Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
IntegritySyndicate.com
Unitarian ng Bibliya

Unitarian ng Bibliya

Unitarian ng Bibliya

Saklaw ng mga sumusunod na artikulo ang mga paksang nauugnay sa pundasyon ng Bibarian Unitarianism. 

Trinity Debate

Ang Ebolusyon ng Doktrina ng Trinity

Ang artikulong ito ay nagha-highlight ng mga tukoy na katotohanan tungkol sa mga tao at mga kaganapan na pumapalibot sa pag-unlad ng doktrinang Trinitaryo na mahalaga sa tumpak na pagsusuri, ...

Magbasa Pa
Isang bukas na bibliya na may mga sinag ng ilaw na kung saan alam natin ang Doktrina ng mga Apostol

Pagkasundo ni Kristo

Pag-unawa sa anong diwa si Kristo ay umuna nang una - Ay ang dating pagkakaroon ni Jesus sa isang makahulang kahulugan bilang sentro ng plano ng Diyos - o ...

Magbasa Pa
Isang bukas na bibliya na may mga sinag ng ilaw na kung saan alam natin ang Doktrina ng mga Apostol

Pagsusuri sa Filipos Kabanata 2

Form of God = Exaltation (Not Preexistence) - Ang detalyadong pagsusuri sa isa sa mga pinaka hindi nauunawaan na mga daanan sa Bagong Tipan Mga Taga Filipos 2: 5-11

Magbasa Pa