Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Pagkontrol ng Impluwensya - Ano ang Banal na Espiritu
Pagkontrol ng Impluwensya - Ano ang Banal na Espiritu

Pagkontrol ng Impluwensya - Ano ang Banal na Espiritu

Ano ang Banal na Espiritu? - Ang Banal na Espirito Nataposod

Ang Banal na Espiritu ay ang hininga o hangin ng Diyos. Ang impluwensya ng pagkontrol ng Diyos ang nakikipag-ugnay sa tao at sa mundo. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang "kamay ng Diyos" ay nasa atin at ang Espiritu ay simbolo ng "daliri" ng Diyos. Sa iba`t ibang paraan ang Banal na Espiritu ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos upang magawa ang kalooban ng Diyos. Ito ang Espiritu ng Diyos, na ibinigay ng Diyos na "nagmula sa Ama" bilang isang "pang-langit na regalo" na dapat "tanggapin" ng mga mananampalataya, "mapuno," at "mapasok". Ang Banal na Espiritu ay isang bagay na maaaring "ilagay," "ilagay," at "ilagay sa loob." Maaari itong ilipat mula sa isang tao patungo sa isa pa, ay hinati, at nahahati. Ang Banal na Espiritu ay "nahuhulog" at "ibinuhos" habang ang mga mananampalataya ay "nabinyagan ng Banal na Espiritu". Ang mga naniniwala ay dapat "uminom" at "tikman" ang "buhay na tubig" na ito. Dapat tayong magsalita at manalangin "sa Espiritu" habang nagagawa nito ang maraming iba't ibang mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng Banal na Espiritu tulad ng ginhawa, payo, at namamahala sa atin. Dapat tayong mag-ingat na huwag maghimagsik laban, labanan, magdalamhati, mapatay o lapastangan ang kontrol ng Diyos sa pagkontrol. Ang Banal na Espiritu ay maaaring maisapersonal na sumasalamin sa pagkatao at katangian ng Diyos bagaman hindi ito literal na isang tao.

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu sa Sanggunian sa Paglikha

Ang Banal na Espiritu ay isang aspeto din ng Diyos na nauukol sa kanyang impluwensyang pagkontrol. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos (Logos) at sa pamamagitan ng hininga ng Diyos, ang Banal na Espiritu, lahat ng mga bagay ay nilikha. Ito ay kung paano ang orihinal na nilikha (unang Adan) ay umiral at ito ay kung paano lumitaw si Jesucristo (ang huling Adan). 

Mga Awit 33: 6 (ESV), Sa pamamagitan ng salita ng PANGINOON ang langit ay nilikha, at sa hininga ng kanyang bibig

Sa pamamagitan ng salita ng PANGINOON ang langit ay nilikha, at sa hininga ng kanyang bibig lahat ng host nila.

Mga Awit 104: 29-30 (ESV), Kapag ipinadala mo ang iyong Espiritu, sila ay nilikha

Kapag itinago mo ang iyong mukha, sila ay nanghihiya; kapag tinanggal mo ang kanilang hininga, namatay sila at bumalik sa kanilang alikabok. Kapag ipinadala mo ang iyong Espiritu, sila ay nilikha, at binago mo ang mukha ng lupa.

Genesis 2: 7 (ESV), Ang PANGINOONG Diyos nabuo ang taong may alikabok mula sa lupa at breathed sa butas ng kanyang ilong ang hininga ng buhay

pagkatapos ang PANGINOONG Diyos nabuo ang taong may alikabok mula sa lupa at breathed sa kanyang butas ng ilong ang hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na nilalang.

Job 33: 4 (ESV), Ang espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, at ang hininga ng Makapangyarihan sa lahat bigyan ako ng buhay.

Ang espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, at ang hininga ng Makapangyarihan sa lahat bigyan ako ng buhay.

Lucas 1:35 (ESV), Ang Banal na Espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay tatakpan ka

At sinagot siya ng anghel, "Ang Banal na Espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay tatakpan ka; samakatuwid ang batang isisilang tatawaging banal — ang Anak ng Diyos.

PagkontrolInfluence.com

Kahulugan ng Hebrew at Greek para sa Spirit

Ang salita para sa espiritu sa Hebrew ay ruach na nangangahulugang hininga, hangin, espiritu. Katulad nito, ang salitang Holy Spirit sa Greek ay nagmula sa kombinasyon ng mga salita pneuma hagion (πνεῦμα ἅγιον), na kung saan literal na nangangahulugang, "hangin sa paggalaw - iyon ay sagrado". Ang Banal na Espiritu (Pneuma) ay pinaka literal na ang hininga o hangin ng Diyos ay ginamit upang likhain ang sansinukob at ginagamit ng Diyos upang makipag-ugnay sa tao.

Diksyonaryo ni Strong

h7307. רּûûûûû; mula 7306; hangin; sa pamamagitan ng pagkakahawig ng hininga, ibig sabihin, isang makatuwirang (o marahas) na pagbuga; masagisag, buhay, galit, unsubstantiality; sa pamamagitan ng extension, isang rehiyon ng kalangitan; sa pamamagitan ng pagkakatulad na espiritu, ngunit lamang ng isang nakapangangatwiran na pagkatao (kasama ang ekspresyon at pag-andar nito): - hangin, galit, sabog, hininga, x cool, tapang, isip, x quarter, x side, espiritu ((- ual)), bagyo, x walang kabuluhan, ((whirl -)) hangin (-y).

g4151. πνεῦμα pneuma; mula sa 4154; isang kasalukuyang hangin, ie hininga (sabog) o isang simoy; sa pamamagitan ng pagkakatulad o patalinghaga, isang espiritu, ibig sabihin, (tao) ang may katuwiran na kaluluwa, (sa pamamagitan ng implikasyon) mahalagang prinsipyo, ugali ng pag-iisip, atbp, o (higit sa tao) isang anghel, demonyo, o (banal) na Diyos, espiritu ni Cristo, ang Banal na Espiritu : - multo, buhay, espiritu (-wal, -walwal), isip.

Analytical Lexicon ng Greek New Testament

πνεῦμα, ατος, τό. (1) hango sa πνέω (suntok), ng paggalaw ng hangin; (a) paghihip, hangin (malamang JN 3.8a at HE 1.7); (b) paghinga, paghinga (2TH 2.8; posibleng MT 27.50 sa diwa "hininga niya ang huli")

Ang ugnayan sa pagitan ng Espiritu at ang hininga o hangin ng Diyos ay nakalarawan din sa mga sumusunod na talata:

Job 26:13 (ESV), Sa kanyang hangin ang langit ay ginawang maganda

Sa pamamagitan ng kanyang hangin ang langit ay ginawa makatarungan.

Job 32: 8 (ESV), Ngunit ang Espiritu ang nasa tao, ang hininga sa Makapangyarihan sa lahat

Ngunit ito ang Espiritu sa tao, ang hininga ng Makapangyarihan sa lahat, naiintindihan niya iyon.

Juan 3: 8 (ESV), Humihip ang hangin - Gayundin sa lahat na ipinanganak ng Espiritu

Ang humihip ang hangin kung saan nais nito, at maririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling o saan ito pupunta. Gayundin sa lahat na ipinanganak ng Espiritu. "

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay ang Kinokontrol na Impluwensya ng Diyos

Ang salitang Griyego para sa Espiritu ay pheuma. Ang paggamit ng salitang ito sa Bagong Tipan at iba pang mga panulat na Kristiyano ay inilarawan sa pinakamahalagang Greek-English Lexicon (BDAG) tulad ng sumusunod:

(1) hangin sa paggalaw, pamumulaklak, paghinga

(2) na nagbibigay buhay o nagbibigay buhay sa katawan, hininga, (buhay-) espiritu

(3) isang bahagi ng personalidad ng tao, espiritu

(4) isang independiyenteng noncorporeal na nilalang, bilang kontrata sa isang nilalang na maaaring malalaman ng pisikal na pandama, espiritu

(5) Ang pagiging Diyos bilang isang nakaka-impluwensyang impluwensya, na may pagtuon sa pakikihalubilo sa mga tao, Espiritu

"Ang pagiging Diyos bilang isang nakaka-impluwensyang impluwensya, na may pagtuon sa pakikihalubilo sa mga tao" ay isang pangunahing aspeto kung ano ang Banal na Espiritu. Iyon ay, ito ay ang pagpapahaba ng pagkatao ng Diyos, na nailipat mula sa Diyos, na nakikipag-ugnay at nakakaimpluwensya sa mga tao. Ang pag-unawang ito ay sinusuportahan ng maraming sanggunian sa Banal na Kasulatan:

2 Pedro 1:21 (ESV), Ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang dinadala sila ng Banal na Espiritu

Sapagkat walang propesiya na nagawa ng kalooban ng tao, ngunit ang mga kalalakihan ay nagsalita mula sa Diyos habang dinadala sila ng Banal na Espiritu

Juan 3:34 (ESV), Fo binibigyan niya ng walang sukat ang Espiritu

Sapagka't siya na sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat binibigyan niya ng walang sukat ang Espiritu."

Exodo 31: 3 (ESV),  Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, na may kakayahan at talino, na may kaalaman at lahat ng pagka-arte

at napunan ko siya kasama ang Espiritu ng Diyos, na may kakayahan at talino, na may kaalaman at lahat ng pagka-arte, upang mag-isip ng mga masining na disenyo, upang gumana sa ginto, pilak, at tanso, sa paggupit ng mga bato para sa pagtatakda, at sa pag-ukit ng kahoy, upang magtrabaho sa bawat bapor.

Mga Bilang 11:25 (ESV), Kinuha ang ilan sa Espiritu - inilagay ito sa pitumpung matanda - ang Espiritu ay napasa kanila - sila ay nanghula

At ang Panginoon ay bumaba sa alapaap, at nagsalita sa kaniya, at Kinuha ang ilan sa Espiritu nasa kanya iyon at ilagay ito sa pitumpung matatanda. At sa lalong madaling panahon ang espiritu ay napasa kanila, sila ay nanghula

1 Samuel 10: 6 (ESV), Ang espiritu ng PANGINOON ay sasugod sa iyo, at ikaw ay manghuhula - sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo

Pagkatapos ng Ang espiritu ng PANGINOON ay magmamadali sa iyo, at ikaw ay manghuhula kasama nila at ginawang ibang lalake. Ngayon kapag ang mga palatandaang ito ay makilala ka, gawin mo kung ano ang nahanap ng iyong kamay na gagawin, sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo

Nehemias 9: 29-30 (ESV), Maraming taon na pinanganak mo sila at binalaan sila ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta 

Maraming taon kang nakasama sa kanila at binalaan sila ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Gayunpaman hindi sila makinig…

Isaias 59:21 (ESV), Aking espiritu na nasa iyo, at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig

At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng PANGINOON: "Aking espiritu na nasa iyo, at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig, ay hindi lalabas sa iyong bibig… ”

Gawa 10:38 (ESV),  Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan

paano Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Nagpunta siya sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagka't ang Diyos ay sumasa kaniya.

1 Corinto 2: 10-12 (ESV), Walang nakakaintindi ng mga saloobin ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos 

Ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay naghahanap ng lahat, kahit na ang kalaliman ng Diyos. Sapagkat sino ang nakakaalam ng mga saloobin ng isang tao maliban sa espiritu ng taong iyon, na nasa kaniya? Gayundin walang nakakaintindi ng mga pagiisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon hindi natin natanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan namin ang mga bagay na biglang ibinigay sa amin ng Diyos.

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Simboliko ng "Kamay" o "Daliri" ng Diyos

Ang "Espiritu ng Diyos" ay magkatulad sa "kamay" o "daliri" ng Diyos. Kung paano ang kamay at daliri ng isang tao ay mas mababa sa kagustuhan ng isang tao, sa gayon ang espiritu ng Diyos ay napapailalim sa kalooban ng Diyos. Ang isang tao ay ginagawa kung ano ang ginagawa ng kanilang sariling mga kamay. Gayundin, ang Diyos Mismo ang gumagawa ng gawaing ginagawa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang kamay at mga daliri. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang kalooban ng Diyos ay naisagawa, na ginampanan ang nais niyang ipadala.

Ezekiel 1: 3 (ESV), Ang kamay ng PANGINOON ay nasa kaniya

ang ang salita ng PANGINOON ay dumating kay Ezekiel na saserdote na anak ni Buzi, sa lupain ng mga Caldeo sa tabi ng kanal ng Chebar, at ang kamay ng Panginoon ay nasa kaniya doon

Ezekiel 3:14 (ESV), Ang Espiritu - ang kamay ng PANGINOON ay malakas sa akin

Ang Espiritu binuhat ako at dinala, at nagpunta ako sa kapaitan sa init ng aking espiritu, ang kamay ng PANGINOON ay malakas sa akin.

Ezekiel 37: 1 (ESV), Ang Kamay ng PANGINOON ay nasa akin - sa Espiritu

Ang kamay ng PANGINOON ay sa akin, at siya ay inilabas sa akin sa Espiritu ng PANGINOON at inilapag ako sa gitna ng libis; puno ito ng buto.

2 Hari 3: 15-16 (ESV), Ang ang kamay ng Panginoon ay dumating sa kaniya

Ngunit dalhan mo ako ng musikero. " At nang tumugtog ang musikero, ang ang kamay ng Panginoon ay dumating sa kaniya. At sinabi niya, “Ganito ang sabi ng PANGINOON, 'Gagawin ko ang dry streambed na ito na puno ng mga pool.'

Mateo 12:28 (ESV), Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na pinapalabas ko ang mga demonyo

"Ngunit kung ito ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na aking pinapalabas ang mga demonyo, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay dumating sa iyo ”

Lucas 11:20 (ESV), Sa pamamagitan ng daliri ng Diyos na pinapalabas ko ang mga demonyo

"Ngunit kung ito ay sa pamamagitan ng daliri ng Diyos na pinapalabas ko ang mga demonyo, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay dumating sa iyo. ”

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Nagpapakita ng Kapangyarihan ng Diyos

Ang mga katagang kapangyarihan at espiritu ay madalas na ginagamit na palitan mula nang gampanan ng Diyos ang kanyang mga dakilang gawa sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at ng kanyang kapangyarihan. Hindi masyadong tumpak na sabihin na ang Banal na Espiritu ay kapangyarihan ng Diyos, ngunit sa halip ang mga tao ay tumatanggap ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay darating sa kanila. Ang kapangyarihan ng Diyos, tulad ng ipinamalas ng mga milagrong gawa sa mga tao, sa pangkalahatan ay natanto sa pamamagitan ng isang proseso na unang nagsasangkot ng pagpasok ng Banal na Espiritu at pagkatapos ay ang kasunod na gawain ng kapangyarihan o banal na inspirasyon. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang nakaka-impluwensyang impluwensya ng Diyos, maaari tayong makipag-ugnay sa kapangyarihan at isip ng Diyos. ayon sa Judas 1:20, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmumula sa Banal na Espiritu, na nagsasabing, nagdarasal sa Banal na Espiritu". Alinsunod dito, Ang pagdarasal sa Banal na Espiritu ay ang paraan kung saan nakikipag-ugnay tayo sa Diyos upang matanggap ang kanyang pagpapahid at pagpapalakas - Impluwensya ng pagkontrol ng Diyos. Ang ilang ilang mga halimbawa ay ang mga sumusunod:

Hukom 14: 5-6 (ESV), Ang espiritu ng PANGINOON ay sumugod sa kanya - pinunit niya ang leon habang pinupunit ang isang batang kambing

Nang magkagayo'y bumaba si Samson kasama ang kanyang ama at ina sa Timnah, at sila'y dumating sa mga ubasan ng Timnah. At narito, isang batang leon ang lumapit sa kaniya na umuungal. Tapos ang Espiritu ng PANGINOON ay sumugod sa kanya, at kahit na wala siya sa kanyang kamay, pinunit niya ang leon habang pinapaluha ang isang batang kambing....

Hukom 15:14 (ESV), Nang magkagayo'y ang Espiritu ng Panginoon ay sumugod sa kaniya, at natunaw ang mga kamay sa mga kamay

Nang siya ay dumating sa Lehi, ang mga Filisteo ay nagsisigawan na salubungin siya. Nang magkagayo'y ang espiritu ng Panginoon ay sumugod sa kaniya, at ang mga lubid na nasa kaniyang mga braso ay naging parang lino na nasunog, at ang mga gapos ay natunaw sa kaniyang mga kamay..

Lucas 1:35 (ESV), Ang Banal na Espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay tatakpan ka

At sinagot siya ng anghel, "Ang Ang Banal na Espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay tatakpan ka; samakatuwid ang batang isisilang ay tatawaging banal — ang Anak ng Diyos.

Mga Gawa 1: 8 (ESV), Tatanggap ka kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa iyo

"Pero matatanggap mo kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa iyo, at kayo ay magiging aking mga saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo.

Gawa 2:4 (ESV), Lahat sila ay napuno ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita ayon sa bigay sa kanila ng Espiritu ng pagsasalita

at silang lahat ay napuno ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika habang binibigyan sila ng Espiritu ng pagsasalita.

Mga Gawa 4:31 (ESV), Ang mga ito ay fNapuno ng Banal na Espiritu at nagpatuloy na magsalita ng salita ng Diyos nang may katapangan

At nang sila ay manalangin, ang lugar kung saan sila nagkatipon ay nayanig, at lahat sila napuno ng Banal na Espiritu at nagpatuloy na magsalita ng salita ng Diyos nang may katapangan.

Gawa 10:38 (ESV), Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan

paano Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya.

Roma 15:19 (ESV), Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga tanda at kababalaghan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga tanda at kababalaghan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos—Sa gayon mula sa Jerusalem at hanggang sa Illyricum natupad ko ang ministeryo ng ebanghelyo ni Cristo

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Espiritu ng Diyos na Ibinigay sa Mga Taong nagmula sa Ama

Maraming mga saksi sa banal na kasulatan ang linilinaw na ang Banal na Espiritu, ay isang regalo mula sa Diyos na nagmula sa Ama. Mayroong pagkakaiba na magagawa sa pagitan ng "Nagbibigay" na Diyos at ng "Regalo" na nagmumula sa Diyos, ang Banal na Espiritu - impluwensyang pagkontrol ng Diyos. 

1 Tesalonica 4: 8 (ESV), Diyos, na nagbibigay sa iyo ng kanyang Banal na Espiritu

Samakatuwid sinumang hindi pinapansin ito, hindi pinapansin ang tao kundi Diyos, na nagbibigay sa iyo ng kanyang Banal na Espiritu.

Juan 15:26 (ESV), Diwa ng katotohanan, na nagmula sa Ama

“Ngunit pagdating ng Tagatulong, na isusugo ko sa iyo mula sa Ama, ang Diwa ng katotohanan, na nagmula sa Ama...

Gawa 2:33 (ESV), Natanggap mula sa Ama ang pangako ng Banal na Espiritu

“Dahil dito ay naitaas sa kanang kamay ng Diyos, at na natanggap mula sa Ama ang pangako ng Banal na Espiritu, ibinuhos niya ito na iyong nakikita at naririnig. "

Gawa 5:32 (ESV), Ang Banal na Espiritu, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya

“At kami ang mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Banal na Espiritu, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya. "

Gawa 15:8 (ESV), Diyos - na nagbibigay sa kanila ng Banal na Espiritu tulad ng ginawa niya sa atin

at Diyos, na nakakaalam ng puso, nagpatotoo sa kanila, ni na binibigyan sila ng Banal na Espiritu tulad ng ginawa niya sa atin,

Gawa 10:38 (ESV) - Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan

paano Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at may kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya.

Hebreo 2: 4 (ESV), Diyos nagpatotoo din sa pamamagitan ng mga regalo ng Banal na Espiritu na ipinamahagi alinsunod sa kanyang kalooban

habang Diyos nagpatotoo din sa pamamagitan ng mga palatandaan at kababalaghan at iba`t ibang himala at sa pamamagitan ng mga regalo ng Banal na Espiritu na ipinamahagi alinsunod sa kanyang kalooban.

1 Juan 3:24 (ESV), Ang Espiritung kanino niya ibinigay sa atin

Sinumang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos sa kaniya. At sa pamamagitan nito nalalaman natin na siya ay nananatili sa atin, ng Espiritung kanino niya ibinigay sa atin.

1 Juan 4:13 (ESV), Diyos - binigyan niya tayo ng kanyang Espiritu

Wala pang nakakita sa Diyos; kung mahal natin ang isa't isa, Diyos mananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay perpekto sa atin. Sa pamamagitan nito nalalaman natin na tayo ay nananatili sa kanya at siya sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng kanyang Espiritu.

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Isang bagay na "Tatanggapin" (bilang isang Regalo)

Mga sanggunian sa banal na kasulatan na nagpapatunay sa Banal na Espiritu bilang isang bagay na tatanggapin:

Gawa 1: 4-5 (ESV), hintayin ang pangako ng Ama - mababautismuhan ka ng Banal na Espiritu

At habang nanatili sa kanila ay inatasan niya sila na huwag umalis sa Jerusalem, ngunit sa hintayin ang pangako ng Ama, na, sinabi niya, “narinig mo sa akin; sapagkat si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit mababautismuhan ka ng Banal na Espiritu hindi maraming araw mula ngayon."

Mga Gawa 2:38 (ESV), Ytatanggap ako ng regalong ng Banal na Espiritu

At sinabi sa kanila ni Pedro, tatanggapin mo ang regalong ng Banal na Espiritu.

Gawa 8: 14-19 (ESV), Sila natanggap ang Banal na Espiritu - ang Binigyan ng espiritu

Ngayon, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na ang Samaria ay tumanggap ng salita ng Diyos, pinasugo nila sa kanila si Pedro at Juan, na bumaba at nanalangin para sa kanila na sana tanggapin ang Banal na Espiritu, sapagkat hindi pa siya nahuhulog sa sinuman sa kanila, ngunit sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagkatapos ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at sila tinanggap ang Banal na Espiritu. Ngayon nang makita iyon ni Simon ang Binigyan ng espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, inalok niya sila ng pera, na sinasabi, tanggapin ang Banal na Espiritu. "

Juan 20:22 (ESV), Risama ang Banal na Espiritu

At nang nasabi niya ito, hininga niya sila at sinabi sa kanila,Tanggapin ang Banal na Espiritu."

Mga Taga-Efeso 1:13 (ESV), Ang ipinangako Banal na Espiritu

Sa kanya ka rin, nang marinig mo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, at sumampalataya sa kaniya, ay tinatakan ang ipinangako Banal na Espiritu,

Hebreo 6: 4 (ESV), Natikman ang regalo sa langit, at nakabahagi sa Banal na Espiritu

Para sa imposible, sa kaso ng mga dating naliwanagan, na mayroon natikman ang regalo sa langit, at nakabahagi sa Banal na Espiritu

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Isang bagay na "Punuin"

Mga sanggunian sa banal na kasulatan na nagpapatunay sa Banal na Espiritu bilang isang bagay na dapat "Punan":

Lucas 1:15 (ESV), Fnapuno ng Banal na Espiritu

sapagka't siya ay magiging dakila sa harap ng Panginoon. At hindi siya dapat uminom ng alak o matapang na inumin, at siya ay magiging napuno ng Banal na Espiritu, kahit mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina.

Lucas 1:41 (ESV), Fnapuno ng Banal na Espiritu

At nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ang sanggol ay lumundag sa kanyang sinapupunan. At si Elizabeth ay puno ng Banal na Espiritu,

Lucas 1:67 (ESV), Fnapuno ng Banal na Espiritu

At ang kanyang amang si Zacarias ay napuno ng Banal na Espiritu at propesiya, na sinasabi. "

Mga Gawa 4: 8 (ESV), Fnapuno ng Banal na Espiritu

Pagkatapos Pedro, napuno ng Banal na Espiritu, sinabi sa kanila, “Mga pinuno ng mga tao at matatanda

Mga Gawa 4: 31 (ESV), Fnapuno ng Banal na Espiritu

At nang sila ay manalangin, ang lugar kung saan sila nagkatipon ay nayanig, at silang lahat napuno ng Banal na Espiritu at nagpatuloy na magsalita ng salita ng Diyos nang may katapangan.

Mga Gawa 7: 55 (ESV), Fkatawan ng banal na espiritu

Pero siya, puno ng Banal na Espiritu, tumingin sa langit at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos.

Gawa 9:17 (ESV), Mapuspos ng Banal na Espiritu

Sa gayo'y umalis si Ananias at pumasok sa bahay. At ipinatong ang kanyang mga kamay sa kaniya at sinabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan na iyong pinarito ay sinugo ako upang makakita ka ulit at mapuno ng Banal na Espiritu. "

Gawa 11:24 (ESV), Puno ng Banal na Espiritu

sapagka't siya ay mabuting tao, puno ng Banal na Espiritu at ng pananampalataya. At maraming tao ang naidagdag sa Panginoon.

Mga Taga-Efeso 5:18 (ESV), Bnapuno ng Espiritu

At huwag malasing sa alak, sapagkat iyon ay kahalayan, ngunit mapuspos ng Espiritu

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Isang bagay na "Mapapasok"

Nasa "espiritu" tayo kapag kumikilos sa kapangyarihan, nagsasalita sa ilalim ng banal na inspirasyon, at sa panalangin. Sa halip na maging "isang tao" na ating dinadasal o sinasamba, ang Banal na espiritu ay "isang bagay" na dinadasal at pinapatakbo natin ". Walang mga sanggunian na ang Banal na Espiritu ay isang tao na dapat ipanalangin o sambahin. Sa halip ang Banal na Espiritu ay isang bagay na dapat nating gumana "sa". Ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama "sa" Espiritu at katotohanan.

Marcos 12:36 (ESV), In ang Banal na Espiritu

Si David mismo, sa Banal na Espiritu, ipinahayag, 'Ang Panginoon ay nagsabi sa aking Panginoon, "Umupo ka sa aking kanan, hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa."'.

Roma 9: 1 (ESV), In ang Banal na Espiritu

Nagsasabi ako ng totoo kay Cristo — Hindi ako nagsisinungaling; pinatototohanan ako ng aking budhi sa Banal na Espiritu,

1 Mga Taga Corinto 12: 3 (ESV), In ang Espiritu ng Diyos

Samakatuwid nais kong maunawaan mo na walang nagsasalita sa Espiritu ng Diyos kailanman sinabi "Si Jesus ay nasumpa!" at walang sinumang maaaring sabihin na "Si Jesus ay Panginoon" maliban sa Banal na Espiritu

1 Tesalonica 1: 5 (ESV), In ang Banal na Espiritu

sapagkat ang aming ebanghelyo ay dumating sa iyo hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa kapangyarihan at sa Banal na Espiritu at may buong paniniwala. Alam mo kung anong uri ng mga lalaki ang napatunayan namin na kasama mo para sa iyong kapakanan

Mga Taga-Efeso 6:18 (ESV), In ang Espiritu

nagdarasal sa lahat ng oras sa Espiritu, sa lahat ng pagdarasal at pagsusumamo. Sa layuning iyon, manatiling alerto sa buong pagtitiyaga, na nagsusumamo para sa lahat ng mga banal

Juan 4:23 (ESV), Ang totoong mga sumasamba ay sasamba sa Ama sa espiritu

Ngunit darating ang oras, at ngayon ay narito, kung saan ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahangad ng Ama ang mga nasabing tao na sambahin siya.

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Maaaring Palipatin, ay Maihati at Mahahati

Maraming mga sanggunian sa Bibliya ang nagpapatunay sa Espiritu na inihalintulad sa isang sangkap na maililipat, maaaring maibahagi, at mahati. Si Pedro sa araw ng Pentecost, binabasa ang "sabi ng Diyos: ng aking Espiritu ay ibubuhos ko" (Mga Gawa 2:17, Tyndale) at 1 Juan 4:13 ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay "nagbigay sa atin ng kanyang Espiritu". Naiintindihan nang literal, ang ibig sabihin ng Griyego, "ilan sa" o "bahagi ng" - na nagpapahiwatig ng isang bahagi o bahagi. Alinsunod dito, naiintindihan natin na ang Espiritu ng Diyos ay isang bagay na maaaring ipamahagi sa marami.

Mga Bilang 11:17 (ESV), Kumuha ng ilan sa Espiritu na nasa iyo at ilagay ito sa kanila

At bababa ako at makikipag-usap doon. At ako ay kumuha ng ilan sa Espiritu na nasa iyo at ilagay ito sa kanila, at dadalhin nila ang pasanin ng bayan na kasama mo, upang hindi mo mapasan ang iyong mag-isa.

Mga Bilang 11:25 (ESV), Kinuha ang ilan sa Espiritu na nasa kanya at inilagay ito sa pitumpung matatanda

At ang Panginoon ay bumaba sa alapaap, at nagsalita sa kaniya, at kinuha ang ilan sa Espiritu na nasa kanya at inilagay ito sa pitumpung matatanda. At sa sandaling ang Espiritu ay magpahinga sa kanila, sila ay nagprofesiya…

2 Hari 2: 9-10 (ESV), Mangyaring hayaan ang pagkakaroon ng isang dobleng bahagi ng iyong espiritu sa akin

Nang makatawid na sila, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Tanungin mo kung ano ang gagawin ko para sa iyo, bago ako makuha mula sa iyo." At sinabi ni Eliseo,Mangyaring hayaan ang pagkakaroon ng isang dobleng bahagi ng iyong espiritu sa akin"

2 Hari 2: 15-16 (ESV), Ang espiritu ni Elijah ay nakasalalay kay Eliseo

Nang makita siya ng mga anak ng mga propeta na nasa Jerico sa tapat nila, sinabi nila,Ang espiritu ni Elijah ay nakasalalay kay Eliseo. " At sila'y dumating upang salubungin siya at yumuko sa lupa sa harap niya. At sinabi nila sa kaniya, Narito ngayon, mayroon sa iyong mga lingkod na limang pung lalake na malakas. Mangyaring pakawalan sila at hanapin ang iyong panginoon. Maaaring ang Diwa ng PANGINOON ay sinalo siya at itinapon sa isang bundok o sa ilang lambak ”

Gawa 2: 1-4 (ESV), Ang mga magkahiwalay na dila na parang apoy ay nagpakita sa kanila at nakapatong sa bawat isa sa kanila - lahat ay puspos ng Banal na Espiritu

Nang dumating ang araw ng Pentecost, lahat sila ay magkasama sa isang lugar. At biglang dumating mula sa langit ang isang tunog na parang isang malakas na hangin, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. At nahati ang mga dila na parang apoy sa kanila at nakapatong sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuno ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika tulad ng bigyan sila ng Espiritu ng pagsasalita.

Mga Gawa 2:17 (Tyndale), Of aking espiritu ibinubuhos ko sa lahat ng mga tao

Mangyayari ito sa mga huling araw, sabi ng Diyos: of aking espiritu ibinubuhos ko sa lahat ng mga tao. Ang iyong mga anak na lalake at babae ay manghuhula, ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong matandang lalake ay managinip ng mga panaginip.

Gawa 2:17 (KJV), Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman

At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman: at ang iyong mga anak na lalake at babae ay manghuhula, at ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong matandang lalake ay mangarap ng mga panaginip

Gawa 2:17 (ASV), Ibubuhos Ko ang Aking Espiritu sa lahat ng laman

At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, Ibubuhos Ko ang Aking Espiritu sa lahat ng lamanAt ang iyong mga anak na lalake at babae ay manghuhula, at ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong matandang lalake ay mangarap ng mga panaginip.

Gawa 2:17 (NASB), NA MAGPAPUROS AKO NG PAKSA NG AKING ESPIRITU SA LAHAT NG TAO

'AT DAPAT SA HULING ARAW,' sabi ng Diyos, 'NA MAGPAPUROS AKO NG PAKSA NG AKING ESPIRITU SA LAHAT NG TAO; AT ANG IYONG mga ANAK AT ANG IYONG MGA BATA AY HANGGAN NG PROPESIYA, AT ANG IYONG KABATAAN NA LALAKI AY MAKIKITA NG PANANAW, AT ANG IYONG Lumang LALAKI AY MAGPANGARING PANGARAP;

1 Juan 4:13 (ESV), Siya ay binigyan tayo ng ang kanyang Diwa

Wala pang nakakita sa Diyos; kung mahal natin ang isa't isa, ang Diyos ay mananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay perpekto sa atin. Sa pamamagitan nito nalalaman natin na tayo ay nananatili sa kanya at siya sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng ang kanyang Diwa.

Hebreo 2: 4 (ESV), Ang mga regalo ng Banal na Espiritu ay ipinamahagi alinsunod sa kanyang kalooban

samantalang ang Diyos ay nagpatotoo din sa pamamagitan ng mga palatandaan at kababalaghan at iba`t ibang himala at ng mga regalo ng Banal na Espiritu na ipinamahagi alinsunod sa kanyang kalooban.

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Bagay na "Isusuot" o "Ilagay Sa Loob", "Bumagsak", o "Ibuhos"

Maraming mga sanggunian sa banal na kasulatan ang nagpapakita na ang Banal na Espiritu sa isang bagay na maaaring "mailagay", maaaring "mahulog", at maaaring "ibuhos". Ang ilang mga sanggunian sa Banal na Kasulatan ay naglalarawan ng Banal na Espiritu sa isang bagay na maaaring maging "isusuot, "" ilagay sa loob, "o" isusuot. "

Mga Bilang 11:25 (ESV), Took ang ilan sa Espiritu na nasa kanya at ilagay ito sa pitumpung matatanda

At ang Panginoon ay bumaba sa alapaap, at nagsalita sa kaniya, at Kinuha ang ilan sa Espiritu na nasa kanya at ilagay ito sa pitumpung matatanda. At sa sandaling ang Nagpahinga si Spirit sa kanila, nanghula sila. Ngunit hindi nila itinuloy ang paggawa nito.

Bilang 11: 27-29 (ESV), Na ilalagay ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa kanila

At tumakbo ang isang binata at sinabi kay Moises, Si Eldad at si Medad ay nanghuhula sa kampamento. At si Josue na anak ni Nun, na katulong ni Moises mula sa kanyang kabataan, ay nagsabi, Panginoong Moises ko, pigilan mo sila. Ngunit sinabi ni Moises sa kanya, "Nagseselos ka ba alang-alang sa akin? Na sana ang lahat ng bayan ng PANGINOON ay mga propeta, na ilalagay ng Panginoon ang kanyang espiritu sa kanila! "

Isaias 42:1 (ESV), Inilagay ko sa kanya ang aking Espiritu

Narito ang aking lingkod, na aking itinataguyod, aking pinili, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; Inilagay ko sa kanya ang aking Espiritu; maglalabas siya ng hustisya sa mga bansa

Ezekiel 36:27 (ESV), Ilalagay ko ang aking Espiritu sa loob mo

at Ilalagay ko ang aking Espiritu sa loob mo, at paalisin ka sa aking mga batas at mag-ingat na sundin ang aking mga alituntunin

Mga sanggunian sa banal na kasulatan na inihahalintulad ang Banal na Espiritu sa isang bagay na "nahuhulog" o "bumaba" at "nananatili":

Lucas 3: 21-22 (ESV), Ang Ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya sa anyong katawan, tulad ng isang kalapati

Ngayon nang ang lahat ng mga tao ay nabautismuhan, at nang si Jesus din ay nabautismuhan at nananalangin, ang langit ay nabuksan, at ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya sa anyo ng katawan, tulad ng isang kalapati; at isang tinig ay nagmula sa langit, “Ikaw ang aking minamahal na Anak; sa iyo nalulugod ako. "

Lucas 4:18 (ESV), Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, dahil mayroon siya pinahiran me

"Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, dahil mayroon siya pinahiran me
upang ipahayag ang mabuting balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at muling makakita ng bulag, upang palayain ang mga inaapi

Juan 1:33 (ESV), Siya na nakikita mong bumababa at mananatili ang Espiritu

Ako mismo ay hindi nakakilala sa kanya, ngunit siya na nagsugo sa akin upang magpabautismo sa tubig ay sinabi sa akin, 'Siya na nakikita mong bumababa at mananatili ang Espiritu, ito ang siyang nagbabautismo sa Banal na Espiritu. '

Gawa 2: 1-4 (ESV), At nahati sa kanila ang mga dila na parang apoy at nakapatong sa bawat isa sa kanila

Nang dumating ang araw ng Pentecost, lahat sila ay magkasama sa isang lugar. At bigla doon nagmula sa langit isang tunog tulad ng isang malakas na humahangos na hangin, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. At nahati sa kanila ang mga dila na parang apoy at nakapatong sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuno ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika habang binibigyan sila ng Espiritu ng pagsasalita.

Gawa 10:44 (ESV), Ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa lahat

Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga bagay na ito, ang Ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa lahat na nakarinig ng salita. At ang mga mananampalataya mula sa pagtutuli na sumama kay Pedro ay namangha, sapagka't ang regalong ng Espiritu Santo ay ibinuhos kahit sa mga Gentil.

Gawa 11:15 (ESV), Ang Banal na Espiritu nahulog sa kanila

Habang nagsimula akong magsalita, ang Banal na Espiritu nahulog sa kanila tulad din sa atin sa simula. At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paano niya sinabi, 'Si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit gagawin mo magpabautismo sa Banal na Espiritu. '

Mga sanggunian sa banal na kasulatan na naglalarawan sa Banal na Espiritu sa isang bagay na is "ibinuhos":

Isaias 32:15 (ESV), ang Espiritu ay ibinubuhos sa atin mula sa itaas

hanggang ang Espiritu ay ibinubuhos sa atin mula sa itaas, at ang ilang ay naging isang mabungang bukid, at ang mabungang bukid ay itinuring na isang gubat.

Isaias 44:3 (ESV), Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa iyong supling

Sapagka't ibubuhos ko ang tubig sa nauuhaw na lupa, at mga agos sa tuyong lupa;
Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa iyong supling, at ang aking pagpapala sa iyong mga inapo.

Ezekiel 39:29 (ESV), I ibuhos ang aking espiritu sa sambahayan ni Israel

At hindi ko na itatago ang mukha ko sa kanila, kailan I ibuhos ang aking espiritu sa sambahayan ni Israel, sabi ng Panginoong DIOS. "

Joel 2: 28-29 (ESV), gagawin ko ibuhos ang aking Espiritu sa lahat ng laman

"At mangyayari pagkatapos, na gagawin ko ibuhos ang aking Espiritu sa lahat ng laman; ang iyong mga anak na lalake at babae ay manghuhula, ang iyong mga matandang lalake ay managinip ng mga panaginip, at ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Kahit na sa mga aliping lalake at babae sa mga araw na iyon ay ako ibubuhos ang aking Espiritu.

Gawa 2:17 (Tyndale), Of aking espiritu ako para sa Palabas sa lahat ng tao

Mangyayari ito sa mga huling araw, sabi ng Diyos: of aking espiritu ibinubuhos ko sa lahat ng mga tao. Ang iyong mga anak na lalake at babae ay manghuhula, ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong matandang lalake ay managinip ng mga panaginip.

Gawa 10:44 (ESV), Espiritu Santo binuhos

Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga bagay na ito, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa lahat na nakarinig ng salita. At ang mga mananampalataya mula sa mga pagtutuli na sumama kay Pedro ay namangha, sapagka't ang regalong ng Espiritu Santo binuhos kahit sa Gentil.

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay "Nabautismuhan Sa" at "Buhay na Tubig" na Maaari nating "Uminom"

Ang salitang magbinyag nangangahulugang isawsaw o isawsaw. Maraming sanggunian sa Banal na Kasulatan na nagpapahiwatig ng Banal na Espiritu ay isang bagay na ang mga mananampalataya ay maaaring mabautismuhan, sa kaibahan sa bautismo sa tubig. Ang pagtanggap ng Espiritu ay magkatulad sa muling pagsilang. Ang pagtanggap ng Espiritu ay magkatulad sa muling pagsilang. Sa kaibahan sa ordinaryong tubig, ang Espiritu ay buhay na tubig na maaari nating kainin at inumin. Ang espiritu na ito ay umaagos mula sa aming puso na parang mga ilog ng buhay na tubig:

Lucas 3:16 (ESV), Gagawin niya bautismuhan ka ng Banal na Espiritu at apoy.

Sinagot sila ni Juan sa kanilang lahat, na sinasabi, Binabautismuhan ko kayo ng tubig, ngunit darating ang lalong makapangyarihan sa akin, na ang tali ng mga sandalyas ay hindi ako karapat-dapat na hubaran. Gagawin niya bautismuhan ka ng Banal na Espiritu at apoy.

Gawa 1:5 (ESV), Ikaw ay magiging nabautismuhan ng Banal na Espiritu

sapagkat si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit ikaw ay magiging nabautismuhan ng Banal na Espiritu hindi maraming araw mula ngayon. "

Mga Gawa 2:38 (ESV), Ytatanggap ako ang regalo ng ang Banal na Espiritu

At sinabi sa kanila ni Pedro, matatanggap mo ang regalo ng ang Banal na Espiritu.

Gawa 11: 15-16 (ESV), Ymagiging ako nabautismuhan ng Banal na Espiritu

Habang nagsimula akong magsalita, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa kanila tulad din sa atin noong una. At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paano niya sinabi, 'Si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit ikaw ay magiging nabautismuhan ng Banal na Espiritu. '

Juan 1:33 (ESV), Siya na iyong nakikita na ang Espiritu ay bumababa at mananatili, ito ang siyang nagbabautismo sa Banal na Espiritu

Ako mismo ay hindi nakakilala sa kanya, ngunit siya na nagsugo sa akin upang magpabautismo sa tubig ay sinabi sa akin, 'Siya na iyong nakikita na ang Espiritu ay bumababa at mananatili, ito ang siyang nagbabautismo sa Banal na Espiritu. '

Juan 3: 5-8 (ESV), Una walang ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos

Sumagot si Jesus, "Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isa ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang mayroon ipinanganak ng Espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, 'Dapat kang muling ipanganak.' Hihipan ng hangin kung saan nito hinahangad, at naririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling o saan ito pupunta. Gayundin sa lahat na ipinanganak ng Espiritu. "

Juan 4:10 (ESV), Ltubig sa pag-iving

Sinagot siya ni Jesus, "Kung alam mo ang regalong ng Diyos, at kung sino ito na nagsasabi sa iyo, Bigyan mo ako ng inumin." tatanungin mo sana siya, at bibigyan ka niya ng buhay na tubig. "

Juan 7: 37-39 (ESV), Sa labas ng kanyang puso ay dadaloy ng mga ilog ng buhay na tubig

Sa huling araw ng kapistahan, ang dakilang araw, tumayo si Jesus at sumigaw, "Kung ang sinumang uhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sinumang maniniwala sa akin, tulad ng sinabi sa Banal na Kasulatan, Sa labas ng kanyang puso ay dadaloy ng mga ilog ng buhay na tubig. '" Ngayon sinabi niya ito tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga naniwala sa kanya, para sa hanggang ngayon ang Espiritu ay hindi pa nabibigyan, sapagkat si Hesus ay hindi pa naluluwalhati.

1 Corinto 12:13 (ESV), Sa isang Espiritu tayong lahat ay nabinyagan sa isang katawan

para sa isa Espiritu tayong lahat ay nabinyagan sa isang katawan—Mga Hudyo o Greko, alipin o malaya — at lahat ay ginawa uminom ng iisang Espiritu.

Mga Taga-Efeso 5:18 (ESV), Huwag malasing sa alak - ngunit mapuspos ng Espiritu

at huwag malasing sa alak, sapagkat iyon ay kahalayan, ngunit mapuspos ng Espiritu,

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Tumutupad ng Maraming Mga Gawa ng Diyos

Ang Banal na Espiritu ay tinukoy bilang "espiritu ng katotohanan (Juan 14:17) at sa iba't ibang paraan ay kumakatawan sa impluwensya o kapangyarihan. Ang "espiritu ng sanlibutan" ay maaaring ihambing sa "espiritu na mula sa Diyos" (1 Corinto 2:12). Ang mga nakikipagkumpitensyang impluwensyang ito ay gumagana sa mundo. Ang bawat isa ay isang impluwensyang nagmula sa isang mapagkukunan na gumagawa ng iba't ibang mga pag-uugali, pag-uugali, o "prutas". Dinidirekta ng Banal na Espiritu ang mga tao patungo sa kalooban ng Diyos na ang kanyang "hininga," "hangin," "kamay," o "daliri". Ang maraming mga gawaing nagawa sa pamamagitan ng impluwensyang pagkontrol ng Diyos ay inilarawan sa mga talatang ito:

Lucas 4:1 (ESV), Pinamunuan ng Espiritu sa ilang

At si Jesus, na puspos ng Banal na Espiritu, ay bumalik mula sa Jordan at ay pinamunuan ng Espiritu sa ilang.

Lucas 4: 18-19 (ESV), Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagka't pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha

 "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagka't pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at muling makakita ng bulag, upang itakda ang kalayaan ang mga inaapi, upang ipahayag ang taon ng pabor ng Panginoon. "

Gawa 10:38 (ESV),  Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret kasama ng Banal na Espiritu at may kapangyarihan

kung paano pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret kasama ng Banal na Espiritu at may kapangyarihan. Nagpunta siya sa paggawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng inaapi ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya.

1 Corinto 2: 9-13 (ESV), Ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Para sa Espiritu ang naghahanap sa lahat

Datapuwa't, tulad ng nasusulat, "Ang hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni ang naisip ng puso ng tao, na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kaniya" - ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Para sa Espiritu ang naghahanap sa lahat, maging ang kailaliman ng Diyos. Sapagkat sino ang nakakaalam ng mga saloobin ng isang tao maliban sa espiritu ng taong iyon, na nasa kaniya? Gayundin walang nakakaintindi ng mga pagiisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon hindi natin natanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan namin ang mga bagay na biglang ibinigay sa amin ng Diyos. At ibinabahagi namin ito sa mga salitang hindi itinuro ng karunungan ng tao ngunit itinuro ng Espiritu, pagbibigay kahulugan ng mga espiritwal na katotohanan sa mga espiritwal.

1 Corinto 14:1 (ESV), Masidhing hangarin ang mga regalong espiritwal, lalo na upang ikaw ay manghula

Ituloy ang pag-ibig, at taimtim na hangarin ang mga regalong espiritwal, lalo na upang ikaw ay manghula.

1 Corinto 2: 10-12 (ESV), Sapagkat ang Espiritu ay naghahanap ng lahat, kahit na ang kalaliman ng Diyos

mga bagay na ito Ang Diyos ay nagsiwalat sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay naghahanap ng lahat, kahit na ang kalaliman ng Diyos. Para sa kung sino ang nakakaalam ng mga saloobin ng isang tao maliban sa espiritu ng taong iyon, na nasa kanya? Gayundin walang nakakaintindi ng mga pagiisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon ay hindi natin natanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos, upang ating maunawaan ang mga bagay na malayang ibinigay sa atin ng Diyos.

Roma 8: 13-14 (ESV), Sapagka't ang lahat na pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.

Sapagkat kung nabubuhay ka ayon sa laman ay mamamatay ka, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinatay mo ang mga gawa ng katawan, mabubuhay ka. Sapagka't ang lahat na pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.

Roma 8:27 (ESV), Ang Espiritu ay namamagitan para sa mga santo alinsunod sa kagustuhan ng Diyos

At siya na naghahanap ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang isip ng Espiritu, sapagkat Ang Espiritu ay namamagitan para sa mga santo alinsunod sa kagustuhan ng Diyos.

Roma 14:17 (ESV), Rkagandahang-loob at kapayapaan at kagalakan sa Banal na Espiritu

Para sa kaharian ng Diyos ay hindi isang bagay ng pagkain at pag-inom ngunit ng katuwiran at kapayapaan at kagalakan sa Banal na Espiritu.

Roma 15:16 (ESV), Pinabanal ng Banal na Espiritu

upang maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil sa paglilingkod sa pagkasaserdote ng evangelio ng Dios, upang ang alay ng mga Gentil ay maging kalugod-lugod. pinabanal ng Banal na Espiritu.

Roma 15:19 (ESV), Ang kapangyarihan ng mga palatandaan at kababalaghan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos

by ang kapangyarihan ng mga palatandaan at kababalaghan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos—Sa gayon mula sa Jerusalem at hanggang sa Illyricum natupad ko ang ministeryo ng ebanghelyo ni Cristo

Galacia 5: 22-25 (ESV), Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan…

pero ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili; laban sa mga ganitong bagay ay walang batas. At ang mga kabilang kay Cristo Jesus ay ipinako sa krus ang laman kasama ang mga hilig at pagnanasa. Kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, manatili rin tayo sa hakbang sa Espiritu.

Mga Taga-Efeso 2: 18-22 (ESV), Kayo rin ay itinatayo na magkasama sa isang tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu

Para sa pamamagitan niya pareho tayong may access sa isang Espiritu sa Ama. Kaya't hindi na kayo mga estranghero at dayuhan, kundi kayo ay mga kapwa mamamayan kasama ng mga banal at kasapi ng sambahayan ng Diyos, na itinayo sa batayan ng mga apostol at mga propeta, at si Cristo Jesus na siyang batong pamagat, na pinagtagubayan ng buong kaayusan. sumama, lumalaking banal na templo sa Panginoon. Sa kanya kayo rin ay itinatayo na magkasama sa isang tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

1 Pedro 1:2 (ESV), Ang pagpapakabanal ng Espiritu

ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa ang pagpapakabanal ng Espiritu, para sa pagsunod kay Jesucristo at para sa pagwiwisik ng kanyang dugo: Ang biyaya at kapayapaan ay maparami sa iyo.

Tito 3: 5 (ESV), Sa pamamagitan ng paghuhugas ng pagbabagong-buhay at pagpapanibago ng Banal na Espiritu

Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ginawa natin sa katuwiran, ngunit ayon sa kanyang sariling kaawaan. sa pamamagitan ng paghuhugas ng pagbabagong-buhay at pagpapanibago ng Banal na Espiritu

PagkontrolInfluence.com

Ang Banal na Espiritu ay Maaaring Puwersahin Laban, Pigilan, Pahirain, Pighatiin, Papatayin at Bastusan Ng Laban

Kapag ang isang tao ay nagrerebelde o kinamumuhian ang impluwensyang pagkontrol ng Diyos, na nauugnay sa pagkakaroon ng Diyos, ang taong iyon ay masasabing nagdadalamhati, lumalaban, o pinapatay ang kanyang Espiritu:

Isaias 63:10 (ESV), Tuy nagrebelde at pinighati ang kanyang Banal na Espiritu

pero naghimagsik sila at pinighati ang kanyang Banal na Espiritu; samakatuwid siya ay naging kaaway nila, at siya mismo ang lumaban sa kanila.

Mga Gawa 5: 3 (ESV), Lie sa Banal na Espiritu

Ngunit sinabi ni Pedro, “Ananias, bakit pinuno ni Satanas ang iyong puso magsinungaling sa Banal na Espiritu at upang mapanatili para sa iyong sarili ang bahagi ng mga nalikom ng lupa?

Gawa 7:51 (ESV), Lagi mong nilalabanan ang Banal na Espiritu

“Kayong mga taong matigas ang leeg, hindi tuli sa puso at tainga, lagi mong nilalabanan ang Banal na Espiritu. Tulad ng ginawa ng iyong mga ama, ganoon din ang gawin mo.

Mga Taga-Efeso 4:30 (ESV), Huwag pighatiin ang Banal na Espiritu ng Diyos

at huwag pighatiin ang Banal na Espiritu ng Diyos, kung kanino ka tinatakan para sa araw ng pagtubos.

1 Tesalonica 5: 19 (ESV), Huwag pumatay ng Espiritu

Huwag pumatay ng Espiritu

Mga Awit 51: 11 (ESV), Huwag mong kunin ang iyong Banal na Espiritu mula sa akin

Huwag mo akong itapon sa iyong presensya at huwag mong alisin sa akin ang iyong Banal na Espiritu.

Lucas 12: 10-12 (ESV), Ang lumapastangan laban sa Banal na Espiritu ay hindi patatawarin

At ang sinumang magsasalita ng isang salita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit ang lumapastangan laban sa Banal na Espiritu ay hindi patatawarin. At kung ihahatid ka nila sa mga sinagoga at sa mga pinuno at mga awtoridad, huwag kang mag-alala tungkol sa kung paano mo ipagtanggol ang iyong sarili o kung ano ang dapat mong sabihin, sapagkat ituturo sa iyo ng Banal na Espiritu sa oras ding iyon kung ano ang dapat mong sabihin.

Ano ang kalapastanganan sa Banal na Espiritu?

Ang kalapastanganan sa Banal na Espiritu ay nag-uugnay sa mga gawa ng Diyos sa ilang ibang nilalang tulad ng isang demonyo o isang maruming espiritu. Ito ay maling iniuugnay kung ano ang banal sa kung ano ang hindi malinis. 

Marcos 3: 22-30 (ESV), Ang sinumang lumapastangan laban sa Banal na Espiritu ay hindi kailanman patawarin

At ang mga eskriba na bumaba mula sa Jerusalem ay nagsasabi, Siya ay sinasapian ni Beelzebul, at "sa prinsipe ng mga demonyo ay pinapalabas niya ang mga demonyo." At tinawag niya sila sa kaniya at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, "Paano mailalabas ni satanas si satanas? Kung ang isang kaharian ay nahahati laban sa sarili, ang kahariang iyon ay hindi makatayo. At kung ang isang bahay ay nahahati laban sa sarili, ang bahay na yaon ay hindi makatayo. At kung si satanas ay tumindig laban sa kanyang sarili at naghiwalay, hindi siya makatayo, kundi magtatapos na. Ngunit walang sinuman ang maaaring makapasok sa bahay ng isang malakas na tao at manamsam ng kanyang mga kalakal, maliban kung unang natali niya ang malakas na tao. Kung gayon, maaari niyang masamsaman ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng mga kasalanan ay patatawarin sa mga anak ng tao, at kung ano man ang mga kalapastanganan na kanilang binibigkas, ngunit ang sinumang lumapastangan laban sa Banal na Espiritu ay hindi kailanman magpatawad, ngunit nagkasala ng isang walang hanggang kasalanan ”- sapagka't sinasabi nila, Siya ay mayroong karumaldumal na espiritu. "

PagkontrolInfluence.com

Ginagawa ng Banal na Espiritu ang Diyos na Personal ngunit Hindi Literal na isang Persona

Ang maraming mga saksi sa banal na kasulatan sa mga seksyon sa itaas ay nagpapatunay na ang Banal na Espiritu ay isang Regalo na nagmula sa Diyos, at ito ay isang bagay na maaaring matanggap ng isang tao, mapunan, mapasok, maisuot, at mabinyagan at ito ay isang bagay maililipat iyon at maaaring maibahagi. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang Banal na Espiritu ay Ang impluwensya ng Pagkontrol ng Diyos sa halip na isang personal na pagkatao na nauugnay sa Diyos. Bagaman ginagawang personal ng Banal na Espiritu ang Diyos, sumasalamin ito sa katangian ng Ama, at natutupad nito ang kalooban ng Diyos, ang Banal na Espiritu mismo ay hindi isang personal na pagkatao. Ang wikang ginamit sa banal na kasulatan na nauugnay sa Banal na Espiritu ay nagpapawalang-bisa sa ideya na ang Espiritu ng Diyos ay literal na isang tao na nakikilala rin mula sa Ama. Pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang Banal na Espiritu ay isang bagay kaysa sa isang tao.

Ang salitang Griyego para sa "espiritu" (peneuma) ay neuter na nagpapahiwatig nito bilang isang impersonal abstract na pangngalan. Ang iba pang mga pangngalan na tumutukoy sa mga pagpapaandar ng Banal na Espiritu ay paminsan-minsan nasa panlalaki na kasarian. Ang Greek, tulad ng maraming iba pang mga wika kabilang ang Spanish, French, German, Latin, at Hebrew ay nagtatalaga ng kasarian sa mga pangngalan kahit na hindi sila tumutukoy sa isang nabubuhay na nilalang. Ang isang panuntunang Greek grammar ay ang kasarian ng anumang nauugnay na panghalip na dapat tumugma sa pangngalan. Halimbawa, ang isang lampara ay maituturing na isang "siya" sa Griyego bagaman ang isang ilawan ay malinaw na hindi nabubuhay na tao o tao. Ang kasarian ng mga pangngalan at panghalip ay madalas na humahantong sa ilang pagkalito na may paggalang sa pagsasalin ng mga daanan na nauugnay sa Banal na Espiritu, lalo na tungkol sa paggana ng Banal na Espiritu bilang isang "Pakikialam" (parakletos) na madalas isinalin bilang "Katulong," "Mang-aaliw," "Tagapayo," o "Tagapamagitan."

Ang mga tagasalin ng Bagong Tipan, na nagdadala ng bias ng Trinitaryo, sa pangkalahatan ay gumagamit ng panlalaki na panghalip tulad ng "siya," "siya," "sino," o "kanino" na dapat isalin bilang "ito," "nito," "mismo," at " na ”para sa mga panghalip na tumutukoy sa Banal na Espiritu. Isinalin nang tama, ang kaso para sa pagkilala sa Banal na Espiritu bilang isang natatanging tao mula sa Ama ay halos wala. Ang pag-unawa sa pundasyong Kristiyanong teolohikal na panimula ay hindi maaaring nakasalalay sa ilang mga panghalip, ngunit sa halip ay dapat na itaguyod sa balanse ng Banal na Kasulatan at sa bigat ng ebidensya sa Bibliya na ipinakita sa mga seksyon sa itaas.

Ang Banal na Espiritu ay higit na nauunawaan bilang isang bagay na tatanggapin ng mga mananampalataya. Isinasaalang-alang na ang Banal na Espiritu ay Impluwensya ng pagkontrol ng Diyos, hindi lamang ito sumasalamin sa isip at katangian ng Diyos ngunit isang pagpapahaba ng presensya ng Diyos na umaaliw sa atin at nagbibigay ng paghahayag at "nagsasalita" sa atin. Ang isang bakas na ito ang Espiritu ay hindi nagsasalita mula sa kanyang sarili, ay nasa Juan 16:12 na nagsasabing, "Kapag ang Espiritu ng katotohanan ay dumating,… hindi ito magsasalita sa sarili nitong awtoridad, ngunit kung ano man ang naririnig ay magsasalita ito." Bagaman maaaring gamitin ang patas na personipikasyon patungkol sa Comforter / Helper, ito ay isang matalinghagang pagpapahayag. Ang Banal na Espiritu ay maaaring maisapersonal na kumakatawan sa likas na katangian at katangian ng Diyos - hindi dahil ang Banal na Espiritu mismo ay literal na isang tao. Sa pamamagitan ng Diyos pagkontrol ng impluwensya, ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng mga utos, ipinagbabawal, isinasaad, sinasabi, o kung hindi man ay namamahala sa tao.

Gawa 1:2 (ESV), Siya ay nagbigay utos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu 

hanggang sa araw na siya ay dinala, pagkatapos binigay niya utos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa mga apostol na kanyang pinili.

Gawa 16: 6 (ESV), Having naging ipinagbabawal ng Banal na Espiritu

At dumaan sila sa rehiyon ng Frigia at Galacia, nagkakaroon ipinagbabawal ng Banal na Espiritu upang magsalita ng salita sa Asya.

Gawa 20:28 (ESV), Ginawa ka ng Banal na Espiritu bilang mga tagapangasiwa

Magbayad ng maingat na pansin sa inyong sarili at sa lahat ng kawan, kung saan Ginawa ka ng Banal na Espiritu na mga tagapangasiwa, upang pangalagaan ang simbahan ng Diyos…

Gawa 28:25 (ESV), Tama ang sinabi ng Banal na Espiritu

At hindi nagkakasundo sa kanilang mga sarili, sila ay umalis pagkatapos na magbigay ng isang pahayag si Paul: "Tama ang sinabi ng Banal na Espiritu sa inyong mga magulang sa pamamagitan ni Isaias na propeta

Hebreo 3: 7-8 (ESV), Tulad ng sinabi ng Banal na Espiritu

Samakatuwid, tulad ng sinasabi ng Banal na Espiritu, "Ngayon, kung maririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong mga puso tulad ng sa paghihimagsik, sa araw ng pagsubok sa ilang

Hebreo 9: 8 (ESV), Ipinapahiwatig ng Banal na Espiritu

Sa pamamagitan nito ipinahiwatig ng Banal na Espiritu na ang daan patungo sa mga banal na lugar ay hindi pa binubuksan hangga't ang unang seksyon ay nakatayo pa rin

Hebreo 10: 15 (ESV), Sumaksi rin ang Banal na Espiritu

at nagpapatotoo din ang Banal na Espiritu para sa atin; para matapos sabihin

1 Pedro 1:12 (ESV), Ipinangaral sa iyo ang mabuting balita sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinadala mula sa langit

Naihayag sa kanila na hindi sila nagsisilbi sa kanilang sarili kundi ikaw, sa mga bagay na nangyari na ngayon anunsyado sa iyo sa pamamagitan ng mga taong ipinangaral sa iyo ang mabuting balita sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinadala mula sa langit, mga bagay na pinagnanasaan ng mga anghel

PagkontrolInfluence.com