Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Listahan ng Website ng Syndicate ng Integridad
Listahan ng Website ng Syndicate ng Integridad

Listahan ng Website ng Syndicate ng Integridad

Listahan ng Website ng Syndicate ng Integridad

Pangunahing Site

https://integritysyndicate.com - Panunumbalik ng 1st Century Apostolic Christian

Mga Lugar ng Pagtuturo ng Apostoliko

https://lovefirst.faith - Ang Pag-ibig ay Unahin

https://EssentialGospel.faith - Pag-unawa sa pangunahing mensahe ng Ebanghelyo

https://GospelOfActs.com - Pagtuklas ng Ebanghelyo ng Mga Gawa

https://NotUnderTheLaw.net - Hindi tayo nasa ilalim ng batas (hindi nasa labas ng batas ng Diyos) ngunit nasa ilalim ng batas ni Kristo

https://ApostlesDoctrine.net - Kasunod sa pagtuturo ng mga Apostol

https://BaptismInJesusName.com  - Kasunod sa orihinal na anyo ng bautismo ng Kristiyano

https://PrayerIsNecessary.com - Isang pangkalahatang ideya ng kahalagahan ng panalangin na may mga alituntunin sa kung paano tayo dapat manalangin

Batayan ng Mga Site ng Banal na Kasulatan

https://KJVisCorrupt.com - Paglantad sa King James Version ng Bibliya

https://BestEnglishTranslations.com - Pagkilala sa Pinakamahusay na Mga Pagsasalin sa Ingles ng Bibliya

https://LukePrimacy.com – Ang kaso para sa pagkakaroon ng Lucas-Acts bilang pangunahing saksi ng Apostolikong Kristiyanismo

Mga Sitearian ng Sitearian sa Bibliya

https://TrueUnitarian.com - Ang mga pundasyon ng Bibarian Unitarianism

https://UnderstandingLogos.com - Ang totoong kahulugan ng Salita sa prologue ni Juan

https://BiblicalAgency.com - Pag-unawa sa Batas ng Ahensya - Isang Susing Konsepto sa Bibliya na Nauukol kay Cristo

https://IamStatements.com  - Pag-unawa sa kung paano nakikilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga Ebanghelyo

https://JesusIsTheModel.com - Pag-unawa kung paano si Jesus ang modelo para sa atin.

https://OneGodOneLord.faith - Pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng iisang Diyos, ang Ama, at isang Panginoon, si Jesucristo

https://OneMediator.faith - Ang mahahalagang sangkatauhan ng iisang tagapamagitan na si Jesucristo

https://PreexistenceOfChrist.com - Pag-unawa sa anong diwa ang prerexist ni Kristo

https://FormOfGod.com - Pagsusuri ng Mga Taga-Filipos 2 - Hindi Pagtaas ng Kauna-unahan

https://BibleConflations.com - Ang pagtanggi sa maling pagkakakumpuni ng Banal na Kasulatan na mahihinuha si Hesus ay Diyos

https://ControllingInfluence.com - Pag-unawa kung ano ang Banal na Espiritu

https://TrinityDelusion.net - Pagtanggal sa maling akala ng Trinity

https://OnenessRefutation.com - Mga problema sa doktrina ng Oneness (Modalism)

https://ApostolicUnitarian.com - Kasunod sa Doktrina ng mga Apostol at paniniwala ng Unitarian sa iisang Diyos, ang Ama, at iisang Panginoon, si Jesucristo

Site ng Refutation

https://ChristianRefutation.com - Ang pagtanggi ng mga Kristiyano sa maling aral

Social Network / Site ng Komunidad

https://WayofChrist.faith - Komunidad para sa pagpapanumbalik ng ika-1 siglong Kristiyanismo

Pagsusuri sa Teolohiko

Ang teolohikal na sarbey na ito ay makakatulong sa iyong pag-unawa sa teolohiya ayon sa Banal na Kasulatan.

https://forms.gle/mbep8hyivtXBin2B6

Pangunahing Site

Mga Lugar ng Doktrina ng Apostoliko

Batayan ng Mga Site ng Banal na Kasulatan

Mga Sitearian ng Sitearian sa Bibliya

Komunidad / Social Network