigyan Niya siya ng awtoridad na magpatupad ng paghuhukom - ang Anak ng Tao

25 Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, darating ang oras, at ngayon ay naririnig na ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios, at ang mga makikinig ay mabubuhay. 26 Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, sa gayon ay ipinagkaloob niya sa Anak din na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. 27 at binigyan niya siya ng kapangyarihan na magpatupad ng hatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. 28 Huwag kang magtaka dito, sapagkat darating ang oras na lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig 29 at lumabas, yaong gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli ng buhay, at yaong gumawa ng masama sa pagkabuhay na maguli ng paghuhukom.

Pahayag 20: 11-12 (ESV), Nakatayo sa harap ng trono (pinakamaagang mga manuskrito)

11 Pagkatapos ay nakita ko ang isang malaking puting trono at siya na nakaupo rito. Mula sa kanyang harapan ang lupa at langit ay tumakas, at walang lugar na matatagpuan sa kanila. 12 At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, nakatayo sa harap ng trono, at binuksan ang mga libro. Pagkatapos ay binuksan ang isa pang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ng nasusulat sa mga libro, ayon sa kanilang ginawa.

Apocalipsis 20: 11-12 (KJV), Tumayo sa harap ng Diyos (mga manuskrito sa bandang huli)

11 At nakita ko ang isang malaking trono na maputi, at siya na nakaupo roon, mula sa kaninong mukha ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nahanap na lugar para sa kanila. 12 At nakita ko ang mga patay, maliit at malaki, tumayo sa harap ng Diyos; at ang mga libro ay binuksan: at ang isa pang libro ay binuksan, na ang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinuhusgahan sa mga bagay na nasusulat sa mga libro, ayon sa kanilang mga gawa.

Ako ang naghahanap sa isip at puso

Ang Apocalipsis 2:23, "Ako ang naghahanap ng isip at puso, ay magbibigay sa bawat isa sa iyo ayon sa iyong mga gawa," na nauukol kay Hesus, ay madalas na pinagtutuunan ng 1 Cronica 28: 9, "Sinisiyasat ng PANGINOON ang lahat ng mga puso at nauunawaan ang bawat plano at pag-iisip" o sa Jeremias 17:10, "Ako ang PANGINOON ay nagsisiyasat ng puso at sumusubok sa isipan, upang mabigyan ang bawat tao alinsunod sa kanyang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa." Ang mga tao ay nahihinuha sapagkat ang PANGINOON (YHWH) ay naghahanap ng lahat ng mga puso at ngayon ay ginagawa rin ni Jesus na sila ay iisa sa kakanyahan at na si Jesus ay Diyos sa isang ontolohikal na kahulugan. Habang totoo sa Lumang Tipan na ang Diyos ay aktibong hukom ng sangkatauhan, ang iisang Diyos at Ama ay hindi na humahatol sa sinuman ngunit ibinigay na ang lahat ng paghuhukom sa Anak. (Juan 5:22)

Malinaw sa Gawa 10:42, "Si Jesus ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay," at sa Gawa 17:32, "Ang Diyos… ay nagtakda ng isang araw kung saan hatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. " Ito ay ganap na naaayon sa pag-unawa sa Biblikal na Unitarian ng 1 Tim 2: 5-6, "May isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat." Bagaman maraming tinaguriang 'diyos' at tinaguriang 'mga panginoon' gayon pa man para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, na nagmula sa kanya ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kanino tayo umiiral (ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanino tayo ay may kaligtasan). (1 Cor 8: 5-6). Ginawa ng Diyos si Jesus na kapwa Lord at Christ. (Gawa 2:36)

Malinaw, si Hesus ay inilagay sa posisyon ng paghatol (naghahanap ng mga puso) at magagawa niya ito sapagkat siya ay binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos - hindi dahil siya ay Diyos na ontolohikal. Ang mga kapangyarihang magbigay buhay at humusga ay ibinibigay sa kanya ng iisang Diyos at Ama (Juan 5: 25-29). Ito ay dahil sa siya ay Anak ng Tao, na binigyan siya ng awtoridad na magpatupad ng paghuhukom. (Juan 5:27). Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espirito, na pinagkalooban kay Jesus, ang mga puso ay mahahanap, tulad ng sinasabi sa Roma 8:27, "Siya na nagsisiyasat sa mga puso ay nakakaalam kung ano ang isip ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal. ayon sa kalooban ng Diyos. 

Ang mesiyanikong propesiya ng Isaias 11: 1-4 ay malinaw na ang Mesiyas ay bibigyan ng awtoridad na humusga ngunit malinaw din na huhusgahan niya nang matuwid dahil sa binigyan siya ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na gawin ito, tulad ng sinasabi nito, "ang Ang espiritu ng PANGINOON ay mananatili sa kanya, ang espiritu ng karunungan at pagkaunawa, ang espiritu ng payo at lakas, ang espiritu ng kaalaman at ang takot sa PANGINOON. " (Isa 11: 2) Si Hesus, na ating Panginoong Mesias, ay hindi hahatol sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata, o magpapasya ng mga hindi pagkakasundo sa naririnig ng kanyang tainga, ngunit sa katuwiran, sa pamamagitan ng Espiritu ng PANGINOON (YHWH), hahatulan niya. (Isa 11: 3-4) 

Apocalipsis 2:23 (ESV), Ako ang naghahanap sa isip at puso

3 at papatayin kong patay ang kanyang mga anak. At malalaman iyon ng lahat ng mga simbahan Ako ang naghahanap ng isip at puso, at bibigyan ko ang bawat isa sa iyo ayon sa iyong mga gawa.

1 Cronica 28: 9 (ESV), sinisiyasat ng PANGINOON ang lahat ng mga puso at nauunawaan ang bawat pagiisip

9 "At ikaw, Solomon aking anak, kilalanin ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran siya ng buong puso at may payag na pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ng PANGINOON ang lahat ng mga puso at nauunawaan ang bawat plano at pag-iisip..

Jeremias 17:10 (ESV), Ako ang PANGINOON ay nagsisiyasat ng puso at sumusubok sa isipan

10 "Ako ang PANGINOON ay nagsisiyasat ng puso at sumusubok ng isipan, upang mabigyan ang bawat tao alinsunod sa kanyang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa."

Juan 5: 19-22 (ESV), Tsiya ay hindi humahatol ng sinuman, ngunit ibinigay ang lahat ng paghuhukom sa Anak

19 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Totoong, totoo, sinasabi ko sa inyo, ang Anak ay hindi maaaring gumawa ng anupamang sariling kalooban, kundi ang nakikita lamang niyang ginagawa ng Ama. Sapagka't ang anomang gawin ng Ama, ay gayon din ang ginagawa ng Anak. 20 Sapagkat ang Ama ay umiibig sa Anak at ipinapakita sa kanya ang lahat ng ginagawa niya mismo. At higit na dakilang mga gawa kaysa rito ang ipapakita niya sa kaniya, upang ikaw ay mangha. 21 Sapagka't kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din ang Anak ay nagbibigay buhay sa kanino niya nais. 22 Sapagka't ang Ama ay hindi humahatol sa sinuman, ngunit ibinigay ang lahat ng paghuhukom sa Anak

Mga Gawa 10:42 (ESV), Siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan

42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at ng mga patay.

Gawa 17: 30-31 (ESV), HHahatulan ang mundo sa kabutihan ng isang tao na hinirang niya

30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 dahil sa nagtakda siya ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

1 Timoteo 2: 5-6 (ESV), Tnarito ang isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus

5 Sapagkat may isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

1 Mga Taga Corinto 8: 5-6 (ESV), Mayroong iisang Diyos, ang Ama, at iisang Panginoon, si Jesucristo

5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 pa para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at iisang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral.

Mga Gawa 2:36 (ESV), Ginawa siya ng Diyos na kapwa Lord at Christ

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na ginawa siya ng Diyos na kapwa Panginoon at Cristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

Juan 5: 25-29 (ESV), Binigyan niya siya ng awtoridad na magpatupad ng hatol, sapagkat siya ay Anak ng Tao

25 Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, darating ang oras, at ngayon ay naririnig na ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios, at ang mga makikinig ay mabubuhay. 26 Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, sa gayon ay ipinagkaloob niya sa Anak din na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. 27 At binigyan niya siya ng kapangyarihan na magpatupad ng hatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. 28 Huwag kang magtaka dito, sapagkat darating ang oras na lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig 29 at lumabas, yaong mga gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na muli ng buhay, at yaong mga gumawa ng masama sa pagkabuhay na muli ng paghuhukom.

Roma 8: 26-27 (ESV), Siya na naghahanap ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang isip ng Espiritu

26 Gayundin ang Espiritu ay tumutulong sa atin sa ating kahinaan. Sapagkat hindi namin alam kung ano ang ipanalangin ayon sa nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin ng mga daing na napakalalim ng mga salita. 27 At siya na nagsisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos..

Isaias 11: 1-4 (ESV), Ang Espiritu ng PANGINOON ay mananatili sa kanya

1 May lalabas na kuto mula sa tuod ni Isai,
at ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga.
2 at ang espiritu ng PANGINOON ay mananatili sa kanya,
ang espiritu ng karunungan at pagkaunawa,
ang espiritu ng payo at lakas,
ang espiritu ng kaalaman at ang takot sa Panginoon.
3 At ang kaniyang kasiyahan ay magiging sa takot sa Panginoon.
Hindi siya hahatol sa nakikita ng kanyang mga mata,
o magpasya ng mga pagtatalo sa pamamagitan ng kung ano ang naririnig ng kanyang tainga,
4 ngunit sa katuwiran ay hahatulan niya ang dukha,
at magpasya nang may katarungan para sa mga maamo ng mundo;

Ang bawat tuhod ay yuyuko at bawat dila ay magtapat

Sinasabi ng ilan na ang pagyuko at pagtatapat bilang Panginoon ay isang bagay na eksklusibo sa Diyos at sa gayon si Hesus ay Diyos sa pamamagitan ng hinuha. Ito ay batay sa ilang mga talata na nagpapahiwatig ng pagyuko at pagtatapat sa Diyos sa iba na nagsasaad ng pagyuko at pagtatapat kay Hesu-Kristo (Mesias). Ang problema sa pangangatwirang ito bilang na ang bawat tuhod ay yuyuko at bawat dila na aminin ang isang tao bilang Panginoon ay hindi lamang nalalapat sa Diyos, ngunit maaari ring mailapat sa kinatawan ng Diyos na nasa kanang kamay ng Diyos.

Itinaas ng Diyos si Jesus at ginawa siyang pinuno at tagapagligtas (Gawa 5:31). Nabasa natin sa Filipos 2: 8-11, na dahil sa pagiging masunurin ni Hesus hanggang sa kamatayan, na ang Diyos ay mataas na dinita siya at binigyan ng pangalang higit sa bawat pangalan (awtoridad na higit sa bawat awtoridad). Nabasa natin sa Juan 3:35, "Mahal ng Ama ang Anak at ibinigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay" at sa Juan 5: 22-23, "ang Ama ay hindi humahatol sa sinuman, ngunit ibinigay ang lahat ng paghuhukom sa Anak, na lahat igalang ang Anak, tulad ng paggalang nila sa Ama. " Gayunpaman nilinaw ni Hesus na hindi siya Diyos nang sinabi niya, "Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay walang halaga. Ito ang aking Ama na niluluwalhati ako, na sinasabi mo, 'Siya ang aming Diyos.' ”(Juan 8:54)

Ang paghahayag ay nagbibigay ng mahahalagang detalye kung paano nakilala si Hesus at ang konteksto kung saan siya pinupuri at pinarangalan. Ang Unang Hesus ay nakilala sa panimula (Apocalipsis 1: 5-6) bilang "ang tapat na saksi, ang panganay ng mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa mundo." at pagkatapos ay sa talata 6 bilang "siya na nagmamahal sa atin at pinalaya tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama." Ito ay pagkakakilanlan kay Hesus bilang ang nakataas na Mesiyas na isang lingkod ng Diyos. Ito ay karagdagang pinagtibay sa Apocalipsis 5: 6-14, kung saan sa talata 9-10, ang Kordero ay binanggit sa kanta ni, "pinatay ka, at sa iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos ... ginawa mo silang isang kaharian at mga pari sa ating Diyos, at maghahari sila sa lupa. ” Pansinin na ang kordero ay hindi tinutukoy bilang Diyos. Kasunod nito sa talata 13, lahat ng mga nilalang ay nagsasabing "Sa kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero ay pagpalain at karangalan at kaluwalhatian at magpakailanman magpakailanman!" Sa kontekstong ito, ang Diyos na nakaupo sa trono ay nakikilala mula sa Kordero subalit ang parehong pinarangalan at pinupuri. Ito ay tumutugma sa pagpapahayag na mayroong iisang Diyos, Ang Ama, at iisang Panginoon, si Jesucristo (1 Cor 8: 5-6).

Isaias 45: 22-23 (ESV), "Sa akin ang bawat tuhod ay yuyuko, at bawat dila ay susumpa ng katapatan"

22 Bumaling ka sa akin at maligtas, lahat ng mga wakas ng mundo! Sapagkat ako ang Diyos, at wala nang iba. 23 Sa aking sarili ako ay nanumpa; mula sa aking bibig ay lumabas sa katuwiran na isang salita na hindi babalik. 'Sa akin ang bawat tuhod ay yuyuko, ang bawat dila ay susumpa ng katapatan. '

Roma 14:11 (ESV), Ang bawat tuhod ay yuyuko at bawat dila ay magtatapat sa Diyos

11 sapagka't nasusulat,Buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay yuyukod sa akin, at ang bawat dila ay magtatapat sa Diyos. "

Mga Taga Filipos 2: 8-11 (ESV), Ang bawat tuhod ay dapat yumuko at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, 10 sa gayon sa pangalan ni Jesus ay dapat yumuko ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama.

Juan 3: 35-36 (ESV), Ibinigay ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kamay

35 Mahal ng Ama ang Anak at ibinigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay. 36 Ang sinumang naniniwala sa Anak ay mayroong buhay na walang hanggan; kung sino man ang hindi sundin ang Anak ay hindi makakakita ng buhay, ngunit ang poot ng Diyos ay mananatili sa kanya.

Juan 5: 22-23 (ESV), Ibinigay ng Ama ang lahat ng paghuhukom sa Anak

22 Para sa Ang ama ay hindi humahatol sa sinuman, ngunit ibinigay ang lahat ng paghuhukom sa Anak, 23 upang igalang ng lahat ang Anak, tulad ng paggalang nila sa Ama.

Sinumang hindi gumagalang sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya.

Juan 8:54 (ESV), Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay wala

54 Sumagot si Jesus, “Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay wala. Ang aking Ama na niluluwalhati ako, na sinasabi mo, 'Siya ang aming Diyos. '

Juan 15:10 (ESV), Sundin ang aking mga utos tulad ng pagsunod ko sa mga utos ng aking Ama

10 Kung susundin mo ang aking mga utos, mananatili ka sa aking pag-ibig, tulad ng aking pagsunod sa mga utos ng aking Ama at manatili sa kanyang pag-ibig.

Mga Gawa 5: 30-31 (ESV), itinaas ng Diyos si Jesus sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga ninuno ay binuhay si Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan.

Pahayag 1: 5-6 (ESV), Hesukristo, ang pinuno ng mga hari sa mundo

5 at mula kay Jesucristo ang tapat na saksi, ang panganay ng mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa mundo. Sa kanya na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo 6 at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Pahayag 5: 6-14 (ESV), Sa kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero

6 at sa pagitan ng trono at ng apat na buhay na nilalang at sa mga matanda ay nakita ko ang isang Kordero na nakatayo, na parang pinatay, na may pitong sungay at may pitong mata, na ang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong lupa. 7 At siya'y yumaon at kinuha ang balot mula sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. 8 At nang makuha niya ang scroll, ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't apat na matanda ay nahulog sa harap ng Cordero, na ang bawat isa ay may alpa, at mga gintong mangkok na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. 9 At kumanta sila ng isang bagong kanta, na nagsasabing "Karapat-dapat kang kumuha ng scroll at buksan ang mga selyo, sapagka't ikaw ay pinatay, at sa iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Dios mula sa bawat tribo at wika at tao at bansa, 10 at iyong ginawang isang kaharian at mga saserdote sa ating Dios, at maghahari sila sa mundo. ”
11 Nang magkagayo'y tumingin ako, at narinig ko sa paligid ng trono, at ng mga buhay na nilalang, at ng mga matanda ang tinig ng maraming mga anghel, na may bilang na mga libo-libo at libo-libo, 12 Sinasabi sa isang malakas na tinig, "Karapat-dapat ang Kordero na pinatay, upang makatanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at lakas at karangalan at kaluwalhatian at pagpapala! "
13 At narinig ko ang bawat nilalang sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at sa dagat, at ang lahat na nasa kanila, na sinasabi,Sa kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero maging pagpapala at karangalan at kaluwalhatian at maaaring magpakailanman at magpakailanman! " 14 At sinabi ng apat na buhay na nilalang, "Amen!" at ang mga matanda ay dumapa at sumamba.

1 Mga Taga Corinto 8: 5-6 (ESV), Mayroong iisang Diyos, ang Ama, at iisang Panginoon, si Jesucristo

5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 pa para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, na pinagmulan ng lahat ng mga bagay at kanino tayo umiiral, at iisang Panginoon, si Jesucristo, sa pamamagitan kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kanino tayo umiral.

 • "Through whom we exist" = through whom we accept kaligtasan at isang mana sa kaharian ng Diyos

Panginoong Diyos - ang Makapangyarihan sa lahat, Apocalipsis 1: 8

Nang magsalita si Juan ng isang pagpapala na "Biyaya sa iyo at kapayapaan" ng Apocalipsis 1: 4-8, inanyayahan niya ang tatlong partido kabilang ang (1) mula sa kanya na sino at sino ang at sino ang darating, (2) mula sa pitong espiritu na sa harap ng kanyang trono, at (3) mula kay Jesucristo na tapat na saksi. Ang "Siya na mayroon at noon ay at kung sino ang darating" sa talata 4 ay nakikilala mula kay Hesus na matapat na saksi ng mga talata 5-7. Tulad ng ipinakita sa diagram sa ibaba, ang mga talata 5-7 ay nalalapat kay Jesus habang ang parehong talata 4 at talata 8 ay nalalapat sa isa na kung sino ay at sino ang dati at kung sino ang darating, ang Diyos at Ama ni Jesus. Kaya't ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat ang tinawag na Alpha at Omega sa kontekstong ito (hindi si Jesus na tapat na saksi). Dapat ding pansinin na si Jesus ay gumawa sa atin ng "mga pari sa kanyang Diyos at Ama" at na ang Kanyang Diyos at Ama ay ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

Alpha at Omega, Apocalipsis 1:11 

Ang "Alpha at Omega, una at huli" ay kalaunan ay idinagdag sa Apocalipsis 1:11. Wala ito sa kritikal na teksto na sumasalamin sa pinakamaagang mga manuskrito ng Griyego. Wala rin ito sa teksto ng Majority na kumakatawan sa tradisyon ng Koine na angkop. Ito ay malinaw na isang interpolasyon na naidagdag sa paglaon. Para sa kadahilanang ito, ang karamihan ng mga modernong pagsasalin ay hindi kasama dito. Ang katotohanang ito ay isang mahusay na halimbawa kung paano, sa kabila ng sumpa ng Mga Pahayag 22: 18-19, ang mga libro ng Bagong Tipan ay napinsala sa iba't ibang paraan upang maitaguyod ang "Orthodox" dogma. Makita pa sa https://kjviscorrupt.com

Apocalipsis 1: 10-11 (ESV), nang walang interpolasyon

10 Nasa Espiritu ako sa araw ng Panginoon, at narinig ko sa likuran ko ang isang malakas na tinig tulad ng isang trumpeta 11 kasabihan, "Isulat ang nakikita mo sa isang libro at ipadala ito sa pitong simbahan, sa Efesus at sa Smyrna at sa Pergamum at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea."

Apocalipsis 1: 10-11 (KJV), na may pagkakaugnay sa ibang pagkakataon

10 Ako ay nasa Espiritu sa araw ng Panginoon, at narinig sa likuran ko ang isang malakas na tinig, na parang trompeta, 11 Kasabihan, Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli: at, Ang nakikita mo, isulat sa isang libro, at ipadala ito sa pitong simbahan na nasa Asia; Sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea.

Una at Huli, Apocalipsis 1:17

Kadalasan ang "una at huli" sa Isaias 44: 6 ay pinagsama sa Apocalipsis 1:17. Gayunpaman ang mga ito ay dalawang magkakaibang libro na may dalawang magkakaibang konteksto. Ang kahulugan ng "una at huli" ay nauunawaan sa pagtukoy sa konteksto at hindi kinakailangang magkaroon ng isang nakapirming kahulugan. Sa Isaias 44, Diyos, ang PANGINOON ng mga hukbo ay "una at huli" hinggil sa pagiging nag-iisang Diyos. Sa Apocalipsis 1:17 Si Jesus ay "una at huli" tungkol sa pagiging buhay na namatay at buhay na magpakailanman, at mayroong mga susi ng Kamatayan at Hades. Sa konteksto malinaw na si Hesus ay "Una at Huling" sa diwa na siya ang paglalaan ng Diyos para sa kaligtasan para sa lahat ng sangkatauhan mula sa simula hanggang sa wakas.

Ang pagtatasa na ito ay naaayon sa katotohanan na ang isa sa pinakamaagang mga manuskrito ng Griyego mula sa ika-5 siglo, na binabasa na "Ako ang panganay at ang huli" sa halip na "una at huli" (Codex Alexandrinus).

Isaias 44: 6-8 (ESV), bukod sa akin walang ibang diyos

6 Ganito ang sabi ng PANGINOON, ang Hari ng Israel at ang kanyang Manunubos, ang PANGINOON ng mga hukbo"Ako ang nauna at ako ang huli; bukod sa akin walang diyos. 7 Sino ang katulad ko Hayaan mong ipahayag niya ito. Hayaang siya ang magpahayag at ilagay ito sa harap ko, mula nang ako ay humirang ng isang sinaunang bayan. Hayaan silang ideklara kung ano ang darating, at kung ano ang mangyayari. 8 Huwag matakot, o matakot hindi ko ba sinabi sa iyo mula pa noong una at ipinahayag ito? At kayo ang aking mga saksi! Mayroon bang Diyos bukod sa akin? Walang Bato; Wala akong alam. "

Isaias 48: 12-13 (ESV), Ang aking kamay ang naglagay ng pundasyon ng lupa

12 Pakinggan mo ako, Oh Jacob, at Israel, na aking tinawag! Ako siya; Ako ang nauna, at ako ang huli. 13 Ang aking kamay ang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanang kamay ay nagkalat ng mga langit; kapag tumawag ako sa kanila, sabay silang tumayo.

Apocalipsis 1: 12-18 (ESV), namatay ako, at masdan na buhay ako magpakailanman at mayroon akong mga susi ng Kamatayan at Hades

12 Nang magkagayo'y lumingon ako upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin, at sa pagikot ay nakita ko ang pitong gintong mga kandelero, 13 at sa gitna ng mga kandelero isa tulad ng isang anak ng tao, nakasuot ng mahabang balabal at may ginintuang sintas sa kanyang dibdib. 14 Ang mga buhok ng kanyang ulo ay maputi, tulad ng puting lana, tulad ng niyebe. Ang kanyang mga mata ay tulad ng isang apoy ng apoy, 15 ang kanyang mga paa ay parang apoy na tanso, pinino sa isang hurno, at ang kanyang tinig ay parang dagundong ng maraming tubig. 16 Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang pitong bituin, mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalim na dalawang talim na tabak, at ang kanyang mukha ay tulad ng araw na nagniningning sa buong lakas. 17 Nang makita ko siya, nahulog ako sa kanyang paanan na parang patay. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, sinasabing, "Huwag kang matakot, Ako ang una at ang huli, 18 at ang buhay. Namatay ako, at masdan na buhay ako magpakailanman, at mayroon akong mga susi ng Kamatayan at Hades.

Apocalipsis 1: 17b-18 (Codex Alexandrinus, ika-5 Siglo), "panganay at huli"

 "Huwag matakot, Ako ang panganay at ang huli, at ang buhay. Namatay ako, at masdan na buhay ako magpakailanman, at mayroon akong mga susi ng Kamatayan at Hades. "

"Ako ang una at ang huli", REV Komento

Ang pariralang, "ang una at ang huli," ay isang pamagat na ginamit ng limang beses sa Bibliya, dalawang beses sa Isaias ng Diyos (Isa 44: 6; 48:12), at tatlong beses sa Apocalipsis ng Anak (Apoc 1 : 17; 2: 8; 22:13). Minsan ipinapalagay ng mga Trinitaryo na dahil ang parehong pamagat ay nalalapat sa parehong Ama at Anak, dapat silang kapwa maging Diyos. Gayunpaman, walang katuwiran sa Bibliya na ibabatay sa palagay na iyon. Kapag pinag-aralan ang buong Banal na Kasulatan, makikita natin na ang parehong pamagat ay ginagamit para sa Diyos, kay Kristo at sa mga tao. Kasama sa mga halimbawa ang "Panginoon," "Tagapagligtas," at "Hari ng mga hari." Kung ang iba pang mga pamagat ay nalalapat sa Diyos, kay Kristo at sa mga tao nang hindi ginawang lahat ang lahat sa kanila bilang isang "Diyos," kung gayon walang dahilan upang ipalagay na ang partikular na pamagat na ito ay nangangahulugang ang Diyos at si Jesus ay iisang Diyos maliban kung partikular na sinabi sa atin ng Banal na Kasulatan, na ginagawa nito hindi

Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay tunay na "una at huli." Ang kahulugan ng pamagat ay hindi partikular na ibinigay, at kaya pinagtatalunan ito ng mga iskolar, ngunit tila ang isang susi sa kahulugan nito ay ibinigay sa Isaias 41: 4, kung saan sinabi ng Diyos na tinawag Niya ang mga henerasyon ng mga tao, at kasama ang una sa kanila at kasama ang huli sa kanila. Sinasabi ng Isaias 41: 4, "Sino ang gumawa nito at nagawa ito, na tumatawag sa mga salinlahi mula sa pasimula? Ako, si Yahweh — kasama ang una sa kanila at sa huli — ako ang siya. ” Sa gayon, iniuugnay ng Bibliya ang pariralang "una at huli" sa pagtawag sa mga henerasyon.

Habang ang Diyos ay ang tumawag sa mga henerasyon sa Lumang Tipan, ipinagkaloob Niya ngayon ang awtoridad na iyon sa Kanyang Anak. Sa gayon, madaling makita kung bakit ang Panginoong Jesus ay tinawag na "una at huli" sa aklat ng Pahayag. Si Jesucristo ang tatawag sa mga henerasyon ng mga tao mula sa libingan upang makapasok sa buhay na walang hanggan. Binigyan ng Diyos si Hesus ng awtoridad na bumangon ang mga patay (Juan 5: 25-27). Itataas ng kanyang tinig ang lahat ng namatay na mga Kristiyano (1 Tes. 4: 16-17), at babaguhin niya ang ating mga katawan sa bagong maluwalhating mga katawan (Fil. 3: 20-21). Gayunpaman, kahit sinabi ni Jesus na mayroon siyang awtoridad na magbuhay ng mga patay, hindi niya kailanman sinabi na taglay niya ang awtoridad na iyon sapagkat siya ay Diyos. Palagi niyang sinabi na binigyan siya ng awtoridad ng kanyang Ama. Habang nagtuturo tungkol sa kanyang awtoridad, malinaw na malinaw si Hesukristo tungkol sa kung sino ang pinakahuling awtoridad: "Ang Anak ay walang magagawa nang mag-isa… ang Ama… ay ipinagkatiwala ang lahat ng paghuhukom sa Anak ... ipinagkaloob ang Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan Niya siya ng awtoridad na humusga ”(Juan 5:19, 22, 26-27). Kung si Hesus ay may awtoridad na magbuhay ng mga patay sapagkat siya ay sa anumang paraan Diyos, hindi niya kailanman sinabi ito. Sinabi niya na mayroon siyang awtoridad dahil ibinigay ito sa kanya ng kanyang Ama. Gamit ang awtoridad na itaas ang mga henerasyon dumating ang pamagat na nauugnay sa pagkakaroon ng mga henerasyon, at sa gayon iyon ay isang pangunahing kadahilanan na pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay tinawag na si "Jesus Christ" ang una at ang huli.

Ang isa pang paraan upang masasabi natin na ang pamagat na "una at huli" ay hindi ginagawang Jesus na Diyos ay simpleng paraan ng paggamit ni Jesus dito. Pansinin ang sinabi ng talata sa Apocalipsis: “Ako ang una at ang huli, at ang Buhay, at ako ay namatay, at Kita n'yo! Ako ay buhay magpakailanman, at mayroon akong mga susi ng kamatayan at ng libingan ”(Apoc. 1:17, 18). Napansin ni Patrick Navas:

"Si Jesus ang 'patay' ngunit ngayon ay nabubuhay…. Sa dalawa sa tatlong mga pagkakataon kung saan inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili bilang 'ang Una at ang Huling' sa aklat ng Pahayag, ang pahayag ay ginawa kaugnay ng kanyang kamatayan at kasunod na muling pagkabuhay. … Kung ang 'una at huli' sa kasong ito ay nangangahulugang, o sa huli ay nagpapahiwatig na, 'Diyos (Makapangyarihan-sa-lahat), ang Walang Hanggan,' sa anong paraan magiging kahulugan para kay Jesus na sabihin, sa katunayan, 'Ako ang Walang hanggang Diyos , Namatay ako ngunit nabuhay '? Gaano kataka-taka at gaano kahindi - kung hindi imposible - sana ay namatay ang Diyos o sinabi na siya ay namatay? Kahit na maraming mga Trinitaryo ay nagtuturo na 'Diyos, ”o ang' banal na kalikasan / aspeto ni Cristo, 'ay hindi namatay, sa anumang paraan. … Kaya ang mga Trinitarians ay kailangang magtalo, sa huli, na si Jesus ay nakikilala ang kanyang sarili bilang Diyos sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang sarili na 'Una at Huling' at, kaagad pagkatapos, lumipat sa, o nagsasalita ng, kanyang 'katauhan sa tao,' dahil sa ang katunayan na siya ay namatay. Malinaw na ito ay magiging isang kaso ng 'paglalaro ng mabilis at maluwag' sa Banal na Kasulatan. ” (Banal na Katotohanan o Tradisyon ng Tao, pp. 585, 586).

Ang katotohanan na nang ginamit ni Jesus ang titulong "una at huli" ay ikinonekta niya ito sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay ipinapakita sa atin na, malayo sa isang pag-angkin na siya ay Diyos, ipinakita nito kung paano, bilang Anak na sumunod sa kanyang Ama hanggang sa ang krus at kamatayan, si Jesus ay may awtoridad ngayon mula sa Diyos upang mabuhay pa ang mga patay. Maaari nating makita ito lalo na't natapos niya ang Apoc 1:18 sa pamamagitan ng pagsasabing mayroon siyang mga susi sa kamatayan at libingan, na may katuturan lamang na sasabihin niya kung ang pagkakaroon niya ng mga susi ay hindi likas na bahagi ng kanyang kalikasan. Kung siya ay Diyos, bakit sinabi na mayroon siyang mga susi sa kamatayan at libingan. Siyempre ang Diyos ay mayroong mga susi na iyon, ngunit ang tao na Anak ng Diyos ay magkakaroon lamang ng mga ito kung ibigay sa kanila ng Diyos Ama.

Karamihan sa komentaryong nasa itaas ay kinuha mula sa REV (Binagong Bersyon ng Ingles) Komento sa Bibliya, https://www.revisedenglishversion.com/Revelation/chapter1/17, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship International

Buod

Si Jesus na "una at huli" ay nasa diwa na mayroong kaligtasan sa wala nang iba at ang kanyang sakripisyo ay minsan at para sa lahat ng oras. Tulad ng sinasabi sa Hebreo 10: 12-13, "Si Cristo ay nag-alok para sa lahat ng oras ng isang solong hain para sa kasalanan, sapagkat sa pamamagitan ng isang hudyat na hudyat ay ginawang perpekto niya para sa lahat ng oras ang mga pinapaging banal." At sinasabi sa Hebreo 10:10, "Kami ay pinapaging banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Hesukristo minsan para sa lahat". Nakita natin si Hesus, nakoronahan ng luwalhati at karangalan dahil sa pagdurusa ng kamatayan, upang sa grasya ng Diyos ay matikman niya ang kamatayan para sa lahat (Hebreohanon 2: 9). Ang Diyos, para kanino at sa pamamagitan niya ay mayroon ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak na lalaki sa kaluwalhatian, ay dapat gawing perpekto ang tagapagtatag ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagdurusa (Mga Hebreyo 2:10). Para sa kanya na nagpapabanal at sa mga pinapaging banal ay may isang mapagkukunan (Hebreohanon 2:11).

Bukod dito, hinirang pa tayo ng Diyos na sumunod sa mga imahe ng kanyang Anak, upang siya ay maging panganay sa maraming mga kapatid (Roma 8:29, 1 Tes 5: 9-10). Si Cristo ang unang bunga ng mga nakatulog (1 Cor 15: 20-22). Ang misteryo ng layunin ng Diyos ay ang itinakda niya kay Cristo bilang isang plano para sa kabuuan ng oras na pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya (Efe 1: 9-10). Ang plano na nakatago sa edad ng Diyos ay ang sari-sari na karunungan ng Diyos - ang walang hanggang layunin na natanto niya kay Cristo Jesus na ating Panginoon (Efe 3: 9-11). Walang kaligtasan sa iba pa, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas (Gawa 4:12). Siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay (Gawa 10:43). Darating ang oras na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos, at ang mga makakarinig ay mabubuhay (Juan 5:26). At binigyan niya siya ng awtoridad na magpatupad ng paghuhukom, sapagkat siya ang Anak ng Tao (Juan 5:27). Mayroong iisang Diyos, at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat (1Tim 2: 5-6). Mahal ng Ama ang Anak at ibinigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay (Juan 3:35).

Mga Hebreo 2: 9-11 (ESV), maaari niyang tikman ang kamatayan para sa lahat

9 Ngunit nakikita natin siya na sa kaunting sandali ay ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, katulad Si Jesus, nakoronahan ng karangalan at karangalan dahil sa pagdurusa ng kamatayan, upang sa biyaya ng Diyos maaari niyang tikman ang kamatayan para sa lahat. 10 Sapagka't angkop na siya, na para kanino at sa kanino umiral ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming mga anak sa kaluwalhatian, ay dapat gumawa ang nagtatag ng kanilang kaligtasan perpekto sa pamamagitan ng pagdurusa. 11 Para sa kanya na nagpapabanal at sa mga pinapabanal lahat ay may isang mapagkukunan.

Mga Hebreo 10: 10-14 (ESV), sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Hesukristo minsan para sa lahat - sa buong panahon

10 At sa pamamagitan ng kalooban na iyon ay nabalaan tayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Hesukristo minsan para sa lahat. 11 At ang bawat pari ay tumatayo araw-araw sa kanyang paglilingkod, na nag-aalok ng paulit-ulit na parehong mga hain, na hindi maaaring alisin ang mga kasalanan. 12 Ngunit nang nag-alok si Kristo sa lahat ng oras isang solong sakripisyo para sa mga kasalanan, naupo siya sa kanang kamay ng Diyos, 13 naghihintay mula sa oras na iyon hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay dapat gawing isang tumbanan ng mga paa para sa kanyang mga paa. 14 Para sa pamamagitan ng isang solong alay ay ginawang perpekto niya para sa lahat ng oras ang mga pinapabanal.

Ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, Apocalipsis 22:13

Ipinapalagay ng maraming mga humihingi ng paumanhin na ang "ang Alpha at Omega" ay pamagat na nalalapat lamang sa Panginoong Diyos, ang Makapangyarihan-sa-lahat. Gayunpaman ito ay isa lamang paraan ng pagsasabi ng "una at huli" o "simula at wakas" ang mga terminong ito ay lilitaw na maaaring palitan at mga paraan ng pagsasabi ng parehong bagay. Pinatunayan ito ng katotohanan na ang ilang mga sinaunang manuskrito ay may iba't ibang mga order ng salita para sa Apocalipsis 22:13. Ang "Alpha at Omega" ay nalalapat kay Cristo sa parehong kahulugan na ang "Una at Huling" ay nalalapat kay Cristo (tingnan ang detalyadong mga tala sa nakaraang seksyon, Una at Huli, Apocalipsis 1:17). Walang dahilan upang maniwala na ang "Alpha at Omega" ay nalalapat lamang sa Diyos at tulad ng iba pang mga konsepto at titulo na maaari ring mailapat kay Cristo. Ang isang karaniwang kamalian ay ipalagay na dahil ang isang pamagat o konsepto ay inilalapat sa Diyos, na kinakailangang nalalapat lamang ito sa Diyos.

Apocalipsis 22:13 (ESV)

13 Ako ang Alfa at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. "

 "Ang Alpha at ang Omega", REV na Komento

Ang isang tanyag na komentaryo sa Revelation (Bullinger) ay nagsasabi na ang pariralang "ay isang Hebraism, na karaniwang ginagamit sa mga sinaunang komentarista ng Hudyo upang italaga ang kabuuan ng anumang bagay mula sa simula hanggang sa wakas; hal, 'nilabag ni Adan ang buong batas mula sa Aleph hanggang sa Tau' (Jalk. Reub., fol. 17.4). ” Gagawa iyon ng ekspresyon ng pigura ng pagsasalita. Ang pinakamagagaling na isipan ng iskolar na napagpasyahan na ang parirala ay may kinalaman sa pagsisimula at pagtatapos ng isang bagay, o ang kabuuan ng isang bagay. Isinulat ni Norton na ang mga salitang ito, "nagpapahiwatig ng tiyak na nagawa ng kanyang mga hangarin; na kung ano ang kanyang sinimulan ay isasagawa niya hanggang sa matapos nito ”(A Statement of Reasons for Not Believing the Doctrines of Trinitarians; 1877, pp. 479, 480).

Yamang ang Diyos at si Jesucristo ay "ang Alpha at ang Omega" sa kani-kanilang mga paraan, may magandang dahilan upang maniwala na ang pamagat ay maaaring mailapat sa kanilang dalawa, at walang magandang dahilan kung bakit ang pamagat na ito ay gumagawa ng dalawa sa "isang Diyos . " Ang pamagat na "Panginoon," "Tagapagligtas," at "hari ng mga hari ay nalalapat sa kapwa Diyos at Cristo, pati na rin sa ibang mga tao. Tulad ng "Panginoon," "Tagapagligtas" at "Hari ng mga hari," ang pamagat na ito ay pareho sa kanilang dalawa. Ang Diyos ay tunay na simula at wakas ng lahat ng mga bagay, samantalang si Cristo ang simula at ang wakas sapagkat siya ang panganay mula sa mga patay, ang May-akda at Tapusin ng pananampalataya, ang Tao kung saan hatulan ng Diyos ang mundo, at ang pangunahing ng mga bagong darating na panahon.

(Revised English Version (REV) Komento sa Bibliya,  https://www.revisedenglishversion.com/Rev/1/8, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship)

"Una at ang huli"

Tingnan ang nakaraang seksyon na tumutukoy sa "una at huli" sa Apocalipsis 1:17.

"Simula at ang wakas", REV Komento

"Simula at ang wakas." Ang parirala ay lumilitaw ng dalawang beses: dito at Pahayag 22:13. Ang eksaktong kahulugan ng pariralang "ang simula at ang wakas" ay hindi ibinigay. Nagbibigay ang mga iskolar ng magkakaibang paliwanag ng parirala, ngunit ang kahulugan ay dapat na malapit na maiugnay sa mga konsepto ng "Alpha at Omega" at "Una at Huling" sapagkat ang mga pamagat na ito ay magkakaugnay (cp. Rev. 22:13). Nakita natin mula sa pag-aaral ng pamagat na "Alpha at Omega" na tumutukoy ito sa pagsisimula at pagtatapos ng isang bagay, at nakita natin mula sa pamagat na "Una at Huling" (Apoc. 1:17) na bubuhayin ni Kristo ang henerasyon ng mga tao hanggang sa buhay na walang hanggan. Malinaw kung bakit tatawagin si Cristo na "simula at wakas" na kaakibat ng mga konseptong ito. Siya ang panganay mula sa patay, at siya ang tatawag sa huling mga tao mula sa kanilang mga libingan, siya ay kapwa ang May-akda at Tapusin ng pananampalataya, siya ang Tao kung saan hatulan ng Diyos ang mundo at siya ang isa na lilikha at magtatapos sa mga susunod na edad (tingnan ang komentaryo sa Heb. 1:10). Walang nakakahimok na dahilan upang ipalagay na si Jesus ay Diyos dahil lamang sa pamagat na, "Ang Simula at ang Wakas." Karaniwan para sa mga taong may katulad na katayuan na gumamit ng parehong pamagat.

(Revised English Version (REV) Komento sa Bibliya,  https://www.revisedenglishversion.com/Rev/21/6, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship)

Tatawagin siyang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, Isaias 9: 6

Ang Isaias 9: 6 ay isa pang teksto sa Lumang Tipan na madalas na ginagamit upang magmungkahi na si Jesus ay Diyos dahil sa mga bagay na tatawagin siya. Sa pagtingin sa konteksto malinaw na ang paksa ng daanan na ito ay hindi Diyos mismo kundi ang Mesiyas. 

Isaias 9: 6-7 (ESV), Para sa amin ang isang bata ay ipinanganak, sa amin ay ibinibigay ang isang anak na lalaki

6 Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinibigay ang isang anak na lalake; at ang gobyerno ay magiging sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan tatawagin Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. 7 Sa pagdaragdag ng kanyang pamahalaan at ng kapayapaan ay walang katapusan, sa trono ni David at sa ibabaw ng kanyang kaharian, upang maitaguyod ito at itaguyod ito ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Ang sigasig ng gagawin ito ng PANGINOON ng mga hukbo.

Ang Isaias 9: 6-7 (NETS Septuagint), isang bata ay ipinanganak para sa atin, isang anak na lalaki na ibinigay din sa atin

sapagka't ang isang bata ay ipinanganak para sa atin, isang anak na lalake na ibinigay din sa atin, na ang kapangyarihan ay nasa kanyang balikat, at siya ay tinawag na Sugo ng Dakilang Tagapayo, sapagkat dadalhin ko ang kapayapaan sa mga pinuno, kapayapaan at kalusugan sa kanya. Ang kanyang pagkasoberano ay dakila, at ang kanyang kapayapaan ay walang hangganan sa trono ni Dauid at ng kanyang kaharian, upang ito'y umunlad at itaguyod ito ng katuwiran at ng paghuhukom mula sa panahong ito pasulong at magpakailanman Ang sigasig ng Panginoong Sabaoth ay gagawa ng mga bagay na ito.

"Sa amin ipinanganak ang isang bata, sa amin ay ibinibigay ang isang anak na lalaki", REV Komento

Binibigyan tayo ng Isaias 9: 6 ng dahilan kung bakit, sa naunang mga talata, "wala nang kadiliman para sa mga nasa hirap" (Isaias 9: 1), ang mga taong lumakad sa kadiliman ay makakakita ng malaking ilaw (Isaias 9: 2) ang mga tao ay magagalak (Isaias 9: 3), ang pamatok ng kanilang pasanin at ang tungkod ng kanilang nang-aapi ay masisira (Isaias 9: 4), ang mga kasuutang ginamit sa giyera ay susunugin (Isaias 9: 5). Ito ay sapagkat ang Mesiyas ay darating at mamamahala sa mundo sa katuwiran magpakailanman (Isaias 9: 6-7).

Ang Hebreong teksto ay binabasa, "isang bata ay ipinanganak… isang anak na lalaki ang ibinigay." Sa English sasabihin natin, "isang bata ay isisilang," sapagkat ang kapanganakan ni Jesucristo ay higit pa sa 700 taon sa hinaharap. Ang Hebreong teksto ay isang halimbawa ng Hebrew idiom ng propetikong perpekto, na nangyayari kapag ang isang hinaharap na kaganapan ay sinasalita na parang nangyari na ito sapagkat ganap na mangyayari ito. Ang propetikong perpektong idyoma ay isang paraan ng pagpapaalam sa mga tao ng hinaharap na kaganapan ay hindi nag-aalinlangan ngunit ganap na mangyayari.

"At ang gobyerno ay nasa kanyang balikat", REV Komento

Ang Isaias 9: 6-7 ay isa sa maraming mga talata sa Lumang Tipan na naglalarawan ng Mesiyas bilang ipinanganak at pagkatapos ay lumalaki upang sirain ang masasama at mamuno sa mundo sa katuwiran nang hindi sinabi tungkol sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli, pag-akyat, o Mahusay na Kapighatian at Labanan ng Armageddon. Maraming mga Banal na Kasulatan sa Lumang Tipan na nagsasalita tungkol sa pagdating ni Kristo at paghihiganti ng Diyos sa mga masasama na para bang mangyari sa parehong oras (Isa. 9: 6-7; 11: 1-9; 61: 1 -3; Mikas 5: 2; Zac. 9: 9-10; Mal. 3: 1-3; 4: 1-3). 

"Makapangyarihang Diyos", REV Komento

Ang parirala ay karaniwang naisalin bilang "Makapangyarihang Diyos" sa karamihan ng mga Bibliya sa English. Sa totoo lang, ang "makapangyarihang diyos" ay hindi magiging masamang pagsasalin kung napagtanto ng mga tao na sa wikang Hebreo ang salitang "diyos / Diyos" (Elohim; El din) ay may mas malawak na hanay ng aplikasyon kaysa sa Ingles. Ang mga taong pamilyar sa mga wikang Semitiko ay alam na ang isang tao na kumikilos na may awtoridad ng Diyos ay maaaring tawaging "diyos." Ang isang kahaliling salin ng Isaias 9: 6 para sa mambabasa ng Ingles ay magiging "makapangyarihang bayani," o "banal na bayani." Parehong isinalin nina Martin Luther at James Moffatt ang parirala bilang "banal na bayani" sa kanilang mga Bibliya.

Ang isang malinaw na halimbawang ipinapakita na ang salitang isinalin na "Diyos" sa Isaias 9: 6 ay maaaring magamit ng mga makapangyarihang tagapamahala sa lupa ay ang Ezekiel 31:11, na tumutukoy sa hari ng Babilonya. Ang bias ng Trinitaryo ng mga tagasalin ng karamihan sa mga bersiyong Ingles ay malinaw na nakikita sa pamamagitan ng paghahambing sa Isaias 9: 6, kung saan ang salitang Hebreo na e ay isinalin na "Diyos" sa Ezekiel 31:11, kung saan ang el ay karaniwang isinalin bilang "pinuno." Kung ang salitang el ay tumutukoy sa Diyos o isang namumuno sa tao ay kailangang magpasya ayon sa konteksto, at ang Mesiyas ay hindi Diyos. Kung ang simpleng pagtawag lamang sa Mesiyas ay ginawa siyang Diyos, kung gayon ang hari ng Babilonya ay magiging Diyos din. Si Isaias ay nagsasalita tungkol sa Mesiyas ng Diyos at tinawag siyang isang makapangyarihang pinuno, na siyempre siya ay magiging.

Ang parirala sa Isaias 9: 6 na ang karamihan sa mga bersiyong Ingles ay isinalin bilang "Makapangyarihang Diyos" ay el gibbor sa Hebrew. Ang mismong pariralang iyon, sa pangmaramihang anyo, ay ginamit sa Ezekiel 32:21 ng mga "bayani" at makapangyarihang tao. Isinalin ng NIV ang parirala sa Ezekiel bilang "mga makapangyarihang pinuno," at isinalin ito ng KJV at NASB bilang "malakas sa gitna ng mga makapangyarihan." Ang pariralang Hebrew, kapag ginamit sa isahan, ay maaaring tumukoy sa isang "makapangyarihang pinuno" tulad din kapag ginamit sa plural maaari itong sumangguni sa maraming "makapangyarihang pinuno."

Ang Isaias 9 ay tumutukoy sa hinirang na pinuno ng Diyos. Ang pambungad na talata ng kabanata ay hinulaan ang panahon kung kailan "wala nang kadilim para sa mga nasa paghihirap." Ang lahat ng giyera at kamatayan ay titigil, at ang “bawat bota ng mandirigma na tumatapak… at ang mga kasuutang pinaliligid sa dugo… ay magiging gasolina para sa apoy” (Isa. 9: 5). Paano ito magaganap? Ang kabanata ay nagpapatuloy: "sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata" (Isa. 9: 6). Ang Mesiyas ay magiging isang tao na pinahiran ng Diyos. Magsisimula siya bilang isang bata, na syempre YHWH ang walang hanggang Diyos, ay hindi maaaring maging. At kung anong isang mahusay na pinuno ang lalaking ito ay magiging: "ang gobyerno ay nasa kanyang balikat. At tatawagin siyang Wonderful Counsellor, Mighty Hero, Father of the Coming Age, Prince of Peace. ” Bukod dito, "maghahari siya sa trono ni David (Isa. 9: 7), na hindi masasabi tungkol sa Diyos. Hindi makaupo ang Diyos sa trono ni David. Ngunit ang Mesiyas ng Diyos, "ang Anak ni David," ay maaaring (Matt 9:27). Sa gayon, ang isang pag-aaral ng talata sa konteksto nito ay nagpapakita na hindi ito tumutukoy sa Diyos sa isang ontolohikal na diwa, ngunit sa Mesiyas, ang anak ni David at Anak ng Diyos.

Ang "Makapangyarihang Diyos" ay tumutukoy sa kapangyarihan at kataas-taasang awtoridad na magkakaroon siya sa kahariang ito na itinatag at itinataguyod niya. Ang mga Kinatawan ng Diyos ay maaaring tawaging "Diyos" batay sa konsepto ng ahensya. Ang mesias ay hindi literal na Diyos ngunit may banal na awtoridad bilang piniling ahente ng Diyos na mamuno sa mundo sa kabutihan.

Binabasa ng Septuagint ang "Sugo ng Mahusay na Payo" sa halip na "Makapangyarihang Diyos" at "Walang Hanggang Ama"

"Walang Hanggan Ama", Rev Komento

Halos bawat Ingles na Bibliya na hindi naisasalin ang Isaias 9: 6. Ang isang magandang lugar upang makuha ang maling pagsasalin ng Isaias 9: 6 ay sa pariralang ito, na halos lahat ng mga Bibliya sa English ay isinalin bilang "Walang Hanggan na Ama," sapagkat si Hesus ay hindi kailanman tinawag na "Walang Hanggang Ama" kahit saan pa sa Banal na Kasulatan. Bukod dito, wastong tinanggihan ng mga Trinitaryo na si Jesus ay ang "Walang Hanggan na Ama." Ito ay isang pangunahing prinsipyo ng doktrinang Trinitaryo na ang mga Kristiyano ay dapat na "hindi malito ang mga Persona o paghatiin ang Substance" (Athanasian Creed). Kaya, kung ang "Walang Hanggang Ama" ay tamang pagsasalin ng Hebreong teksto, kung gayon ang mga Kristiyanong Trinitaryo ay mayroong totoong problema. Gayunpaman, ang "Walang Hanggang Ama" ay isang maling pagsasalin.

Ang salitang Hebreo na isinalin na "edad" (o "walang hanggan" sa karamihan ng mga Bibliya), ay tumutukoy sa isang bagay na tumatagal ng mahabang panahon o magpakailanman, o isang bagay na tumatagal sa isang edad o edad, at maaaring maging nakaraan o hinaharap. Samakatuwid, kapag binanggit ng Habakkuk 3: 6 ang mga bundok na masisira sa isang punto sa hinaharap, tinawag silang "ang mga sinaunang bundok" sa ilang mga salin (NAB; NET), o sa pamamagitan ng hyperbole, "ang walang hanggang mga bundok" (KJV ). Siyempre, kapag ito ay tumutukoy sa Diyos nangangahulugan ito ng walang hanggan, at ang darating na Panahon ay walang hanggan din, kahit na kung ang talatang ito sa Isaias ay nasa isip lamang ang unang yugto ng hinaharap na paghahari ni Cristo, kung gayon ang Edad-haba o kahit na "mahabang pagtitiis ”Magiging mas tumpak. 

Dahil ang Salita ng Diyos ay ipinapakita ang dalawang panahon, ang kasalukuyang masamang panahon at ang Mesiyanikong Panahon na darating, isang mahusay na salin ay si Jesus ay tatawaging "ama ng [darating] na kapanahunan." Sa kultura ng Bibliya, ang sinumang nagsimula ng anuman o napakahalaga sa isang bagay ay tinawag na "ama." Halimbawa, dahil si Jabal ang unang tumira sa isang tent at mag-alaga ng mga hayop, sinabi ng Bibliya, "siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at nagpapalaki ng mga hayop" (Gen. 4:20). Bukod dito, dahil si Jubal ay ang unang imbentor ng mga instrumento sa musika, tinawag siyang, "ama ng lahat na tumutugtog ng alpa at plawta" (Gen. 4:21). Ang banal na kasulatan ay hindi gumagamit ng "ama" sa diwa ng literal na ama o ninuno sa mga talatang ito, sapagkat kapwa ang mga lalaking ito ay mga inapo ni Kain, at lahat ng kanilang mga inapo ay namatay sa pagbaha ni Noe. Ang "Ama" ay ginagamit sa pag-unawa sa kultura ng alinman sa unang gumawa ng isang bagay o isang taong mahalaga sa ilang paraan.

Ang Mesiyas ang siyang magtataguyod sa darating na panahon, bubuhayin ang mga patay dito, at mamuno bilang hari dito, kung kaya't tama siyang tinawag na "ama ng darating na kapanahunan." Si Adam Clarke, ang nabanggit na ministro ng Metodista at may-akda ng Komento ni Clarke, ay nagsabi kung ano ang karaniwang isinalin na "walang hanggang Ama" ay dapat na "Ama ng walang hanggang panahon" na kung saan ay isang mahusay na salin din. Ang "Walang Hanggan na Ama" ay nauugnay sa kanya na nagtataguyod ng kahariang ito (pagiging tagapagtatag na ama) at pagiging pinuno (patriarka) ng kaharian na kanyang itataguyod.

(Revised English Version (REV) Komento sa Bibliya, https://www.revisedenglishversion.com/Isaiah/chapter9/6, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship)

Tatawagan ang pangalan niya Immanuel (kasama natin ang Diyos)

Ang ilang mga tao ay naniniwala na dahil si Jesus ay tatawaging Immanuel (nangangahulugang "Diyos na kasama natin") na siya ay dapat na maging Diyos na nagkatawang-tao. Hindi iyon ang kaso. Ang pangalang "Immanuel" ay nangangahulugang "Ang Diyos ay kasama natin," at ito ay simbolo ng katotohanang ang Diyos ay makakasama sa Kanyang mga tao upang suportahan at iligtas sila. Ang pangalang "Immanuel" ay umaangkop sa doble na propesiya kapwa sa panahon ni Isaias at sa panahon ni Jesus. Ang Isaias 7:14 ay isang propesiya na may dalawang magkakahiwalay na katuparan na pinaghihiwalay ng higit sa 700 taon. Ito ay isang propesiya tungkol sa isang dalaga sa panahon nina Isaias at Achaz, at ito ay isang propesiya tungkol sa pagsilang ni Jesucristo. Ang Hebreong teksto ay maraming mga salita na maaaring magkaroon ng dalawang kahulugan, na kung saan ay isang kadahilanan mayroong maraming iba't ibang mga pagsasalin ng Ingles ng talata. Siyempre may katuturan iyon kapag napagtanto natin na nalalapat ito sa isang kasalukuyang panahon na hula tungkol sa kung ano ang nangyayari sa oras na iyon, at nakakumpit din sa Mateo bilang isang hinaharap na hula na nangyari sa isa pang 700 taon.

Isaias 7: 13-16 (ESV)

13 At kaniyang sinabi, Dinggin nga ninyong bahay ni David! Napakaliit ba para sa iyo na mapagod ang mga tao, na iyong pinapagod din ang aking Diyos? 14 Samakatuwid ang Panginoon mismo ay magbibigay sa iyo ng isang tanda. Narito, ang birhen ay magbubuntis at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. 15 Kakainin niya ang mga kendi at pulot kapag alam niyang tanggihan ang kasamaan at piliin ang mabuti. 16 Sapagkat bago malaman ng batang lalaki kung paano tanggihan ang kasamaan at piliin ang mabuti, ang lupain na ang dalawang hari ay iyong kinakatakutan ay tatalikdan.

Mateo 1: 22-23 (ESV)

22 Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: 23 "Narito, ang birhen ay magbubuntis at manganganak ng isang lalake, at tatawagin nila ang pangalan na Emmanuel”(Na nangangahulugang, kasama natin ang Diyos).

"Immanuel", REV Komento

Ang isa sa mga pangalan ni Jesucristo ay "Immanuel," na maaaring isalin bilang, "Ang Diyos ay kasama natin" o "Ang Diyos ay sumasa atin." Alam natin na ang Diyos ay kasama natin kay Jesucristo, at si Hesus mismo ang nagsabi na kung nakita siya ng isa, nakita niya ang Ama. Ang mga pangalan ay madalas na simbolo, ang kahulugan ng pangalan na nag-iimport ng ilang katangian na nais ng Diyos na malaman natin. Kapag tinawag si Jesus na Lion ng Juda, ang Kordero, o ang tent ng tuldok (Zac. 10: 4), ang Diyos ay nag-aangkat ng mga katangian tungkol kay Jesus na nais Niyang malaman natin. Pagdating sa Immanuel, nais ng Diyos na malaman natin na sa pamamagitan ni Jesucristo, ang Diyos ay sumasa atin. Hindi sa atin literal, ngunit malakas na kumikilos sa pamamagitan ng Kanyang Anak, tulad ng ipinahihiwatig ng 2 Corinto 5:19: "Na ang Diyos ay kay Cristo, pinag-uugnay ang mundo sa Kaniya." Mahalagang basahin nang eksakto kung ano ang nakasulat: Ang Diyos ay kay Cristo, hindi ang Diyos ay si Cristo.

Sa panahon nina Achaz at Isaias, ang mga bagay ay hindi maganda para sa Juda. Ang Syria at Israel ay kapwa mas malalaking bansa kaysa sa Juda, at ang Juda ay hindi tatayo ng maraming pagkakataon sa isang giyera laban sa kanila. Ngunit hinulaan ni Isaias ang pagliligtas sa Juda, pinatibay ng katotohanang ang Diyos ay makakasama nila upang iligtas sila, na sinasagisag ng pagsilang ng isang bata na tatawagin na "Immanuel," at sa katunayan ang Diyos ay kasama ng Juda at sila ay iniligtas mula sa kalaban. Pagkatapos, higit sa 700 taon na ang lumipas, sa kapanganakan ni Cristo, ang pangalang Immanuel ay muling simbolo at naaangkop sapagkat ang Diyos ay malakas na nagtatrabaho kay Cristo upang suportahan at iligtas ang Kanyang mga tao at gawing magagamit ng kaligtasan ang lahat, na ginawa ni Jesus.

Ang simbolismo sa mga pangalan ay makikita sa buong Bibliya, hindi ito isang bagay na natatangi kay Jesucristo. Maraming tao ang binigyan ng mga pangalan na maaaring maging sanhi ng malalaking problema kung sila ay pinaniwalaang literal. Maniniwala ba tayo na si Bithiah, isang anak na babae ni Faraon, ay kapatid ni Jesus dahil ang kanyang pangalan ay "anak na babae ni Yawe?" Maniniwala ba tayo na si Eliab ay ang tunay na Mesias dahil ang kanyang pangalan ay nangangahulugang "Ang aking Diyos [ang aking] ama?" Syempre hindi. Malaking pagkakamali ang pag-angkin na ang kahulugan ng isang pangalan ay nagpapatunay ng isang literal na katotohanan. Alam natin na ang pangalan ni Jesus ay napakahalaga — ipinapahiwatig nito ang katotohanan na, bilang Anak ng Diyos at bilang imahe ng Diyos, ang Diyos ay kasama natin kay Jesus, ngunit ang pangalan ay hindi ginagawang Diyos si Jesus. 

(Revised English Version (REV) Komento sa Bibliya, https://www.revisedenglishversion.com/Matthew/chapter1/23, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship)

Ito ay malapit na tumutugma sa konsepto ng Biblikal na Ahensya kung saan ang mga ahente ng Diyos ay itinuturing na Diyos sa pamamagitan ng proxy. tingnan ang higit pa sa https://biblicalagency.com

"Birhen", REV na Komento

Bagaman maraming mga bersiyong Ingles ng Bibliya ang mayroong “birhen” sa halip na “batang babae,” ang salitang Hebreo ay tumutukoy sa isang dalaga, alinman sa edad na maaaring pakasalan ngunit hindi pa kasal (at samakatuwid marahil ay isang birhen), o isang dalagang kinasal . Mayroong mabuting katibayan na sa Isaias 7:14, ang 'almah ay dapat isalin na "batang babae" at hindi "birhen." Ang isa ay ang "tanda" ng dalaga na partikular na ibinigay kay Achaz na ang Israel at Syria ay madaling talunin sa giyera. Sinabi ni Isaias, “… ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo [ng hari na Achaz] ng isang tanda. Narito, ang batang babae ay magbubuntis at magkakaanak ng isang lalake, at tatawagin ang kanyang pangalang Immanuel ... bago malaman ng bata na tanggihan ang kasamaan at piliin ang mabuti, ang lupain na ang dalawang hari ay kinamumuhian mo [Israel at Syria] ay pababayaan ”(Isa . 7:14, 16). Ang pangyayaring iyon ay naganap dakong 730 BC, bago pa isinilang si Kristo. Ang implikasyon muli ay ang anak na ibinigay sa panahon ni Achaz ay tinatawag na Immanuel bilang karagdagan kay Jesus.

(Revised English Version (REV) Komento sa Bibliya, https://www.revisedenglishversion.com/Isaiah/chapter7/14, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship)

Isusugo ko ang aking messenger, at siya ang maghahanda ng daan sa harap ko

Ang Malakias 3 ay nagsasalita ng messenger ng tipan na naghahanda ng daan para sa Diyos, at pagkatapos ay biglang dumating ang Panginoon sa kanyang templo. Ang talatang ito ay madalas na ginagamit upang magmungkahi na dahil ang tagapagbalita ay "ihahanda ang daan sa harap ko," sabi ng PANGINOON ng mga hukbo, at dahil inihanda ni Juan Bautista ang daan ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng hinuha, si Jesus ang Panginoong Diyos. Gayunpaman ito ay isang conflasyon kung saan mayroong isang hindi pagkakaunawaan kung paano "maihahanda ang daan ng Panginoon" na mauunawaan.  

Malakias 3: 1-3 (ESV), "Sinusugo ko ang aking messenger, at siya ang maghahanda ng daan sa harap ko"

1 "Narito, Sinusugo ko ang aking messenger, at siya ang maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na hinahanap mo ay biglang darating sa kanyang templo; at ang tagapagbalita ng tipan na kinalulugdan mo, narito, siya'y parating, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo. 2 Ngunit sino ang makatiis sa araw ng kanyang pagparito, at sino ang makatayo kapag siya ay lumitaw? Sapagkat siya ay tulad ng apoy ng refiner at parang sabon ng mga tagapuno. 3 Siya ay uupong bilang tagadalisay at paglilinis ng pilak, at lilinisin niya ang mga anak ni Levi at lilinisin sila na parang ginto at pilak, at sila ay magdadala ng mga handog. sa katuwiran sa PANGINOON.

Isaias 40: 3-6 (ESV), "Sa ilang ihanda ang daan ng PANGINOON"

3 Isang boses ang sumisigaw: “Sa ilang ay ihanda ang daan ng Panginoon; ituwid mo sa ilang ang isang lansangan para sa aming Dios. 4 Ang bawat lambak ay maiangat, at ang bawat bundok at burol ay ibababa; ang hindi pantay na lupa ay magiging antas at ang magaspang na lugar ay isang kapatagan. 5 At ang kaluwalhatian ng PANGINOON ay mahahayag, at lahat ng laman ay makikita itong magkakasama; sapagka't ang bibig ng Panginoon ay nagsalita.

Pagsusuri

Ang Genesis 18:19, Isaiah 35:8-10, Psalms 5:8, Psalms 25:8, Psalms 27:11, Psalms 86:11, at Proverbs 12:28 ay susi sa pag-unawa na “ang daan ng Panginoon” ay “ang Daan ng Kabanalan” at na ang “daan ng PANGINOON ay isang moog sa walang kapintasan.” Alinsunod dito, ang “daan ng PANGINOON” ay tumutukoy sa daan ng katuwiran at kabanalan. Si Juan Bautista at si Hesus ay mga mangangaral ng kabanalan at ang kabanalan ay ang daan ng Panginoon! Ang paghahanda sa daan ng Panginoon ay ang paghahanda ng daan ng kabanalan na tumutugma sa pangangaral ng Ebanghelyo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Parehong si Jesus at si Juan Bautista ay mga mensahero ng Diyos at si Jesus ay nagpahayag ng gayon sa Lucas 4:16-21, Mateo 12:18, Juan 4:34, Juan 5:30, Juan 7:16-18, Juan 8:26-29 , Juan 8:40, at Juan 12:49-50. Tinukoy ng Apocalipsis 1:5 si Jesucristo bilang ang tapat na saksi (mensahero).

Ang “Daan ng Panginoon” sa kontekstong ito ay hindi nagpapahiwatig na si Jesu-Kristo (Mesiyas) ay ang Panginoong Diyos. Ang “Panginoon” ng Isaias 40:3 at Malakias 3:1 ay tumutukoy kay YHWH (ang iisang Diyos at Ama). Ngunit maraming mga apologist ang nagsasabing ang talatang ito ay nauukol kay Kristo at na si Jesus ang Panginoon na binabanggit na may implikasyon na si Jesus ay YHWH. Gayunpaman, mali ang pagbabasa ng Malakias 3:1 o Isaias 40:3 habang inihahanda ni Juan ang daan ni Jesus. Parehong lalaki ay mga lingkod ni YHWH. Si Jesus ay hindi si YHWH mismo kundi siya ay tinutukoy bilang ang sungay ng kaligtasan na itinaas sa sambahayan ni David (Lucas 1:69). Ang gawain ni Juan ay ihanda ang mga tao na tanggapin ang Ama. At ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagtama ng kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagsisisi.

Ang wastong pag-unawa ay pinatunayan muli ng Lucas 1: 73-79 na sinalita patungkol kay Juan Bautista na "tatawaging propeta ng Kataas-taasan; sapagka't ikaw ay hahantong sa harap ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang magbigay ng kaalaman tungkol sa kaligtasan sa kanyang bayan sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, dahil sa mabait na awa ng ating Dios. Malinaw, ang Panginoon sa kontekstong ito ay ang Kataastaasang Diyos. Muli, inihanda ni Juan ang daan para sa Panginoon na lumapit sa mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na magsisi at maging matuwid. Sa mga sinaunang kultura, ang isang tagapagpauna ay naipadala bago ang pagdalaw ng hari upang ipahayag ang kanyang paparating na pagdating. Si Juan ay ang tagapagpauna, na ipinadala upang ipahayag ang pagdalaw ng Panginoong Diyos.

Nang si Juan ay nagbabautismo sa isang bautismo ng pagsisisi upang linisin sila at pinuhin sila na parang pilak, dumating din si Jesus upang magpabautismo, at biglang pumasok si Jesus ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung talagang binisita ng Diyos ang kanyang mga tao, ginawa niya ito sa pamamagitan ng paninirahan, pagtira sa kanyang anak na si Jesus, at paggamit sa kanya bilang isang mobile templo. Nakilala ng Diyos ang mga taong nakilala ni Jesus. Ang mga nakakita kay Jesus, ang Anak ng Diyos, ay nakakita rin sa Diyos. Tinawag ni Jesus ang kanyang katawan na templo ng Diyos. Alam n'yo naman kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: kung paano pinahiran ng Diyos ng Jesus na Nazareth ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya. (Gawa 10: 37-38)

Isaias 35: 8 (ESV), ang Daan ng Kabanalan

8 At ang isang lansangan ay naroon, at tatawagin itong Daan ng Kabanalan; ang marumi ay hindi tatawid doon. Ito ay magiging kabilang sa mga lumalakad sa daan; kahit na sila ay tanga, hindi sila maliligaw.

Genesis 18:19 (ESV), Upang ingatan ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng katuwiran at katarungan

19 Sapagka't pinili ko siya, upang siya'y makapag-utos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang sangbahayan pagkamatay niya upang ingatan ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng katuwiran at katarungan, upang dalhin ni Yahweh kay Abraham ang kanyang ipinangako sa kanya.”

Deuteronomy 5:33 (ESV), Lalakad ka sa lahat ng paraan … iniutos sa iyo ng Diyos

33 Lalakad ka sa lahat ng paraan na iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang kayo'y mabuhay, at upang ikabuti ninyo, at upang kayo'y mabuhay nang matagal sa lupain na inyong aariin.

Mga Awit 1:6 (ESV), ang daan ng matuwid

6 sapagka't nalalaman ng Panginoon ang daan ng matuwid, nguni't ang daan ng masama ay mapapahamak.

Mga Awit 5:8 (ESV), ituwid mo ang iyong daan sa harap ko

8 Patnubayan mo ako, Oh Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway; dumiretso ka sa harap ko.

Mga Awit 25:8 (ESV), tinuturuan niya ang mga makasalanan sa daan

8 Mabuti at matuwid ang Panginoon; kaya't tinuturuan niya ang mga makasalanan sa daan.

Mga Awit 27:11 (ESV), Ituro mo sa akin ang iyong daan, O PANGINOON

11 Ituro mo sa akin ang iyong daan, O PANGINOON, at akayin mo ako sa isang patag na landas dahil sa aking mga kaaway.

Mga Awit 86:11 (ESV), Ituro mo sa akin ang iyong daan, O PANGINOON

11 Ituro mo sa akin ang iyong daan, O PANGINOON, upang ako'y makalakad sa iyong katotohanan; pag-isahin ang aking puso na matakot sa iyong pangalan.

Kawikaan 10: 29-30 (ESV), Ang daan ng PANGINOON ay isang katibayan sa walang kasalanan

29 Ang daan ng PANGINOON ay isang katibayan sa walang kapintasan, ngunit pagkawasak sa mga manggagawa ng masama. 30 Ang matuwid ay hindi matatanggal, nguni't ang masama ay hindi tatahan sa lupain.

Kawikaan 12:28 (ESV), Sa landas ng katuwiran ay buhay

28 Sa landas ng katuwiran ay buhay, at sa landas nito walang kamatayan.

Marcos 1: 1-4 (ESV), Narito, sinusugo ko ang aking messenger sa harap ng iyong harapan

1 Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo, ang Anak ng Diyos. 2 Tulad ng nasusulat sa Propeta na si Isaias,Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa harap ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong lakad3 ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang: 'Ihanda ang daan ng Panginoon, ituwid ang kanyang mga landas, '" 4 Nagpakita si Juan, na nagbabautismo sa ilang at nagpahayag ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Lucas 1: 73- 79 (ESV), At ikaw, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan

73 ang sumpang isinumpa niya sa ating ama na si Abraham, na bibigyan kami 74 upang tayo, na mailigtas mula sa kamay ng ating mga kaaway, ay mapaglingkuran siya nang walang takot, 75 sa kabanalan at katuwiran sa harap niya sa lahat ng ating mga araw. 76 At ikaw, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; sapagka't ikaw ay haharap sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga lakad, 77 upang magbigay ng kaalaman sa kaligtasan sa kanyang bayan sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, 78 dahil sa malambing na awa ng ating Diyos, kung saan dadalawin tayo ng pagsikat ng araw mula sa itaas 79 upang magbigay ng ilaw sa mga nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, upang gabayan ang aming mga paa sa daan ng kapayapaan. "

Lucas 3: 2-6 (ESV), "Ang tinig ng sumisigaw sa ilang"

2 sa panahon ng mataas na pagkasaserdote nina Annas at Caiaphas, ang salita ng Diyos ay dumating kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. 3 At nagpunta siya sa buong rehiyon sa paligid ng Jordan, na nagpahayag ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. 4 Tulad ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni propeta Isaias,
"Ang tinig ng umiiyak sa ilang: 'Ihanda ang daan ng Panginoon, ituwid ang kanyang mga landas. 5 Ang bawat libis ay mapupuno, at ang bawat bundok at burol ay ibababa, at ang baluktot ay magiging tuwid, at ang magaspang na lugar ay magiging matuwid na daan. 6 at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. '"

Lucas 3: 21-22 (ESV), Ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya

21 Ngayon nang ang lahat ng mga tao ay nabautismuhan, at kailan Si Jesus din ay nabautismuhan at nagdarasal, ang langit ay nabuksan, 22 at ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya sa anyo ng katawan, tulad ng isang kalapati; at isang tinig ay nagmula sa langit, “Ikaw ang aking minamahal na Anak; sa iyo ay nasiyahan ako. "

Luke 4: 16-21 (ESV), Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinahiran niya ako "

16 At siya ay dumating sa Nazaret, kung saan siya ay pinalaki. At gaya ng nakagawian niya, pumunta siya sa sinagoga sa araw ng Sabado, at tumayo siya upang magbasa. 17 At ang scroll ng propetang si Isaias ay ibinigay sa kaniya. Inilabas niya ang scroll at nahanap ang lugar kung saan nakasulat ito, 18 "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagka't pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at muling makakita ng bulag, upang palayain ang mga inaapi, 19 upang ipahayag ang taon ng papabor sa Panginoon. " 20 At pinagsama niya ang scroll at ibinalik sa tagapag-alaga at umupo. At ang mga mata ng lahat sa sinagoga ay nakatuon sa kaniya. 21 At nagsimula siyang sabihin sa kanila,Ngayon ang Banal na Kasulatan na ito ay natupad sa iyong pandinig. "

Mga Gawa 10: 37-38 (ESV), pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret - Ang Diyos ay kasama niya

37 kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: 38 paano Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Nagpunta siya sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagka't ang Diyos ay sumasa kaniya.

Mateo 12:18 (ESV), Narito ang aking lingkod na aking pinili

18 "Narito, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu, at ipahayag niya ang hustisya sa mga Gentil.

Apocalipsis 1: 5-6 (ESV), Hesukristo ang tapat na saksi

5 at mula sa Si Jesucristo ang matapat na saksi, ang panganay ng namatay, at ang pinuno ng mga hari sa mundo. Sa kanya na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo 6 at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Mateo 12:18 (ESV), Narito ang aking lingkod na aking pinili

18 "Narito, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu, at ipahayag niya ang hustisya sa mga Gentil.

Mga Hebreo 1: 8-12 na tumutukoy sa Mga Awit 102: 25-28

Ang isang karaniwang maling pagbasa ay ang pagsasama sa Hebreyo 1:10 sa Mga Awit 102: 25 sa paraang kung saan hinuha si Jesus na siya na "mula pa noong una ay naglagay ng pundasyon ng lupa," at sa gayon si Jesus ay tagalikha ng Diyos. Subalit ito ay upang maipakita nang mali ang pagkakaugnay ng Hebreohanon 1: 8-9 na kasama ng Hebreo 1: 10-12. Tingnan natin ang mga talata ng Mga Awit na naka-quote sa Mga Hebreo at ang sipi ng Mga Hebreyo 1: 8-12.

Mga Awit 45: 6-7 (ESV), Diyos, iyong Diyos, ay pinahiran ka

6 Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay isang setro ng katuwiran; 7 minahal mo ang katuwiran at kinapootan ang kasamaan. Samakatuwid ang Diyos, iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kagalakan na higit sa iyong mga kasama;

Ang Mga Awit 102: 25-28 (ESV), Tulad ng isang balabal ay iyong igulong, tulad ng isang damit, ay mababago

25 Noon ay inilatag mo ang pundasyon ng mundo, at ang langit ay gawa ng iyong mga kamay. 26 Mawawala sila, ngunit mananatili ka; lahat sila ay magsusuot na parang damit. Papalitan mo sila tulad ng isang balabal, at sila ay mamamatay, 27 ngunit ikaw ay pareho, at ang iyong mga taon ay walang katapusan. 28 Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay tatahan na ligtas; ang kanilang mga anak ay tatatag sa harap mo.

Mga Hebreo 1: 8-12 (ESV), tulad ng isang balabal ay iyong igulong, tulad ng isang kasuutan ay mababago

8 Ngunit tungkol sa Anak [sinabi niya], “Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman at walang hanggan, ang setro ng katuwiran ay ang setro ng iyong kaharian. 9 Inibig mo ang katuwiran at kinapootan ang kasamaan; samakatuwid Ang Diyos, iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kasiyahan na lampas sa iyong mga kasama. " 10 At, “Ikaw, Panginoon, ay nagtatag ng pundasyon ng lupa sa pasimula, at ang langit ay gawa ng iyong mga kamay; 11 sila ay mawawala, ngunit ikaw ay mananatili; lahat sila ay mawawalan na parang damit, 12 tulad ng isang balabal ay iyong igugulong sila, tulad ng isang damit ay mababago sila. Ngunit pareho ka, at ang iyong mga taon ay walang katapusan. ”

"Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman", REV Komento

Ang Hebreo 1: 8 ay isang sanggunian sa Awit 45: 6 na may mga posibilidad para sa pagsasalin ng "Ang iyong trono ay mula sa Diyos," o "Ang iyong trono ay isang trono ng Diyos ”(Ang Expositor's Bible Commentary). Ang "iyong trono ay Diyos magpakailanman" nangangahulugan na ang Diyos ay ang awtoridad, ang "trono" ng hari, at ang hari ay naghahari na may awtoridad ng Diyos. Ang haring ito, at sa pagdugtong ang Mesiyas, ang totoong hari ng Israel, ay binigyan ng grasya at pinagpala ng Diyos (Sal. 45: 2). Sa ilaw na iyon, nararapat na kilalanin ng haring ito na ang Diyos ang mapagkukunan ng kanyang pagkahari, na ang punto ng Awit 45: 9. Ang Awit 45 ay isang awit ng kasal sa kasal para sa isang Davidikong hari, marahil kahit kay Solomon, at sa karagdagan, ang ilan dito ay nalalapat sa Mesiyas. Tinawag siyang "hari" at "Solomon" sa komentaryong entry na ito para sa kadalian ng pag-unawa, ngunit may isa pang hari na David ang maaaring nasa isip.

Ang Hebreong teksto ng Awit 45: 6 ay bukas sa maraming magkakaibang interpretasyon at pagsasalin. Sumulat si Allen Ross: "… mayroong hindi bababa sa limang makatwirang interpretasyon" (Kregel Exegetical Library: Isang Komento sa Mga Awit, Tomo 2). Dahil sa mga posibleng salin, maaaring hindi namin masabi na, "Ito ang nag-iisang tamang interpretasyon," ngunit maaari kaming magbigay ng katibayan para sa kung ano ang tila pinaka-mabubuhay na pagsasalin at interpretasyon. Si Robert Alter, sa The Hebrew Bible: A Translation with Commentary, ay isinalin ang Awit 45: 7 bilang "Ang iyong trono ng Diyos ay magpakailanman," at isinulat niya sa komentaryo, "Ang ilan ay binibigyang kahulugan ang Hebreyo dito na nangangahulugang, 'Ang iyong trono, O Diyos , "Ngunit magiging maanomalyang magkaroon ng isang address sa Diyos sa gitna ng tula dahil ang buong salmo ay nakadirekta sa hari o sa kanyang ikakasal."

Upang maunawaan ang Awit 45: 6, dapat muna nating malaman ang ilang mga katotohanan tungkol dito. Halimbawa, ang nagsasalita ay ang salmista, hindi Diyos. Ang salmista ay nagsasalita tungkol sa Diyos sa pangatlong persona, halimbawa, "Pagpalain ka ng Diyos magpakailanman" (Awit 45: 2), at "Pinahiran ka ng Diyos" (Awit 45: 7). Iniisip ng ilang tao na ang Diyos ang nagsasalita, ngunit ang teksto ay nagtatalo laban dito. Gayundin, ang salmo ay isang salitang "dalawahang propesiya". Ang paksa ng salmo ay ang hari ng Israel, kapwa ang hari ng David na naghahari sa trono ni David (malamang Solomon), na nag-aasawa at may mga anak (tingnan ang komentaryo sa Sal. 45: 9) at pati na rin ang Mesiyas, ang "higit na dakilang David" na sa kalaunan ay magmamana ng trono magpakailanman. Sa gayon, ang ilang mga talata sa salmo ay mas malinaw na tumuturo sa Mesiyas habang ang iba naman ay mas malinaw na tumuturo sa hari ng David, tulad ng tungkol sa pagkakaroon niya ng isang reyna, kasal at pagkakaroon ng mga anak. Yamang ang Awit 45 ay naglalaman ng dalawahang mga hula (tulad ng nakita natin sa itaas), at ang Awit 45: 6-7 na nalalapat pareho kay Solomon at sa Mesiyas, kung ang talata ay tumatawag sa hari na "Diyos," kung gayon magkatulad sa Solomon at sa Mesiyas na Diyos, na hindi matatagalan, at walang panloob na dahilan upang ilapat ang Awit 45: 6 sa Mesiyas nang walang talata 7 na nalalapat sa iisang hari

Ang Awit 45 ay ang paghahayag ng Diyos sa mga Hudyo upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanilang hari, at binasa ng mga Hudyo ang Awit sa loob ng maraming siglo at alam na sa huli ito ay tungkol sa kanilang Mesiyas, ngunit hindi kailanman napagpasyahan na ang Mesiyas ay "Diyos sa laman" o bahagi ng isang Triune Diyos Na alam ng mga Hudyo na ang Awit 45 sa huli ay sumangguni sa kanilang Mesiyas ay napanatili sa kanilang pagsulat. Halimbawa, ang Targum (isang Arameikong komentaryo sa Lumang Tipan) ay binibigyang kahulugan ang Awit 45: 2 bilang, "Ang iyong kagandahan, O hari na Mesiyas, ay higit sa sa mga anak ng mga tao" (Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Mesias, William B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI. Ikalawang bahagi, p. 718). Kaya't kung ang Diyos ay nagbigay ng paghahayag sa Kanyang mga tao upang sabihin sa kanila na ang Mesiyas ay magiging Diyos, ang Kanyang pagsisikap ay isang mabibigo na kabiguan, at iyon ay magandang katibayan na ang salmo ay hindi sinasabi na ang Mesiyas ay Diyos sa laman.

Mayroong isang bilang ng mga pahayag sa Awit 45 na nagpapakita na ang hari sa salmo ay hindi Diyos, ngunit isang tao. Halimbawa, sinasabi ng Awit 45: 2, "Ikaw ang pinakamaganda sa mga anak ng mga tao," kung gayon nakikilala siya bilang isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng karaniwang idyoma para sa isang tao, "anak ng tao," at pagkatapos ay sasabihin, "Pinagpala ka ng Diyos magpakailanman." Sa pagsasabing ang "anak ng tao" (tao) na ito ay pinagpala ng Diyos, ang salmo ay nagbibigay ng higit pang katibayan na ang tinukoy na hari ay hindi Diyos. Walang katibayan sa Banal na Kasulatan na ang Diyos ay pinagpala ng Diyos, at tila walang dahilan o pangangailangan para doon, ngunit ang mga tao ay kailangang pagpalain ng Diyos at madalas na napapala ng Banal na Kasulatan. Higit pang Katibayan na ang salmo ay nagsasalita tungkol sa isang hari ng tao ay nasa Awit 45: 7, na nagsasabing, "Inibig mo ang katuwiran at kinamumuhian mo ang kasamaan. Samakatuwid ang Diyos, iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kagalakan na higit sa iyong mga kasamahan. " Tinatawag ng teksto ang Diyos, "iyong Diyos," ibig sabihin, ang hari ng Diyos, ay nagpapakita na ang hari ay mas mababa sa Diyos. Ang "Diyos" ay walang Diyos.

Bukod dito, "pinahiran" siya ng Diyos ng hari, na inilagay siya sa itaas ng kanyang "mga kasamahan." Ito ang katibayan laban sa isang interpretasyong Trinitaryo ng talata sa maraming kadahilanan. Ang isa ay ang "Diyos" ay walang anumang mga kasamahan na maitatakda sa itaas, samantalang ang tao na hari ng Israel, kasama na ang Mesiyas, ay may mga kapantay. Ang Mesiyas, si Jesucristo, ay may mga kapantay sapagkat siya ay ganap na tao at hindi isang Diyos-tao tulad ng iginiit ng Trinitaryong teolohiya. Gayundin, sinabi ng Awit 45: 7 na ang haring ito ay nagmamahal sa katuwiran at kinamumuhian ang kasamaan, at "samakatuwid" pinahiran siya ng Diyos. Ito ay may ganap na kahulugan kung ang hari ay tao, ngunit kung ang haring ito ay "Diyos," pinahiran ba talaga siya dahil mahal niya ang katuwiran? Walang katuturan na ang "Diyos" ay kailangang pinahiran ng langis at wala ring kahulugan na ang Diyos ay pinahiran sapagkat "mahal niya ang katuwiran." Dahil sa kahulugan ang Diyos ay matuwid at gustung-gusto ang katuwiran, walang katuturan na sabihin na pinahiran ang Diyos sapagkat mahal Niya ang katuwiran. Sa buod, ang Awit 45 ay hindi Diyos na nakikipag-usap sa Diyos. Ito ang pagsasalita ng salmista, at ang paksa ay isang hari ng tao.

Maraming mga Biblikal na Unitarian ang tumatanggap ng isang pagsasalin ng Awit 45: 6 na halos kapareho ng karaniwang pagsasalin ng Trinitaryo. Gayunpaman, kinikilala nila na ang "Elohim" ("Diyos" o "diyos") ay maaaring tumukoy sa isang tao, at sa kasong ito ay inilalapat nila ito sa isang human king at human Mesias. Isang karaniwang salin sa Biblikal na Unitarian ay: "Ang iyong trono, O diyos, ay magpakailanman at magpakailanman." Ang mga ahente ng Diyos ay maaaring tawaging Diyos. (Juan 10: 34-36, Mga Awit 82: 6-7, Exodo 7: 1, Exodo 21: 6, Exodo 22: 8-9). Ang isa na Tinatawag na Diyos dito ay inilalapat sa pinahiran ng Diyos. Ang katagang Diyos ay tumutukoy sa kapangyarihan at kataas-taasang awtoridad na mayroon siya sa kahariang ito na itinatag at sinusuportahan niya. Ang mesias ay hindi literal na Diyos ngunit may banal na awtoridad bilang piniling ahente ng Diyos na mamuno sa mundo sa kabutihan. Ito ay maliwanag sa talata 9 kung saan sinasabi na "Diyos, iyong Diyos, ay pinahiran ka". Iyon ay, ang pinahiran ng Diyos ay "Diyos" sa diwa na siya ang pinili ng Diyos upang mamuno. Siya ang Diyos sa pamamagitan ng proxy ngunit hindi sa pamamagitan ng ontology. Para sa higit pa tungkol dito tingnan ang Biblikal na konsepto ng Ahensya tingnan https://biblicalagency.com

Karamihan sa komentaryong nasa itaas ay mula sa REV (Revised English Version) Komento sa Bibliya: https://www.revisedenglishversion.com/Psalms/chapter45/6 , ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship

"Mula pa noong una ay inilatag mo ang pundasyon ng lupa - tulad ng isang balabal ay iyong lululutin, tulad ng isang damit ay mababago"

Ang Hebreo 1: 10-12 ay isang sanggunian ng Awit 102: 25-28. Ang talata sa Hebreo ay sinipi mula sa teksto ng Septuagint ng Lumang Tipan, na medyo naiiba mula sa Hebreong teksto. Ang mga talata 10-12 ay nauugnay sa mga talata 8-9 ng "at" ngunit ang pag-uugnay ay hindi tinukoy. Ang mga Trinitaryo ay pinagsama ang "ikaw, Panginoon" na naglagay ng pundasyon ng mundo sa simula sa "ng Anak" ng talata 8. Gayunpaman, ang tamang pagsasama ay "Diyos, iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kagalakan sa kabila ng ang iyong mga kasamahan "na may" tulad ng isang balabal ay iyong igulong, tulad ng isang damit ay mababago. " Iyon ay, ang plano ng Diyos ay gamitin ang kanyang pinahiran upang hatulan ang mundo sa katuwiran (Mga Gawa 17: 30-31). Sa pamamagitan ni Cristo, ang hinirang na ahente ng Diyos, isasaayos ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili. (1 Cor 15: 24-28)

Ang Hebreo 1: 10-12 ay isang propetikong sanggunian na tumutukoy sa bagong nilikha kaysa sa orihinal na nilikha. Kung magpapatuloy lamang tayong magbasa ng Mga Hebreyo, na naaalala na ang orihinal na teksto ay walang mga putol na kabanata, ang Hebreyo 2: 5 ay nagbibigay ng paglilinaw, "Hindi sa mga anghel na napasailalim niya ang darating na mundo, na pinag-uusapan natin." Alinsunod dito, ang paksa ng seksyon na ito ng Mga Hebreyo ay hindi ang kasalukuyang langit at lupa, na nilikha ng Diyos, ngunit ang hinaharap na langit at lupa, na pangasiwaan ng Anak. Dapat tandaan ng mambabasa na ang salitang "simula" ay hindi kailangang mailapat sa ganap na simula ng oras, ngunit sa simula ng isang bagay na tinukoy ng may-akda.

Maraming mga sanggunian sa Lumang Tipan at Bagong Tipan ang nagsasabi sa atin na magkakaroon ng isang bagong langit at lupa pagkatapos ng isang ito, na kasalukuyang tinitirhan natin, ay pumanaw. Una ang langit at lupa ng 1000 taong Milenyal na Kaharian ni Jesus, na mawawala (Isaias 65:17; Apoc. 20: 1-10), at pagkatapos ang langit at lupa ng Apocalipsis 21: 1-22: 21, na magtatagal magpakailanman Iminumungkahi ng konteksto na ang Hebreo 1:10 ay nagsasalita tungkol sa mga hinaharap na langit at lupa. Ang Hebreo 1: 6, na nagsasabing, "nang muling dalhin Niya ang panganay sa mundo", ay isang sanggunian sa pagpapaandar ni Jesus bilang tagapagtatag ng paparating na mundo ng Kaharian. Ang mga paminsan-minsang talata na maaaring magkaroon ng hindi siguradong pagkakaugnay sa bawat isa ay hindi dapat lumampas sa malinaw na ebidensya na ipinamahagi sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan.

Karamihan sa komentaryong nasa itaas ay mula sa REV (Revised English Version) Komento sa Bibliya: https://www.revisedenglishversion.com/Hebrews/chapter1/10, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship

Mga Gawa 17: 30-31 (ESV), hahatulan ng Diyos ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya

30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 sapagkat itinakda niya ang isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

1 Mga Taga Corinto 15: 24-28 (ESV), inilagay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa.

24 Pagkatapos ay darating ang wakas, nang maihatid niya ang kaharian sa Diyos Ama matapos na sirain ang bawat pamamahala at bawat awtoridad at kapangyarihan. 25 Sapagkat dapat siyang maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. 26 Ang huling kaaway na nawasak ay ang kamatayan. 27 para sa "Ang Diyos ay naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. " Ngunit nang sabihin nito, "lahat ng mga bagay ay napailalim," malinaw na siya ay walang kasama na nagpailalim sa lahat ng mga bagay sa ilalim niya. 28 Kapag ang lahat ng mga bagay ay napasailalim sa kaniya, kung gayon ang Anak mismo ay sasailalim din sa kaniya na nagpasakop sa lahat ng mga bagay sa ilalim niya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat.

Mga Hebreo 2: 5 (ESV), napailalim ng Diyos ang darating na mundo, na kung saan nagsasalita tayo

5 Sapagka't hindi sa mga anghel ang napailalim ng Diyos sa darating na mundo, na sinasabi natin.

Isaias 65:17 (ESV), "Lumilikha ako ng mga bagong langit at isang bagong lupa"

17 “Sapagkat masdan, Lumilikha ako ng mga bagong langit at isang bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o maiisip.

Pahayag 21: 1-2 (ESV), nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa

1 pagkatapos Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay namatay na, at ang dagat ay wala na. 2 At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda tulad ng isang babaing ikakasal na pinalamutian para sa kanyang asawa.

Titingnan nila siya kung sino ang kanilang tinusok, Zacarias 12:10

Ang ilan ay nabasa sa Zacarias 12:10 na ang Panginoong Diyos ay ang natusok, sapagkat ang ilang mga bersiyong Ingles ng Zacarias 12:10 ay nabasa: "Titingnan nila ako, ang kanilang tinusok…" Gayunpaman, may mga isyu sa tekstuwal na kasangkot sa ang paghahatid ng Hebreong teksto na susuriin upang magkaroon tayo ng tamang salin at kahulugan ng talata. Ang ilang mga tagasalin ay naghahatid ng isang panghalip ng unang tao ("ako") sapagkat nakikita nila ang talatang ito bilang pagbabalik sa Diyos at kaya isinasalin nila ang "titingnan nila ako." Ngunit ang ibang mga tagasalin ay nagbibigay ng isang pangatlong panghalip ("siya," o "ang isa") sapagkat nakikita nila ang parirala na tumutukoy sa ibang tao bukod sa Diyos. Parehong isinalin ng Revised Standard Version (RSV) at ng New American Bible (NAB) ang parirala na "upang kapag tumingin sila sa kanya…." Ang Septuagint (bersyon ng Griyego ng Lumang Tipan, na mabibigkas na naka-quote sa Bagong Tipan) ay walang anumang sanggunian sa isang tinusok. 

Zacarias 12:10 (ESV)

10 At aking ibubuhos sa sambahayan ni David at sa mga nananahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at mga paghingi ng awa, sa gayon, kapag sila ay tumingin sa akin, sa kaniya na kanilang tinusok, sila ay tatangis para sa kanya, tulad ng pagluluksa ng isang nag-iisang anak, at umiiyak ng mapait sa kanya, tulad ng pag-iyak ng isang panganay.

Zacarias 12:10 (RSV)

At aking ibubuhos sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang isang espiritu ng awa at pagsusumamo, sa gayon, kapag tiningnan nila siya na kanilang tinusok, sila'y tatangis para sa kaniya, na gaya ng pagluluksa ng nag-iisang anak, at umiiyak ng mapait sa kanya, tulad ng pag-iyak ng isang panganay.

Zacarias 12:10 (NETS, Pagsasalin ng Septuagint)

10 At ibubuhos ko ang isang espiritu ng biyaya at awa sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Ierousalem, at sila ay tumingin sa akin sapagkat sila ay sumayaw ng matagumpay, at sila ay tatangisan para sa kanya ng isang pagdadalamhati tulad ng sa isang mahal sa buhay, at sila ay masaktan ng sakit na para sa isang panganay.

Juan 19:37 (ESV), Titingnan nila siya na kanilang tinusok

37 At muling sinabi ng isa pang Banal na Kasulatan,Titingnan nila siya na kanilang tinusok. "

"Titingnan nila ang isa na kanilang tinusok", REV Komento

Ang mga tagasalin at komentarista na naniniwala na ang salitang "butas" ay dapat na sumangguni sa panghalip na "siya" na nagbanggit ng mga pagkakaiba-iba sa tekstuwal na mas malinaw na binasa ang "kanya." Sumasang-ayon ito sa pag-agos ng pangungusap na nagpapatuloy sa salitang "siya" sa mga pariralang "sila ay tatangis para sa kanya" at "malungkot na magdurusa para sa kanya." Ang pagkaunawa ng mga Hudyo sa talatang ito ay palaging ang tinusok ay isa sa isang malapit na ugnayan sa Diyos, ngunit walang talaan ng sinumang maagang komentarista ng mga Judio na naintindihan ang Zacarias 12:10 na nagsasabing kahit papaano ay Si Yahweh Mismo ay darating sa laman at maging "butas." Sa halip, ang talatang ito ay nauugnay sa pagbutas sa ipinangakong Mesiyas, na kung saan marami sa Jerusalem ang tatangis at iiyak, at sa gayon ay maliwanag na ang RSV at NAB ay nag-aalok ng isang mas mahusay na pagsasalin ng talata upang maiparating ang kahulugan na ito.

Ang isa pang mahalagang kadahilanan upang maniwala na "siya" ay ang tamang pagbasa ng orihinal na teksto ng Zacarias 12:10 ay ang paraan ng pagsipi sa Juan 19:37, matapos na itapon ng sundalong Romano ang kanyang sibat sa panig ni Cristo. Ang Griyego na teksto ng Juan 19:37 ay mababasa: "at muli, isa pang banal na kasulatan ang nagsasabing, 'Titingnan nila ang sinaksak nila.' "Siya," ngunit wala sa kanila ang hindi sumasang-ayon sa pagsasalin ng tekstong Greek sa Bagong Tipan. Wala sa mga bersyon ang may kasamang isang panghalip ng unang tao ("ako"), at karamihan sa mga ito ay nagbibigay ng salitang "siya" tulad din ng KJV, NAB at RSV. Kung ang orihinal na pagbasa ng Zacarias 12:10 ay binabasa ang "ako" sa halip na "siya," kung gayon ang "ako" ay tiyak na pagbabasa ng Juan 12:10. Sa kabilang banda, ang pagsipi ng Bagong Tipan sa Juan 19:37 ay sumasang-ayon sa pagbasa ng Zacarias 19:37 sa RSV at iba pang mga bersyon. Samakatuwid ang wastong pagbasa ng Zacarias 12:10 ay "siya," at makikita iyon sa Juan 12.

Hindi lamang ang Zacarias 12:10 ay sinipi sa Juan, ngunit ito rin ay tinukoy sa Apocalipsis. Sinabi sa Apocalipsis 1: 7, “Narito, siya ay parating kasama ng mga ulap, at makikita siya ng bawat mata, maging ang mga tumusok sa kanya; at ang lahat ng mga tao sa lupa ay tatangis dahil sa kaniya. Gayon din ito! Amen. " Malayang inaamin ng mga komentarista na ang talatang ito ay tumutukoy pabalik kay Zacarias, at gumagamit ito ng panghalip na "siya" at hindi "ako." Ito ay higit na katibayan na ang Hebreong teksto ng Zacarias ay dapat basahin ang "siya," o "ang isa," at sa gayon ay napagpasyahan natin na ang panloob na katibayan ng Banal na Kasulatan ay nagpapahiwatig na ang sinaksak kay Zacarias ay hindi ang Diyos Mismo kundi ang nasa isang malapit na ugnayan sa Diyos, ibig sabihin, ang Mesiyas.

(Revised English Version (REV) Komento sa Bibliya, https://www.revisedenglishversion.com/Zechariah/chapter12/10, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship)