Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
IntegritySyndicate.com
Tungkol sa Amin

Tungkol sa Amin

Tungkol sa Amin 

Ang Integrity Syndicate ay itinatag bilang isang instrumento ng muling pagkabuhay upang maibalik ang 1st siglo na Kristiyanismo ng Apostoliko. Nilalayon naming ipasa ang tunay Apostolic Unitarian pananampalataya sa pangangaral ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan at ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus na Mesiyas. Ang Mga Artikulo ng Pananampalataya ang pangunahing mga aral ng Bagong tipan ng Ebanghelyo na pinanghahawakan natin. Binibigyang diin namin ang pag-arte sa Pag-ibig, sa Katotohanan, at sa Espiritu. Nakatuon din kami sa pagkakaisa ng lahat ng bayan ng Diyos at pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga nawala sa espiritu.

Ang Bibliya ang ating pangunahing awtoridad para maunawaan ang mahahalagang katotohanan. Hinahangad naming maunawaan ang mga Banal na Kasulatan sa orihinal na konteksto hangga't maaari sa pamamagitan ng pagpuna sa teksto. Hinihimok namin ang mga miyembro na basahin ang Bibliya nang madalas at pag-aralan ang Banal na Kasulatan sa orihinal na wika.

Ang aming diskarte sa pagpapanumbalik ng pagkuha ng tunay na Kristiyanismo ay batay sa mga sumusunod na alituntunin:

  1. Naniniwala kami sa pagkauna sa Bibliya.
  2. Naniniwala kami na ang banal na kasulatan ay naiintindihan.
  3. Naniniwala kami sa pagkakaisa sa bibliya.
  4. Tinanggihan namin na ang katanyagan ng isang ideya ay ginagarantiyahan ang katotohanan nito.
  5. Tanggap namin na ang pagpapanumbalik ng isang doktrina o kasanayan ay maaaring makagambala sa iba.

Syndicate: Isang pangkat ng mga tao na nagtutulungan at tumutulong sa bawat isa upang makamit ang isang partikular na layunin.

"Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman upang magsisi, sapagkat nagtakda siya ng isang araw na hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. " (Gawa 17: 30-31, ESV)

Pag-ibig sa Katotohanan at Espiritu, integridadsyndicate.com

Sa Pag-ibig, Sa Katotohanan at Sa Espirito

Kami ay hinihimok ng pag-ibig, ginabayan ng katotohanan, at binibigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sa aming paglalakad, ang aming pamayanan at aming ministeryo ay dapat nating balansehin ang tatlong bagay na ito.

Magbasa Pa

Mga Artikulo ng Pananampalataya

Pag-ibig sa Katotohanan at Espiritu, integridadsyndicate.com

Una ang Pag-ibig

Ang Diyos ay Pag-ibig. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay maging ganap sa atin upang maging tunay na mga tagasunod ni Cristo

Magbasa Pa
Larawan ng Krus para sa pagsisisi - Si Jesus ang Mesiyas at ang Ebanghelyo

Si Jesus, Ang Mesiyas

Mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang lalaking si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. (1Tim 2: 5-6)

Magbasa Pa

Pagsisisi

Ang pamantayang Apostoliko ng pagsisisi - Magsisi at maniwala sa Ebanghelyo

Magbasa Pa

Listahan ng Website ng Syndicate ng Integridad

Pangunahing Site

https://integritysyndicate.com - Panunumbalik ng 1st Century Apostolic Christian

Mga Lugar ng Pagtuturo ng Apostoliko

https://lovefirst.faith - Ang Pag-ibig ay Unahin

https://EssentialGospel.faith - Pag-unawa sa pangunahing mensahe ng Ebanghelyo

https://GospelOfActs.com - Pagtuklas ng Ebanghelyo ng Mga Gawa

https://NotUnderTheLaw.net - Hindi tayo nasa ilalim ng batas (hindi nasa labas ng batas ng Diyos) ngunit nasa ilalim ng batas ni Kristo

https://ApostlesDoctrine.net - Kasunod sa pagtuturo ng mga Apostol

https://BaptismInJesusName.com  - Kasunod sa orihinal na anyo ng bautismo ng Kristiyano

https://PrayerIsNecessary.com - Isang pangkalahatang ideya ng kahalagahan ng panalangin na may mga alituntunin sa kung paano tayo dapat manalangin

Batayan ng Mga Site ng Banal na Kasulatan

https://KJVisCorrupt.com - Paglantad sa King James Version ng Bibliya

https://BestEnglishTranslations.com - Pagkilala sa Pinakamahusay na Mga Pagsasalin sa Ingles ng Bibliya

https://LukePrimacy.com – Ang batayan ng paghawak sa Lucas-Acts bilang pangunahing saksi ng Apostolikong Kristiyanismo

Mga Sitearian ng Sitearian sa Bibliya

https://TrueUnitarian.com - Ang mga pundasyon ng Bibarian Unitarianism

https://UnderstandingLogos.com - Ang totoong kahulugan ng Salita sa prologue ni Juan

https://BiblicalAgency.com - Pag-unawa sa Batas ng Ahensya - Isang Susing Konsepto sa Bibliya na Nauukol kay Cristo

https://IamStatements.com  - Pag-unawa sa kung paano nakikilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga Ebanghelyo

https://JesusIsTheModel.com - Pag-unawa kung paano si Jesus ang modelo para sa atin.

https://OneGodOneLord.faith - Pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng iisang Diyos, ang Ama, at isang Panginoon, si Jesucristo

https://OneMediator.faith - Ang mahahalagang sangkatauhan ng iisang tagapamagitan na si Jesucristo

https://PreexistenceOfChrist.com - Pag-unawa sa anong diwa ang prerexist ni Kristo

https://FormOfGod.com - Pagsusuri ng Mga Taga-Filipos 2 - Hindi Pagtaas ng Kauna-unahan

https://BibleConflations.com - Ang pagtanggi sa maling pagkakakumpuni ng Banal na Kasulatan na mahihinuha si Hesus ay Diyos

https://ControllingInfluence.com - Pag-unawa kung ano ang Banal na Espiritu

https://TrinityDelusion.net - Pagtanggal sa maling akala ng Trinity

https://OnenessRefutation.com - Mga problema sa doktrina ng Oneness (Modalism)

https://ApostolicUnitarian.com - Kasunod sa Doktrina ng mga Apostol at paniniwala ng Unitarian sa iisang Diyos, ang Ama, at iisang Panginoon, si Jesucristo

Site ng Refutation

https://ChristianRefutation.com - Ang pagtanggi ng mga Kristiyano sa maling aral

Social Network / Site ng Komunidad

https://WayofChrist.faith - Komunidad para sa pagpapanumbalik ng ika-1 siglong Kristiyanismo

Pangunahing Site

Mga Lugar ng Doktrina ng Apostoliko

Batayan ng Mga Site ng Banal na Kasulatan

Mga Sitearian ng Sitearian sa Bibliya

Komunidad / Social Network