Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Mga Kaugnay na Link sa Website
Mga Kaugnay na Link sa Website

Mga Kaugnay na Link sa Website

Panlabas na Link 

Mga link sa mga panlabas na mapagkukunan at website.

Mga Link ng Unitarian ng Bibliya

REV Bibliya

Ang Revised English Version® (REV®) ay isang modernong salin sa Bibliya na ginawa ng Spirit & Truth Fellowship International. Ang REV ay isinalin mula sa isang pananaw na teolohikal na unitarian na teolohikal at naglalaman ng maraming komentaryo kapag kumakalat sa mga partikular na talata.

Ang Nag-iisang Diyos, ang Ama, Sa Tao Pagsasalin ng Mesiyas (Bagong Tipan) 

Pagsasalin sa Bibliya ng Unitarian ng Bagong Tipan ni Sir Anthony F. Buzzard. Ang natatanging halaga ng salin na ito ay nakasalalay sa pagpapakilala nito at mga kasamang tala, na idinisenyo upang maitama ang malawak na hindi pagkakaunawaan na sanhi ng post-biblikal, hindi napagmasdan na tradisyon. Ang ilang mga modernong pagsasalin ay gumagamit ng ibang mga pagsasalin bilang isang batayang teksto.

bib Bibliyaunitarian.com

Biblikal na Unitarian website na may maraming mga artikulo at mapagkukunan.

biblikal na yunitarian ng YouTube Channel
Spirituhan at Katotohanan Fellowship International

Ang SPIRT & TRUTH ay isang pandaigdigan, multimedia, multigenerational platform ng pag-aaral na tumutulong sa mga tao na magkakasama kay Cristo sa pamamagitan ng mga video, podcast, artikulo, blog, social media networking, isang proyekto sa pagsasalin at komentaryo sa Bibliya, isang virtual center ng pagkatuto, online at lokal na pakikisama, panrehiyon at pambansang mga kaganapan, at higit pa.

truthortradition.com

Pagtuturo at mapagkukunan ng Unitarian ng Bibliya

Restorasi Fellowship

Nakatuon sa pagbawi ng mga paniniwala ng mga alagad noong unang siglo ni Jesus, ang Mesiyas. Itinatag ni Sir Anthony Buzzard, Bt., MA (Oxon.) MA Th. noong 1981

Restorasi Fellowship YouTube Channel
Repormasyon ng ika-21 Siglo

Ang bawat isa sa aming mga paksa ay may sariling seksyon ng website na puno ng mga artikulo, video, audio at iba pang mga tampok ng ilan sa mga nangungunang manunulat at nagsasalita mula sa isang Diyos na naniniwala ngayon.

onegodworship.com

Pagtuklas sa kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa iisang Diyos at kung paano ito maaaring naiiba mula sa tradisyon ng Simbahan.

Trinities.org

Site at podcast upang surbey, ipaliwanag, at suriin ang mga teorya tungkol sa Diyos, Hesus, at sa Trinidad.

Mga Channel sa YouTube ng mga Trinidad
Unitarian Christian Alliance

Itinatag noong 2019, ang UCA ay isang network na nakatuon sa katotohanan ng One God. Habang humahawak sa iba`t ibang paniniwala sa iba pang mga lugar, lahat ng mga kasapi ng UCA ay sumasang-ayon na ang Diyos ng Bibliya ay ang Ama lamang, at si Jesus ang kanyang katawang Mesiyas. Ang misyon ng UCA at ang lumalaking pagiging miyembro nito upang itaguyod ang unitarian theology at upang ikonekta ang magkatulad na mga naniniwala sa buong mundo.

Mga Disipulo ng Kristiyano sa Simbahan na Online
The Trinity Delusion - Apologetics ni Brother Kel

Ang mga artikulo sa site na ito ay higit na nakatuon sa mga may alam na mga teologo ng Trinitaryo at mga humihingi ng paumanhin, o sa mga nais maabisuhan, kung sila man ay mga teolohiko sa bokasyonal at mga humihingi ng tawad o kung sila man ay everday laypeople. Habang walang impormasyon o laissez-faire Makakahanap ang mga "Trinitarians" ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga pahinang ito, hindi sila ang inilaan na madla. Sa madaling salita, ang ilan sa mga mas mahigpit na tunog na maaari kong idirekta sa mga "Trinitarians" ay hindi kinakailangang nakadirekta sa iyo dahil lamang sa tinuruan kang maniwala sa Trinity. Napakainis ko na ang mga iskolar ng akademiko, teologo, at apologist, alam ang ilang mga katotohanan tungkol sa isyung ito at huwag isiwalat ang mga ito nang matapat sa mga pang-araw-araw na tao.

restitutio.org

PAGPAPASALIK SA TUNAY NA KRISTIYANISMO

Isang lugar para sa teolohiya, kasaysayan ng simbahan, mga paghingi ng tawad, inspirasyon, at iba pang mga posibilidad at pagtatapos

thebiblejesus.com

Biblikal na Unitarian site na may iba't ibang mga artikulo na nakatuon sa kung sino ang Diyos ng Bibliya at kung sino si Jesucristo, at kung ano ang tungkol sa kanyang buhay at katuruan.

thetrinityontrial.com

Isang lumalaking koleksyon ng malalim na exegetical at makasaysayang mga artikulo sa pagsasaliksik tungkol sa doktrina ng Trinity.

trinityexamined.com

Ang website na ito ay ginawa matapos na akayin ng Diyos na hamunin ang tanyag na doktrinang Trinitaryo mula sa gramatikal at makasaysayang pananaw ng Banal na Kasulatan.

plato.stanford.edu/entries/trinity/

Stanford Encyclopedia of Philosophy - Trinity Entry

noTrinity App

Isang pagsusuri sa Bibliya sa doktrina ng Trinity

IntegritySyndicate.com

Mga Misyon ng Unitarian ng Bibliya

Lord Harvest International

Nagsusumikap ang Lord Harvest International na hikayatin, palakasin at suportahan ang mga simbahan, bata at pamilya para sa Kaharian ng Diyos.

IntegritySyndicate.com

Mga Link ng Doktrina ng Mga Apostol

Mga ApostolDoktrina.net

Kasunod sa Pagtuturo ng mga Apostol sa aklat ng Mga Gawa (Mga Gawa 2:38, Mga Gawa 8: 12-17, Mga Gawa 10: 44-48, Mga Gawa 19: 2-7) at sa Roma 6: 2-4. Ito ay isang site na nakatuon sa mga Apostol na nagtuturo ng aklat ng Mga Gawa.

Ang Huling Repormasyon

"Ang nabasa natin sa aklat ng Mga Gawa ay para din sa araw na ito at kailangan nating bumalik sa simpleng buhay ng disipulo na mayroon ang mga unang Kristiyano. Ang Huling Repormasyon ay isang repormasyon tungkol sa totoong ebanghelyo at simpleng buhay na alagad, ngunit isang repormasyon din ng simbahan. "

Nagsasanay sila ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus. 

Repormasyon ng ika-21 Siglo

Marahil ang nag-iisang pinakamahalagang punto sa doktrina ng mga apostol ay matatagpuan mula sa mga salitang "Ginawa siya ng Diyos na maging Panginoon at Cristo" sa Mga Gawa 2:36 sa utos ni Pedro na magpabautismo sa pangalan ni Jesus na "Cristo" sa Mga Gawa 2: 38. Ang salitang Griyego na isinalin bilang Cristo ay "Christos" at tumutukoy sa isa na pinahiran ng langis. Inihayag ni Pedro sa Mga Gawa 10:38 na "pinahiran" ng Diyos si Jesus na Nazaret. Sa mga apostol, si Jesus ay hindi Diyos, kundi ang Cristo, ang pinahiran ng Diyos.

Ang totoong katuruang apostoliko sa ikalawang kabanata ng Mga Gawa, pati na rin sa balanse ng Mga Gawa, ay hindi natagpuan ang isang solong pagkakataon kung saan itinuturo ng mga apostol sa mga tao na si Jesus sa katunayan ang Ama o Diyos sa laman. Kaya, tayo ay maging tunay na apostoliko! Ipangaral natin sa mga bansa ang totoo at kumpletong mensahe ng apostoliko - hindi na si Hesus ay Diyos na Makapangyarihan sa lahat - ngunit higit na siya ang ginawang Diyos at Cristo ng Diyos. Si "Jesus" ang Mesiyas!

Higher Ground Church, TN

Ang aming tugon sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay magsisi (magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip) at maniwala sa ebanghelyo (Marcos 1:15), aminin ang ating pananampalataya, magpabautismo sa tubig sa pamamagitan ng paglulubog sa pangalan ni Jesus at tanggapin ang espiritu ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pedro:

Magsisi kayo, at magpabinyag sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan; at matatanggap mo ang regalong ng Banal na Espiritu (Mga Gawa 2:38).

Ang pagiging "kay Cristo" ay gumagawa ng isang tao na kasali sa bagong tipan ng Diyos (Heb. 13:20, 21). Sa tipang ito, si Jesus ang ating tagapamagitan sa Diyos (1 Tim. 2: 5), ang ating pinuno - ang ating pinuno (1 Cor. 11: 3). Sa bagong tipan, si Jesus ang ating guro at hahatulan tayo ng kanyang mga salita (Juan 12: 48-50).

Lakeshore Bible Church, Temple AZ

Ang tugon ng tao sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay ang paniniwala sa ebanghelyo, pagtatapat ng pananampalataya, bautismo sa pamamagitan ng paglulubog sa pangalan ni Jesus, at paglaki sa buhay Kristiyano (Roma 6: 4-6; Gawa 2:38).

IntegritySyndicate.com

Kritikal sa Tekstural / Kasaysayang Kristiyano

Ang Kaso Laban sa Q

Ang karaniwang solusyon sa Suliranin sa Synoptic ay ipinapalagay na sina Mateo at Lukas ay gumawa ng independiyenteng paggamit hindi lamang kina Marcos kundi pati na rin ng isa pang mapagkukunan, ngayon nawala, na tinawag na 'Q'. Ngunit sa Ang Kaso Laban sa Q Pinagsasama ni Mark Goodacre ang isang malakas na pagpapatunay ng Markan Priority na may maingat at detalyadong pagpuna ng teorya ng Q, na nagbibigay ng mga sariwang pananaw sa katibayan na iginuhit hindi lamang mula sa tradisyunal na pamamaraan kundi pati na rin mula sa mga napapanahong diskarte sa iskolar.

Ang Synoptic Problem 

Masasabing ang pinakadakilang enigma sa panitikan sa kasaysayan, ang Suliranin sa Synoptic ay nakabighani ng mga henerasyon ng mga iskolar na napagtutuunan ang mga kasunduan, mga hindi pagkakasundo, mga pagkakaiba-iba, at mga kakaibang ugnayan ng pagitan ng unang tatlong ng aming mga kanonikal na Ebanghelyo. Gayunpaman ang Synoptic Problem ay mananatiling hindi maa-access sa mga mag-aaral, sa lalong madaling panahon gusot sa maliwanag na pagiging kumplikado. Ngunit ngayon si Mark Goodacre ay nag-aalok ng isang paraan sa pamamagitan ng maze, na may pangako ng paglitaw sa huli, na nagpapaliwanag sa isang buhay na buhay at nakakapreskong istilo kung ano ang kasangkot sa pag-aaral ng Synoptic Problem, kung bakit ito mahalaga at kung paano ito malulutas. Ito ay isang nababasa, balanseng at napapanahong gabay, perpekto para sa mga mag-aaral na undergraduate at ang pangkalahatang mambabasa.

IntegritySyndicate.com

Pangunahing Site

Batayan ng Mga Site ng Banal na Kasulatan

Mga Lugar ng Doktrina ng Apostoliko

Mga Sitearian ng Sitearian sa Bibliya