Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Filipos 2: 5-11 Interlinear
Filipos 2: 5-11 Interlinear

Filipos 2: 5-11 Interlinear

Ano ang Sinasabi ng Griyego?

Bagama't may ilang kilalang pagsasalin sa Ingles na mas mahusay kaysa sa iba, lahat sila ay isinalin nang may pagkiling upang magpahiwatig ng pagkakatawang-tao. Nasa ibaba ang tekstong Griyego para sa Phil 2:5-11 na sinusundan ng isang interlinear table. Pagkatapos ay ibibigay ang mga literal at interpretative na pagsasalin mula sa detalyadong interlinear table.

Filipos 2: 5-11 (NA28)

5 Φροῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

8 πείνωσεναπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ ραυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Griyego

Pagsasalin

Nagpaparada

Talasalitaan

5  Τοῦτο

5 ito

Panghalip, Pang-akusasyon, Neuter, Singular

mga houtos – ito, ito, ito; (bilang object) kanya, kanya, ito, sila; na may διά o εἰς ibig sabihin para sa kadahilanang ito

φρονεῖτε

isip

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Imperative, 2nd Person, Plural

phroneō – mag-isip, magpahalaga, magkaroon ng opinyon; upang itakda ang isip sa; magkaroon ng (tiyak) na saloobin

..

in

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en – Spatially: sa, sa loob, sa, kasama, kasama; lohikal: sa pamamagitan ng, sa, dahil sa; ng panahon: habang, habang

ὑμῖν

ikaw

Panghalip, Dative, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, Pang-2 Tao

hymin - Ikaw sa iyo

na

Panghalip, Nominative, Neuter, Singular

marami – sino, alin, ano, iyon; sinuman, isang tao, isang tiyak

καί

Rin

pang-abay

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

..

in

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en -Spatially: sa, sa loob, sa, kasama, kasama; lohikal: sa pamamagitan ng, sa, dahil sa

Χριστῷ

sa pinahiran

Pangngalan, Dative, Panlalaki, Isahan

Christos – Christ, Anointed One, Messiah, ang pagsasalin sa Griyego ng Hebrew Messiah

Ἰησοῦ

kay Hesus

Pangngalan, Dative, Panlalaki, Singula

Iēsous - Jesus

6 ὅς

6 sino

Panghalip, Nominative, Masculine, Singular

marami - sino, alin, ano, iyon; kahit sino, isang tao, isang tiyak

..

in

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en – Spatially: sa, sa loob, sa, kasama, kasama; lohikal: sa pamamagitan ng, sa, dahil sa; ng panahon: habang, habang

μορφῇ

sa anyo

Pangngalan, Dative, Feminine, Singular

morphē – anyo, panlabas na anyo, hugis

θεοῦ

ng Diyos

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

theos – Ang Diyos, kadalasang tumutukoy sa iisang tunay na Diyos; sa napakakaunting konteksto ito ay tumutukoy sa isang diyos o diyosa

ὑπάρχων

nabubuhay siya

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Participle, Nominative, Masculine, Singular

hyparchō – Upang talagang naroroon, umiral, naroroon, nasa kakayahan ng isang tao, na nasa isang estado o kalagayan, na nasa pagmamay-ari

οὐχ

hindi

Partikel

ou – hindi, hindi, hindi sa lahat, sa anumang paraan, ganap na hindi

ἁρπαγμὸν

seizure

Pangngalan, Accusative, Masculine, Singular

harpagmos – Isang marahas na pag-agaw ng ari-arian, pagnanakaw; isang bagay na maaaring angkinin o igiit ng titulo sa pamamagitan ng paghawak o paghawak, isang bagay na inaangkin

ἡγήσατο

pinasiyahan niya ang kanyang sarili

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

hēgeomai – Upang maging sa isang kapasidad na nangangasiwa, mamuno, gumabay; upang makisali sa isang prosesong intelektwal, mag-isip, isaalang-alang, isaalang-alang

..

ito

Determiner, Accusative, Neuter, Singular

ho – ang, ito, iyon, sino

εἶναι

pagkatao

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Infinitive

einai - upang maging, umiiral, naroroon

ἴσα

kapantay

pang-abay

isos – pantay, pareho; sa kasunduan

θεῷ

sa Diyos

Pangngalan, Dative, Panlalaki, Isahan

theos – Ang Diyos, kadalasang tumutukoy sa iisang tunay na Diyos; sa napakakaunting konteksto ito ay tumutukoy sa isang diyos o diyosa

7 ἀλλʼ

7 sa halip siya

Panghalip, Accusative, Masculine, Singular, 3rd Person

lahat – ngunit, sa halip, gayon pa man, maliban

ἑαυτὸν

ang kanyang sarili

Panghalip, Accusative, Masculine, Singular, 3rd Person

heautou - ang kanyang sarili, ang kanyang sarili, ang kanyang sarili, ang kanyang sarili

ἐκένωσεν

siya ay walang laman

Pandiwa, Aorist, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

kenoō – upang walang laman, mag-alis; (pass.) na guwang, walang laman, walang halaga

μορφὴν

anyo

Pangngalan, Accusative, Feminine, Singular

morphē -anyo, panlabas na anyo, hugis

δούλου

ng alipin

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

doulos – alipin, alipin, ganap na kontrolado, bilang isang fig. pagpapalawig ng isang sistema ng pang-aalipin

λαβών

natanggap niya

Pandiwa, Aorist, Aktibo, Participle, Nominative, Masculine, Singular

lambano -kunin, tumanggap; (pass.) na matatanggap, pinili

..

in

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en – Spatially: sa, sa loob, sa, kasama, kasama; lohikal: sa pamamagitan ng, sa, dahil sa; ng panahon: habang, habang

ὁμοιώματι

pagkakahawig

Pangngalan, Dative, Neuter, Singular

homoiōma - isang anyo; pagkakahawig, pagkakatulad; pagkakahawig

..

ng mga lalake

Pangngalan, Genitive, Masculine, Plural

antrōpos - tao, tao; sangkatauhan, mga tao; lalaki, asawa

γενόμενος

siya ay sanhi-to-be

Pandiwa, Aorist, Gitna, Participle, Nominative, Masculine, Singular

ginomai -to cause to be (“gen”-erate), ibig sabihin (reflexively) to become (come into being), ginamit na may malaking latitude (literal, matalinhaga, intensive, atbp.): — bumangon, tipunin, maging(-come , -mahulog, -magkaroon ng sarili), madala (mapasa), (maging) dumating (matupad)

at 

at

Magkakasama

kai – at; (pagkonekta at pagpapatuloy) at pagkatapos, pagkatapos; (bilang isang disjunctive)

σχήματι

sa fashion

Pangngalan, Dative, Neuter, Singular

schema – ang pangkalahatang kinikilalang estado o anyo ng isang bagay; ang functional na aspeto ng isang bagay

εὑρεθεὶς

siya ay natagpuan

Pandiwa, Aorist, Passive, Participle, Nominative, Masculine, Singular

heuriskō – (act.) to find, discover, meet; (kalagitnaan) upang makuha; (pass.) na matagpuan

ὡς

as

Partikel

hōs – bilang, na, paano, tungkol sa, kailan; tulad ng, bilang

ἄνθρωπος

isang lalaki

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

antrōpos – tao, tao; sangkatauhan, mga tao; lalaki, asawa; ginagamit ng tao sa kaibahan sa mga hayop o diyos

8 ἐταπείνωσεν

8 nagpakumbaba siya

Pandiwa, Aorist, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

tapeinoō – (act.) to humble (oneself), lower (oneself); (ipasa.) upang mapakumbaba, ibinaba, nangangailangan

ἑαυτὸν

ang kanyang sarili

Panghalip, Accusative, Masculine, Singular, 3rd Person

heautou - ang kanyang sarili, ang kanyang sarili, ang kanyang sarili, ang kanyang sarili

γενόμενος

naging

Pandiwa, Aorist, Gitna, Participle, Nominative, Masculine, Singular

ginomai -na maging, maging, mangyari; na umiral, isinilang

ὑπήκοος

masunurin

Pang-uri, Nominative, Panlalaki, Isahan

hypēkoos – masunurin

μέχρι

hanggang

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

mechri -hanggang sa, sa punto ng

θανάτου

kamatayan

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

kaysa sa mga – kamatayan

δέ

kahit na

Magkakasama

de - kahit na

σταυρός

ng isang krus

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

stauros – isang istaka o poste (bilang nakalagay patayo), ibig sabihin, isang poste o krus (bilang isang instrumento ng parusang kamatayan)

9 διό

9 samakatuwid

Magkakasama

Diyos – samakatuwid, kaya nga, sa kadahilanang ito

καί

Rin

pang-abay

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ὁ θεός

Ang diyos

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

theos – Ang Diyos, kadalasang tumutukoy sa iisang tunay na Diyos; sa napakakaunting konteksto ito ay tumutukoy sa isang diyos o diyosa

αὐτὸν

ang kanyang sarili

Panghalip, Accusative, Masculine, Singular, 3rd Person

Mga Auto – siya, siya, ito; ginagamit din bilang inten.p., sarili, sarili, sarili, sarili; ang parehong isa

ὑπερύψωσεν

itinaas niya

Pandiwa, Aorist, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

hyperypsoō – upang itaas sa pinakamataas na lugar

καί

at

pang-abay

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ἐχαρίσατο

iginawad

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

charizomai – upang magbigay bilang isang pabor, ibig sabihin, nang walang bayad, sa kabaitan, pagpapatawad o pagliligtas

αὐτῷ

sa kanya

Panghalip, Dative, Masculine, Singular, 3rd Person

autos – siya, siya, ito; ginagamit din bilang inten.p., sarili, sarili, sarili, sarili; ang parehong isa

ὁ ὄνομα

ang pangalan

Pangngalan, Pinag-aakusa, Neuter, Singular

onoma -pangalan; pamagat; reputasyon

τὸ ὑπέρ

ang lampas

Pang-ukol na Pamamahala sa Akusasyon

hyper -(acc.) sa itaas, lampas, higit sa; (gen.) para sa, sa ngalan ng, para sa kapakanan ng; sa halip ng

πᾶν

bawat

Pang-uri, Pinag-aakusa, Neuter, Singular

pas – lahat, anuman, bawat, kabuuan

ὄνομα

pangalan

Pangngalan, Pinag-aakusa, Neuter, Singular

onoma – pangalan; pamagat; reputasyon

10 ἵνα

10 na

Magkakasama

hina – isang pananda na nagpapakita ng layunin o resulta: upang, upang, upang, kung gayon

..

at

Pang-ukol na Pamamahala sa Dative

en -Spatially: sa, sa loob, sa, kasama, kasama; lohikal: sa pamamagitan ng, sa, dahil sa

τῷ ὀνόματι

sa pangalan

Pangngalan, Dative, Neuter, Singular

ho onoma -pangalan; pamagat; reputasyon

Ἰησοῦ

ni Jesus

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

Iēsous - Hesus

πᾶν

bawat

Pang-uri, Pinag-aakusa, Neuter, Singular

pas – lahat, bawat (bagay, isa), buo; palagi

γονύ

tuhod

Pangngalan, Nominative, Neuter, Singular

gonny – tuhod

κάμψῃ

yuyuko

Pandiwa, Aorist, Aktibo, Subjunctive, 3rd Person, Singular

kamptō  - yumuko, yumuko (nakaluhod)

ἐπουρανίων

ng langit

Pang-uri, Genitive, Masculine, Plural

epouranios – makalangit, makalangit; makalangit na kaharian

καί

at

pang-abay

kai - at

ἐπιγείων

ng lupa

Pang-uri, Genitive, Masculine, Plural

epigeios – pagiging nasa lupa, makalupa

καί

at

pang-abay

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

καταχθονίων

ng ilalim ng lupa

Pang-uri, Genitive, Masculine, Plural

katachthonio – sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng lupa; ito ay maaaring tumukoy sa mga patay bilang isang klase ng mga tao

11  καί

11  at

pang-abay

kai - at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

πᾶσα

bawat

Pang-uri, Nominative, Pambabae, Isahan

nangyayari – lahat, bawat (bagay, isa), buo; palagi

γλῶσσα

dila

Pangngalan, Nominative, Feminine, Singular

glossa – dila; wika

ἐξομολογήσηται

aaminin

Pandiwa, Aorist, Middle, Subjunctive, 3rd Person, Singular

exomologeō – (kumilos) upang pumayag; (kalagitnaan) upang hayagang aminin, aminin, papuri

ὅτι

na

Magkakasama

hoti – iyon; dahil, dahil; para sa

κύριος

pagharian

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

kyrios – panginoon, panginoon. Ito ay maaaring isang pamagat ng tirahan sa isang taong may mas mataas na katayuan, panginoon, ginoo

Hesus

Jesus

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

Iēsous - Jesus

Χριστός

pinahiran

Pangngalan, Nominative, Masculine, Singular

Christos – Christ, Anointed One, Messiah, ang pagsasalin sa Griyego ng Hebrew Messiah

..

para

Pang-ukol na Pamamahala sa Akusasyon

kinakailangan – sa, patungo, sa; para sa. Spatially: paggalaw patungo o papunta sa isang lugar (lumalawak sa isang layunin); lohikal: isang marker ng layunin o resulta

δόξαν

kaluwalhatian

Pangngalan, Accusative, Feminine, Singular

doxa – kaluwalhatian, ningning, ningning, mula sa pangunahing kahulugan ng kahanga-hangang liwanag; karangalan, papuri

θεοῦ

ng Diyos

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

theos – Ang Diyos, kadalasang tumutukoy sa iisang tunay na Diyos; sa napakakaunting konteksto ito ay tumutukoy sa isang diyos o diyosa

πατρός

ng ama

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

patron – ama, isang lalaking magulang o ninuno; sa pamamagitan ng extension: isang marangal na titulo, pinuno, archetype

Literal at Interpretative Translations

Nasa ibaba ang literal na pag-render ng Filipos 2: 5-11 batay sa interlinear table (Interlinear). Malapit itong tumutugma sa pagkakasunud-sunod ng salitang Greek. Ipinakita rin ang hindi gaanong literal na interpretasyon ng pagpapakahulugan. Ang mga salin na ito, pare-pareho sa kahulugan ng Griyego, ay hindi nagpapahiwatig ng pagkakatawang-tao. Dapat ding maging maliwanag na ang bawat pahayag sa loob ng daanan ay may perpektong kahulugan na isinasaalang-alang ang konteksto ng daanan bilang isang buo.

Mga Taga Filipos 2: 5-11 Pagsasalin sa Literal

5 Ang pag-iisip na ito sa iyo

na din sa pinahiran, kay Jesus,

6 na sa anyo ng Diyos siya ay nabubuhay,

hindi pag-agaw,

pinasiyahan niya ang kanyang sarili

pagiging pantay sa Diyos,

7 sa halip ang kanyang sarili siya ay walang laman,

anyo ng paglilingkod na natanggap niya,

sa pagkakahawig ng mga tao siya ay naging sanhi,

at sa uso

 natagpuan siya bilang isang tao.

8 Nagpakumbaba siya

naging masunurin hanggang sa kamatayan

kahit sa isang krus. 

9 Sa gayo'y ang Dios din ay itinaas niya

at iginawad sa kanya

ang pangalan na lampas sa bawat pangalan

10 na sa pangalan ni Jesus,

ang bawat tuhod ay yuyuko,

ng langit at ng lupa at ng ilalim ng lupa,

11 at ang bawat dila ay magtapat

pinahiran ng Panginoong Hesus

para sa kaluwalhatian ng Diyos, ng Ama.

Filipos 2: 5-11 Pagsasalin sa Interpretative

5 Ang pag-iisip na ito mayroon sa iyo,

ang pag-iisip din sa Mesiyas - kay Jesus,

6 na nagmamay-ari ng pagpapahayag ng Diyos,

hindi paglalaan,

iginiit niya ang kanyang sarili

pagiging isang proxy sa Diyos,

7 sa halip ay hindi niya pinahalagahan ang kanyang sarili,

ekspresyon ng isang lingkod na tinanggap niya,

sa wangis ng mga tao siya ay nilikha,

at sa komposisyon,

kinilala siya bilang isang tao.

8 Nagpakumbaba siya

naging masunurin hanggang sa kamatayan,

kahit sa isang krus.

9 Kaya't ang Diyos din ay nagtaas

at ipinagkaloob sa kanya,

ang awtoridad na higit sa bawat awtoridad, 

10 Sa awtoridad ni Jesus,

ang bawat tuhod ay yuyuko,

ng langit, at ng lupa at ng Iyon sa ilalim ng lupa,

11 at ang bawat dila ay magtapat

na si Jesus is Panginoong Mesiyas,

sa papuri ng Amang Diyos.